Wet Werk en Zekerheid: het aftellen is begonnen

19 mei 2015 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
In de nacht van 30 juni op 1 juli 2015 gaat om exact 0.00 uur de knop om en zal de volgende tranche van de WWZ in werking treden. Een belangrijk deel van de wet, dat de basis vormt van de aanpassing van het ontslagrecht. Over de gevolgen van de WWZ is al veel gezegd en geschreven, maar het was wachten op de WWZ-regelingen en WWZ-besluiten waarin specifieke onderdelen nader zouden worden uitgewerkt. De Minister liet op zich wachten, maar afgelopen week zijn eindelijk een tweetal ministeriële regelingen gepubliceerd in de Staatscourant. Het gaat hier om de regeling ‘UWV-ontslagprocedure’ en de ‘ontslagregeling’. De ‘regeling UWV ontslagprocedure’ vervangt de huidige beleidsregels ontslagtaak van het UWV. De regeling vormt daarmee de basis voor alle ontslagprocedures die via het UWV gaan lopen vanaf 1 juli 2015. Wij krijgen zowel procedureel als inhoudelijk een groot aantal veranderingen voor onze kiezen ten opzichte van de huidige praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het huidige gebruik dat het UWV niet in de beoordeling meeneemt of sprake is van een opzegverbod en ook bij (bijvoorbeeld) arbeidsongeschiktheid van de betrokken werknemer een ontslagvergunning verleent. Op basis van de nieuwe regeling zal het UWV toestemming tot opzegging weigeren. De ‘ontslagregeling’ geeft ondermeer regels voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een redelijke grond voor ontslag, de inhoud en omvang van de herplaatsingsverplichting en de toepassing van het afspiegelingsbeginsel onder het nieuwe recht. Naast de genoemde Ministeriele regelingen zijn ook het ‘Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ en het ‘Besluit overgangsrecht transitievergoeding’ gepubliceerd. De regelingen en besluiten zijn gratis te downloaden via de site van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. Verplichte kost voor iedereen die zich met het arbeidsrecht bezighoudt. Foto credits: Fotolia

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.