Wie mag in het huis blijven wonen tijdens en na de echtscheiding?

09 dec 2021 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Enige tijd geleden stuitte ik op een opmerkelijk persbericht van de NOS. Het verhaal was als volgt. Een echtpaar in Amerika eiste via de rechter het vertrek van hun 30-jarige zoon uit hun woning. Dit verzoek werd door de rechter toegewezen en de zoon moest het ouderlijk huis spoedig verlaten.

Nu zijn dit zaken die niet vaak voor komen, maar zaken over de vraag wie van de twee in de woning mag blijven wonen tijdens en na de echtscheiding wél. Daarover meer in dit blog.

Want hoe zit dat precies? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, moet er eerst onderscheid worden gemaakt tussen 2 verschillende situaties: de situatie tijdens de echtscheidingsprocedure en de situatie vanaf het moment dat de echtscheiding definitief is geworden.

Verblijf in de woning tijdens echtscheidingsprocedure

Vaak geeft een van de partners op enig moment aan dat hij of zij het niet langer ziet zitten om samen in de woning te blijven wonen. Het prettigst voor beide partijen en hun kinderen is als er in onderling overleg goede afspraken gemaakt worden over wie er in de woning blijft. Lukt dat niet, dan ontstaat er vaak een gespannen situatie. Partijen zijn vervolgens aangewezen op de rechter om zekerheid te verkrijgen.

Uitsluitend gebruik van de echtelijke woning

De wet biedt de mogelijkheid om het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning te verzoeken. Deze ‘voorlopige voorziening’ moet worden verzocht in een afzonderlijke procedure die loopt naast de echtscheidingsprocedure. De voorlopige voorziening is een tijdelijke (orde)maatregel die geldt om de duur van de echtscheidingsprocedure te overbruggen. De maatregel is van kracht totdat de echtscheiding wordt ingeschreven bij de gemeente.

Beide partijen willen in de woning blijven wonen tijdens de periode van scheiden

In de praktijk komt het geregeld voor dat beide partijen in de woning willen blijven wonen en dit verzoek allebei aan de rechter voorleggen. Het kan ook zijn dat één partij het verzoek indient, maar dat de ander daartegen verweer voert. De rechter zal in beide gevallen een belangenafweging maken en beoordelen welke partij het meeste belang heeft bij het gebruik van de woning. Belangen die daarbij een rol spelen zijn onder meer de verzorging van de kinderen, speciale voorzieningen in de woning bij invaliden, het beroep van een van partijen, de plaats waar dit beroep wordt uitgeoefend etc. Uiteraard kunnen ook andere belangen van belang zijn.

Het verzoek om in de woning te blijven wonen, moet altijd worden ingediend door een advocaat. Een gespecialiseerde advocaat kan met je meekijken welke belangen er kunnen worden aangevoerd en kan een inschatting maken van jouw kansen. Als de rechter het verzoek toewijst, dan moet de andere partner de woning verlaten. Daarnaast kan ook nog een verbod om de woning daarna nog te betreden, worden opgelegd.

Ik wil meer weten over scheiden en familierecht

Tijdelijk in de woning blijven wonen na de echtscheiding

Heb je er belang bij om ook na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking tijdelijk in de woning te blijven wonen? Dan kan een advocaat dit verzoek voor je indienen bij de rechtbank. Voorwaarde is wel dat je ten tijde van de inschrijving van de echtscheiding in de woning woont. De rechtbank kan het voortgezet gebruik van de woning en inboedel toekennen voor maximaal 6 maanden na inschrijving van de echtscheiding. De partij die in de woning blijft, is overigens wel gehouden om daarvoor een redelijke gebruiksvergoeding aan de ander te betalen.

Na afloop van deze termijn, heb je beiden weer recht op toegang tot en gebruik van de woning. Indien de woning nadien nog gemeenschappelijk is, en het niet lukt om nieuwe afspraken te maken, kun je je na afloop van deze termijn tot de kantonrechter wenden voor een uitspraak over het verdere gebruik van de woning.

"Het verzoek om in de woning te blijven wonen, moet altijd worden ingediend door een advocaat."

Wat gebeurt er met de woning na de echtscheiding?

In het kader van de echtscheiding zullen partijen afspraken moeten maken over wat er met de woning moet gebeuren. Indien de woning eigendom is van één van de partijen, dan is het meestal niet zo moeilijk. Maar in het geval dat de woning gemeenschappelijk eigendom is, moet de woning worden verdeeld. De woning kan in dat geval worden toebedeeld aan een van partijen of worden verkocht aan een derde. Belangrijk is dat er goede afspraken worden gemaakt over de verkoop- of overnameprijs, de verdeling van de overwaarde dan wel het dragen van de restschuld, het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld en het tijdstip van overname/verkoop.

Kom je er samen niet uit? Dan kun je je tot de rechter wenden met het verzoek om de woning aan een van beiden toe te delen of te bepalen dat de woning moet worden verkocht.

Huurwoning en echtscheiding

Woon je samen in een huurwoning? Dan kun je verzoeken om het huurrecht van de woning aan een van beiden toe te kennen. Indien de rechtbank moet oordelen over de woning, dan zal de rechter ook hier een belangenafweging maken.

Heb je hulp nodig bij een echtscheiding en de woning?

Dit blog maakt duidelijk dat je de ander niet zomaar de toegang tot de woning kunt ontzeggen. Daarvoor is een beslissing van de rechtbank nodig. Ga je scheiden en heb je discussie over het gebruik van de woning tijdens of na de echtscheiding? Dan kun je uiteraard contact opnemen met onze advocaten van de sectie familierecht. AK advocaten in Etten-Leur staat voor je klaar en helpt graag verder!

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

2 reacties op “Wie mag in het huis blijven wonen tijdens en na de echtscheiding?”

  1. Beste heer/mevrouw Pires,

    Dank voor uw reactie. Zoals uit het blog blijkt, zal de rechtbank steeds een belangenafweging maken als beide partijen aanspraak maken op het huurrecht van de woning. Daarbij wordt met name gekeken naar de belangen van het betrokken kind. De rechter vindt het belangrijk dat een kind in zijn/haar vertrouwde omgeving kan blijven. Nu uw kind niet van uw aanstaande ex-partner is, kan dit dus de kans vergroten dat u na echtscheiding in de huurwoning mag blijven wonen. Echter, ook andere omstandigheden spelen een rol. Zoals ieders financiële situatie en ieders mogelijkheden om vervangende woonruimte te vinden, maar ook bijvoorbeeld gezondheidsklachten waardoor de ene ex-partner een groter belang heeft bij het huurrecht van de woning dan de andere ex-partner. Deze andere omstandigheden kunnen er dus voor zorgen dat (bijvoorbeeld) aan uw ex-partner het huurrecht wordt toebedeeld.

    Nu ik niet bekend ben met uw situatie en die van uw ex-partner, kan ik uiteraard niet aangeven aan wie de rechter het huurrecht van de woning zou toekennen. Ik adviseer u om een afspraak te maken met een advocaat in uw omgeving. Met die advocaat kunt u uw situatie doorspreken, waarna die advocaat een betere inschatting van uw kansen kan geven.

    Met vriendelijke groet,

    Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.