Wie mag er in de woning blijven bij echtscheiding?

Wie mag er in de woning blijven bij echtscheiding?

14 jun 2018FamilierechtRenee Heerkens

Vorige maand stuitte ik op een opmerkelijk persbericht van de NOS. Een echtpaar in Amerika heeft via de rechter het vertrek van hun 30-jarige zoon uit hun woning geëist. Dit verzoek werd toegewezen en de zoon dient het ouderlijk huis te verlaten. Nu ontvang ik over een kwestie als deze niet heel vaak telefoontjes, maar wel over de vraag wie van de partners in de woning mag blijven wonen bij echtscheiding. Daarover meer in dit blog. Ter beantwoording van deze vraag, moet allereerst onderscheid worden gemaakt tussen 2 situaties: de situatie gedurende de echtscheidingsprocedure en de situatie vanaf het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Verblijf in woning tijdens echtscheidingsprocedure

Vaak geeft een van partijen op enig moment aan dat hij of zij niet langer samen in de woning wil blijven wonen. Het prettigst voor partijen en de kinderen is het als partijen samen afspreken wie er in de woning blijft. Lukt dat niet, dan ontstaat er vaak een gespannen situatie. Partijen zijn dan aangewezen op de rechter om tot een oplossing te komen. De wet biedt de mogelijkheid om bij de rechtbank het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning te verzoeken. Deze ‘voorlopige voorziening’ moet worden verzocht in een afzonderlijke procedure die loopt naast de echtscheidingsprocedure.

Belangafweging en gevolgen

In de praktijk komt het voor dat beide partijen in de woning willen blijven en dit verzoeken bij de rechter. Het kan ook zijn dat één partij het verzoek indient, maar dat de ander daartegen verweer voert. De rechter zal in dat geval een belangenafweging maken en beoordelen welke partij het meeste belang heeft bij het gebruik van de woning. Belangen die daarbij worden afgewogen zijn onder meer de verzorging van de kinderen, speciale voorzieningen in de woning bij invaliden, het beroep van een van partijen, de plaats waar dit beroep wordt uitgeoefend etc. Uiteraard kunnen ook andere belangen een rol spelen. Het verzoek moet altijd worden ingediend door een advocaat. Een gespecialiseerd advocaat kan met u bekijken welke belangen er kunnen worden aangevoerd en een inschatting maken van uw kansen. Als de rechtbank het verzoek toewijst, dan beveelt de rechtbank dat de andere partner de woning moet verlaten. Dit kan worden aangevuld met een verbod om de woning daarna nog te betreden. Dit om te voorkomen dat de vertrekkende partner daarna terugkeert in de woning. De vertrekkende partij kan van de achterblijvende partner wel een redelijke gebruiksvergoeding vorderen.

Duur voorlopige voorziening

De voorlopige voorziening is een tijdelijke (orde)maatregel die dient om de periode van de echtscheidingsprocedure te overbruggen. De maatregel is van kracht totdat de echtscheiding wordt ingeschreven bij de gemeente.

Woning na echtscheiding

In het kader van de echtscheiding zullen partijen afspraken moeten maken over wat er met de woning gebeurt. Indien het de woning van slechts een partij betreft, dan houdt die meestal de woning in eigendom. Indien de woning gemeenschappelijk eigendom is, dan moet de woning worden verdeeld. De woning kan in dat geval worden toegedeeld aan een van partijen of worden verkocht aan een derde. Belangrijk is dat er goede afspraken worden gemaakt over de verkoop- of overnameprijs, de verdeling van de overwaarde dan wel het dragen van de restschuld, het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld en het tijdstip van overname/verkoop. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich tot de rechter wenden met het verzoek om de woning aan een van partijen toe te delen of te bepalen dat de woning moet worden verkocht. Woont u samen in een huurwoning? Dan kunt u verzoeken om het huurrecht van de woning aan een van partijen toe te kennen. Indien de rechtbank moet oordelen over de woning, dan zal de rechter opnieuw een belangenafweging maken.

Verblijf in woning na echtscheiding

Heeft u er belang bij om ook na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking nog tijdelijk in de woning te blijven wonen? Dan kan uw advocaat daarom verzoeken bij de rechtbank. Voorwaarde is wel dat u ten tijde van de inschrijving van de echtscheiding de woning bewoond. De rechtbank kan het voortgezet gebruik van de woning en inboedel toekennen voor maximaal 6 maanden na inschrijving van de echtscheiding. De partij die in de woning blijft, is overigens wel gehouden om daarvoor een redelijke gebruiksvergoeding aan de ander te betalen. Na afloop van deze termijn, heeft u beiden weer recht op toegang tot en gebruik van de woning. Indien de woning nadien nog gemeenschappelijk is, kunt u zich na afloop van die termijn tot de kantonrechter wenden voor een uitspraak over het gebruik van de woning. Dit blog maakt duidelijk dat u de ander niet zomaar de toegang tot de woning kunt ontzeggen. Daarvoor is meer nodig. Bent u verwikkeld in een echtscheiding en heeft u discussie over het gebruik van de woning? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van de advocaten van de sectie Familierecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Fotocredits: Vasyl / Adobe Stock

Over de blogger
Renee Heerkens

Meer artikelen van Renee Heerkens

Eén reactie op “Wie mag er in de woning blijven bij echtscheiding?”

  1. Wij gaan scheiden en hebben een eigen huis. Nu tijdens de gesprekken met de mediator geeft mijn partner aan dat hij niet in de woning kan blijven wonen na de scheiding omdat dat te duur is. Voor mij is het ook niet betaalbaar. Als de scheiding eenmaal is uitgesproken en het huis niet verkocht is blijft een van ons tweeën tijdelijk in de woning wonen. Hoe kan ik garantie krijgen dat als mijn partner er tijdelijk blijft wonen daarna niet toch besluit het huis te kopen.
    Ik zou dat emotioneel niet aankunnen dat het huis, dat we samen gebouwd hebben en waar mijn kinderen geboren zijn permanent eigendom zou blijven van mijn partner.Is het voldoende als we in het scheidingsconvenant opnemen dat we geen van beiden de woning zullen kopen en het alleen naar derden zal gaan. Kunnen we er eventueel een dwangsom aan koppelen. Mijn partner heeft al wel beloofd het huis niet te kopen maar eerlijk gezegd vertrouw ik hem niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.