Wet Werk en Zekerheid aangenomen

11 jun 2014 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een historische dag voor het arbeidsrecht in Nederland. Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer met 54 stemmen vóór en 21 tegen de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Al decennia lang is er tevergeefs gesproken over de aanpassing van (met name) het ontslagrecht, maar nu zal het toch echt gaan gebeuren. De inwerkingtreding van de eerste onderdelen van de wet stond aanvankelijk gepland voor 1 juli 2014. Bij de bespreking van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 3 en 4 juni werd al duidelijk dat de senaat dat te kort dag vond. De minister was er veel aan gelegen de stemming in zijn voordeel uit te laten vallen en koos eieren voor zijn geld door toe te zeggen dat de eerste onderdelen niet per 1 juli a.s. maar per 1 januari 2015 in werking zullen gaan treden. Iets meer tijd dus om voorbereidingen te treffen om de nieuwe regels toe te gaan passen.

Aanpassingen Wet Werk en Zekerheid

De eerste aanpassingen betreffen onder meer het afschaffen van de proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd korter dan zes maanden, het verbod op een non-concurrentiebeding bij tijdelijke contracten zonder zwaarwegende bedrijfsbelangen en de aanzegplicht voor werkgevers een maand voorafgaand aan het aflopen van een tijdelijk contract. Daarnaast zal het per 1 januari a.s. ook mogelijk worden om bepaalde sectoren aan te wijzen waarbinnen het gebruik van een 0-uren contract wordt verboden. De tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid zal per 1 juli 2015 in werking treden. Daarbij gaat het met name om de aanpassingen in de ketenregeling en het ontslagrecht. Een jaar later zal ook de WW op de schop gaan. De lengte van de WW-uitkering wordt tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden.

Geen garantie

Omdat de Wet Werk en Zekerheid als haastwerk betiteld mag worden, zal het noodzakelijk zijn reparatiewetgeving toe te voegen. Op onderdelen zal de inhoud van de wet dus waarschijnlijk nog worden aangepast. De tijd zal leren hoe de aanpassingen het arbeidsrecht in de praktijk beïnvloeden. Zeker is dat actuele kennis van zaken noodzakelijk is om juridische zaken te behandelen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.