Weilandeigenaren hoeven gedumpt drugsafval niet op te ruimen

15 mrt 2019 Vastgoedrecht Dimitri Kochx

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
  Het klinkt vrij logisch: wanneer een eigenaar niet wist en ook niet kon weten dat er gedumpt drugsafval op zijn terrein ligt, is hij niet in overtreding en bestaat er geen plicht tot het verwijderen van het afval. In een zaak die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State werd beoordeeld stond dit echter ter discussie: de gemeente wilde de grondeigenaren aanmerken als overtreders. Als gevolg hiervan moesten de eigenaren de lasten dragen van het verwijderen van het drugsafval. Hiervoor voerde de gemeente vier grondslagen aan.

1. Overtrederschap Woningwet

Ten eerste wilde de gemeente Nuenen de grondeigenaren in deze zaak als overtreders aanmerken, op basis van de Woningwet art.1a. In dit artikel staat de plicht verwoordt voor eigenaren om als gevolg van de staat van het terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid te laten ontstaan. De Afdeling oordeelt dat er geen sprake is van een terrein in de zin van de woningwet, omdat er dan sprake moet zijn van een “bij een bouwwerk behorend onbebouwd perceel”. Dat is volgens de Afdeling niet aan de orde, omdat het een lós weiland betreft.

2. Overtrederschap Wabo

Volgens de gemeente zou het gebruik van de grond ook strijdig zijn met het bestemmingsplan, en er zou geen vergunning zijn (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Het dumpen van drugsafval is een overtreding, maar niet begaan door de grondeigenaren. De grondeigenaren hoefden en konden niet weten van het gedumpte afval oordeelt de afdeling, en zijn daarom geen overtreder.

3. Overtrederschap Wet milieubeheer

Op basis van art. 1.1a Wet milieubeheer heeft iedereen die redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn/haar handelen of nalaten nadelige gevolgen oplevert voor het milieu de zorgplicht dit te voorkomen.Die plicht gaat volgens de Afdeling echter niet zover dat wanneer de eigenaren niet wisten dat er afval gedumpt is op hun terrein, zij dan in overtreding zijn op basis van dit artikel van de Wet milieubeheer. Ook hier trekt de gemeente aan het kortste eind.

4. Overtrederschap APV

Tot slot haalt de gemeente een APV bepaling aan waarin bepaalde vuilverzamelplaatsen worden verboden. De Afdeling, goed en kort, zegt hierover: het gedumpte drugsafval is geen vuilverzamelplaats in de zin van de APV.

Gedumpt drugsafval op uw weiland?

Dan hoeft u dus normaal gesproken niet voor de kosten van verwijdering op te draaien. De Afdeling maakte in deze zaak korte metten met de pogingen van de gemeente op de kosten te verhalen op de eigenaren. De uitspraak van de Afdeling mag (voorlopig) gezien worden als een nieuwe lijn. Let echter wel op, wanneer er afval wordt gedumpt op grond die niet kwalificeert als een weiland, kan de situatie wezenlijk anders zijn! Roept dit blog vragen bij u op? Neem dan contact op met onze vastgoedsectie. Houd onze website in de gaten voor meerhandhavingsblogs!   Fotocredits: Dusan Kostic / Adobe Stock

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.