De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt in werking met ingang van 1 juli 2021

17 dec 2020 Ondernemingsrecht Yannick Willems

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

In mijn eerdere blog heb ik kort uiteengezet wat de mogelijke gevolgen van het nieuwe wetsvoorstel ‘bestuur en toezicht rechtspersonen’ kunnen zijn voor de aansprakelijkheid van bestuurders van niet-commerciële stichtingen.

Ik concludeerde dat deze wet met zich brengt dat de drempel voor aansprakelijkheid mijns inziens lager wordt. Daarbij heb ik gewezen op een arrest van het Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch, waarin een bestuurder van een niet-commerciële stichting door de curator (nog) niet met succes aansprakelijk kon worden gesteld voor het volledige boedeltekort.

Datum inwerkingtreding

In mijn blog schreef ik nog dat het wetsvoorstel twee jaar had stil gelegen. Inmiddels is een datum voor de inwerkingtreding bekend gemaakt. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt per 1 juli 2021 in werking.

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.