Wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ ingetrokken

27 nov 2017 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Op 18 december 2014 werd het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ ingediend. Volgens het wetsvoorstel moest scheiden zonder gerechtelijke procedure mogelijk worden. Niet ieder echtpaar zou overigens van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Deze scheiding zou worden voorbehouden aan echtgenoten zonder minderjarige kinderen die alleen de echtscheiding wensten en dus geen nevenvoorzieningen (zoals de verdeling van de huwelijksgemeenschap of alimentatie). Partijen die aan deze criteria voldeden, zouden voortaan hun scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen regelen.

Bedoeling wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’

Sinds het afschaffen van de zogenaamde flitsscheiding in 2009, zijn echtgenoten voor een echtscheiding aangewezen op de reguliere echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. Volgens de initiatiefnemers van het voorstel bestond behoefte aan een sneller, eenvoudiger en goedkoper traject dan de huidige echtscheidingsprocedure. Om die reden werd het traject ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand voorgesteld.

Kritiek

Op het wetsvoorstel werd de nodige kritiek geuit. Met name kwam kritiek op het gebrek aan deugdelijke voorlichting aan de aanstaande ex-echtgenoten. De taak om partijen voor te lichten, werd in het voorstel toebedeeld aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Anders dan advocaten, zijn ambtenaren daar niet voor opgeleid. Bovendien is specifieke kennis van het familierecht vereist om partijen goed te kunnen informeren. Een echtscheiding heeft immers vergaande gevolgen en kan nadelig uitpakken indien men niet goed is geïnformeerd. De Raad van State vroeg zich verder af of dit traject uiteindelijk wel echt goedkoper zou zijn. In veel gevallen hebben mensen uiteindelijk toch juridische bijstand nodig. Bijvoorbeeld omdat later alsnog discussie ontstaat.

Wetsvoorstel ingetrokken

Uitsluitsel omtrent het wetsvoorstel heeft enige tijd op zich laten wachten. Bij brief van 22 november jl. heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel alsnog ingetrokken. Het wetsvoorstel is hiermee definitief van de baan. Dat betekent dat de advocaat en de rechter hun huidige rol en taken bij echtscheidingen behouden.

Opties om tot een echtscheiding te komen

In mijn blog ‘Deskundig advies en bijstand bij de scheiding vs. online scheiden’ heb ik de noodzaak van goede begeleiding, bijstand en advies in een echtscheidingsprocedure al benadrukt. Daarnaast informeerde ik u in een eerder blog al over de diverse mogelijkheden om de echtscheiding te regelen. Naar mijn mening is het goed dat het nieuwe initiatief er niet komt. Ik ben ervan overtuigd dat begeleiding door een deskundige noodzakelijk is. Daarmee wordt u immers het beste geholpen. Staat u op het punt om uit elkaar te gaan of bent u al verwikkeld in een scheiding en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u ons uiteraard bellen. Daarnaast bent u welkom op ons wekelijkse gratis inloopspreekuur. Het spreekuur wordt iedere vrijdagochtend gehouden van 09.00 uur tot 10.00 uur. Fotocredits: Jacob Lund / Fotolia

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.