Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

05 apr 2017 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Iets meer dan een jaar geleden informeerde ik u in mijn blog over de inhoud van het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Nu, een jaar later, kan ik u berichten dat deze wet op 28 maart 2017 is aangenomen door de Eerste Kamer. Ik informeer u graag over de 5 meest gestelde vragen.

1. Wanneer treedt de wet in werking?

De datum waarop de nieuwe wet in werking treedt, is nog niet bekend. De verwachting is dat de wet per 1 juli 2017 of 1 januari 2018 in werking zal treden. Houd voor de datum van de inwerkingtreding onze website in de gaten.

2. Op welke huwelijken is de nieuwe wet van toepassing?

De nieuwe wet is alleen van toepassing op gemeenschappen van goederen die zijn ontstaan na de inwerkingtreding van de wetswijziging. Trouwt u na de inwerkingtreding of verandert u daarna uw huwelijkse voorwaarden in een gemeenschap van goederen? Dan valt u onder de nieuwe regeling.

3. Wat verandert er als u gaat trouwen?

Het vermogen dat u voor het aangaan van het huwelijk al heeft, blijft van u. Dit valt niet in de gemeenschap van goederen. U hoeft dit vermogen bij scheiding dus ook niet te delen. Hetzelfde geldt voor schulden die u al voor het huwelijk heeft. Deze blijven voor rekening van de echtgenoot die de schuld is aangegaan. De gemeenschap van goederen wordt beperkt tot datgene dat de beide echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen. Hierop bestaan een aantal uitzonderingen (zie hierna).

4. Welk vermogen valt straks niet meer in de gemeenschap?

  • erfenissen (zowel voor als tijdens het huwelijk ontvangen);
  • schenkingen (zowel voor als tijdens het huwelijk ontvangen);
  • bezittingen die de beide partners voor het huwelijk al bezaten, met uitzondering van bezittingen die al gezamenlijk eigendom waren (bijvoorbeeld een gezamenlijke woning);
  • schulden die de beide partners voor het huwelijk hadden, met uitzondering van gezamenlijke schulden voorafgaand aan het huwelijk (bijvoorbeeld een hypotheek op beider naam).

5. Kan ik mijn huwelijksvermogensregime ook anders regelen?

Ja, ook in de toekomst blijft het mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te maken. Daarbij kan bijvoorbeeld iedere gemeenschap van goederen worden uitgesloten. Ook is het mogelijk om straks juist een algehele gemeenschap van goederen overeen te komen (zoals thans onder het huidige recht). Staat u op het punt om te gaan scheiden of heeft u vragen met betrekking tot echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap of verbreking van de relatie, dan kunt u contact opnemen met de advocaten van de sectie Familierecht van AK Advocaten. Daarnaast bent u welkom op ons wekelijkse gratis inloopspreekuur. Het spreekuur wordt iedere vrijdagochtend gehouden van 09.00 uur tot 10.00 uur. Fotocredits: Jacob Lund / Fotolia

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.