Werknemer verplicht tot delen medische informatie?

31 jul 2014 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Wanneer een werknemer ziek wordt, rust op de bedrijfsarts de taak om te bepalen in hoeverre de werknemer in staat is tot werkhervatting. Bij het opzetten van een re-integratietraject richt de bedrijfsarts zich in beginsel op de eigen bevindingen. Op het moment dat de voorhanden zijnde informatie niet voldoende is, zal een bedrijfsarts medische informatie inwinnen bij de behandelaar van de werknemer. Om toegang tot deze informatie te verkrijgen wordt de werknemer gevraagd een machtiging te verstrekken aan de bedrijfsarts. Werknemers zijn formeel niet verplicht een machtiging te verstrekken. De praktijk laat echter zien dat een weigering tot het afgeven van een machtiging verstrekkende gevolgen kan hebben.

Verplicht tot verstrekken medische machtiging aan bedrijfsarts?

Recentelijk heeft de kantonrechter in Tilburg zich gebogen over een zaak waarin de werkgever het loon van werknemer niet betaalde, omdat de werknemer weigerde om een medische machtiging aan de bedrijfsarts te verstrekken. De werknemer begon een loonvorderingsprocedure en stelde zich op het standpunt dat zij niet verplicht was de machtiging te verstrekken. De kantonrechter oordeelde dat het niet verstrekken van de machtiging de loonopschorting (na voorafgaande waarschuwing) rechtvaardigt. De kantonrechter wijst daarbij op de wettelijke bepaling waarin staat vermeld dat de werknemer geen recht heeft op loon voor de tijd waarin de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever (of bedrijfsarts) gegeven redelijke voorschriften.

Geen machtiging verstrekken? Dan de financiële gevolgen dragen

Een werknemer kan dus formeel weigeren een machtiging te vertrekken, maar moet daarvan wel de financiële gevolgen dragen. Is dit een gewenste ontwikkeling? Feit is dat de werkgever verantwoordelijk is voor een goed verloop van het re-integratietraject en er alles aan moet doen de werknemer zo spoedig mogelijk te re-integreren. Op het moment dat blijkt dat de werkgever onvoldoende inspanningen tot werkhervatting heeft verricht, kan het UWV dit sanctioneren door de loondoorbetalingsperiode van 104 weken met 52 weken te verlengen. In mijn visie mag in beginsel van een werknemer worden verwacht een medische machtiging te verstrekken, zo lang deze niet verder gaat dan strikt noodzakelijk voor de beoordeling door de bedrijfsarts. Dit laat onverlet dat een werknemer gegronde redenen kan hebben de afgifte van de machtiging te weigeren, maar dat deze weigering dan wel goed gemotiveerd moeten worden.

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Eén reactie op “Werknemer verplicht tot delen medische informatie?”

  1. Goededag.
    Ik heb advies nodig. Ik heb onlangs een operatie ondergaan. Ik was 3 maanden werkloos. Na 3 maanden ging ik weer aan het werk . Mijn wergever heb voor mij opbouwschema gedaan…dus ik nu Ik werk meerdere uren per dag. Nu is dat 3 uur per dag, 4 dagen per week. Maar mijn werkgever wil via arboarts mijn medisch dossier inzien. Ik weet dat arboarts geen informatie uit mijn medische dossiers aan de werkgever kan verstrekken, Maar aan de andere kant wil ik er geen toestemming geven voor arboarts Om mijn medisch dossier in te zien. Wat gebeurt er als ik toestemming weiger?
    Maar ik ben aan het werk. 4dagen .elke week halv uurtje langer….b.v.b….Vorige week werkte ik twee en een half uur en deze week 3 uur.
    Dank je wel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.