Wetsvoorstel gezamenlijk gezag voor samenlevers

23 dec 2016 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Vorige maand hebben de D66 en de VVD een wetsvoorstel ingediend. Hierin wordt voorgesteld om ongehuwde vaders en duomoeders die hun kind erkennen, automatisch het ouderlijk gezag te laten verkrijgen. In de praktijk merk ik dat ongehuwde ouders er niet altijd bij stilstaan dat zij ná de erkenning nog een extra handeling moeten verrichten om het gezag voor beide partijen te regelen. Ik vertel u graag meer over de huidige regeling en de voorgestelde wijzigingen.

Huidige regeling gezag

Als ouders niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan verkrijgt de moeder automatisch het gezag over het kind. Willen de ouders samen het gezag uitoefenen, dan zal de vader het kind eerst moeten erkennen. Daarna moet afzonderlijk het gezag nog worden geregeld. Hiervoor moeten ouders samen een digitaal verzoek indienen bij de rechtbank. Pas wanneer de griffier het verzoek van de ouders heeft aangetekend in het gezagsregister, zijn de ouders samen met het gezag belast. Tot die tijd kan de moeder alle belangrijke beslissingen over het kind alleen nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de keuze voor een medische behandeling van het kind, de keuze voor een school of een beslissing tot verhuizing (ook naar het buitenland!). Voor meer informatie kunt u ons eerdere blog nog eens nalezen.

Geen gezamenlijk gezag

Mijn ervaring leert dat ouders, vaak door onwetendheid, soms vergeten om het gezamenlijk gezag te regelen. Op het moment dat ouders dan uit elkaar gaan, ontstaat hierover vaak discussie. Indien de moeder niet meewerkt aan het gezag voor de vader, dan rest de vader geen andere mogelijkheid dan een procedure te starten. Nog los van het feit dat hierdoor de verhoudingen vaak verslechteren, is een procedure meestal ook kostbaar. Het zou daarom goed zijn als de wetgever in een oplossing voorziet.

Gevolgen wetsvoorstel gezamenlijk gezag

Wat gaat er veranderen? De initiatiefnemers hebben voorgesteld om het gezag voortaan te koppelen aan de erkenning. Wanneer een vader of duomoeder het kind erkent, verkrijgt hij of zij automatisch het gezag. Alleen als er sprake is van een uitzondering (bijvoorbeeld als de ouder die erkent onder curatele staat) gaat dit niet op. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet gaan toetsen of zich een dergelijke uitzondering voordoet. Volgens de initiatiefnemers zouden hiermee de problemen tussen ouders bij het uiteengaan verminderen. Ook zou het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders zo worden opgeheven. Daarnaast zou het meer recht doen aan het belang van het kind. Tot slot wordt zo een gezagsvacuüm na het overlijden van een moeder die het gezag alleen uitoefent, voorkomen.

Wetsvoorstel biedt goede oplossing

Het wetsvoorstel biedt naar mijn mening een goede oplossing voor de problemen die ik in de praktijk vaak zie. Hiermee wordt voorkomen dat het gezag kan worden ingezet als machtsmiddel bij het uiteengaan. Bovendien sluit dit voorstel goed aan bij de huidige samenleving waarin steeds meer kinderen worden geboren buiten het huwelijk. Verder is het goed dat het nog steeds mogelijk blijft om de moeder wél alleen het gezag uit te laten oefenen. Dit kan op gezamenlijk verzoek van de ouders aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bijstand en advies

Het wetsvoorstel moet eerst nog door de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden goedgekeurd voordat het in werking treedt. Tot die tijd blijft de huidige wetgeving van kracht. Dat betekent dat de welbekende problemen tot die tijd eveneens blijven bestaan. Het kan zijn dat u daar ook tegenaan loopt. Wenst u gezag, maar weigert uw ex-partner daaraan mee te werken? Neem dan contact op met een van onze familierecht advocaten. Ook als u als moeder goede redenen heeft om niet in te stemmen met een verzoek tot gezamenlijk gezag, kunt u contact met ons opnemen voor advies of bijstand. Wij helpen u graag. Fotocredits: romankosolapov / Fotolia

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.