Wijziging van de alimentatie in 2015, wat verandert er?

26 nov 2014 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het einde van het jaar 2014 nadert en daarmee komt het jaar 2015 al snel in zicht. Ontvangt of betaalt u alimentatie, dan is het goed om te weten dat de jaarwisseling de nodige gevolgen voor de hoogte van de alimentatie kan hebben.

Wettelijke indexering

Ieder jaar stijgen de inkomens en in ieder geval ook de kosten van levensonderhoud. Daarom wordt ook ieder jaar op 1 januari de alimentatie verhoogd. Dit wordt de wettelijke indexering genoemd. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld. De indexering geldt zowel voor kinder- als voor partneralimentatie. Het maakt niet uit of de alimentatie in onderling overleg is afgesproken of door de rechter is vastgesteld. Inmiddels is het indexeringspercentage voor 1 januari 2015 vastgesteld. Dit is 0,8%. Een rekenvoorbeeld: de alimentatie bedraagt nu € 250,00 per maand, deze wordt door de indexering per 1 januari 2015 verhoogd naar € 252,00 per maand. U kunt ook via de rekentool van het LBIO berekenen hoe hoog de alimentatie per 1 januari 2015 is.

De indexering is automatisch van toepassing, tenzij dit door de rechter of in onderling overleg is uitgesloten. Overigens kan de wettelijke indexering voor enige tijd worden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat uw inkomen niet (zoveel) stijgt als het indexeringspercentage. U kunt hierover afspraken maken met de alimentatiegerechtigde. Indien deze hiertoe niet bereid is, dan zult u de rechter moeten verzoeken om de wettelijke indexering uit te sluiten.

Wijziging fiscale regelingen

Per 1 januari 2015 wijzigen ook diverse fiscale regelingen. De overheid vereenvoudigt namelijk de diverse fiscale kindregelingen. In de blog "Vereenvoudiging kindregelingen" kunt u lezen welke regelingen er veranderen.

De wijzigingen in de fiscale regelgeving kunnen van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie. Zo zal de ouder die een kinderalimentatie van tenminste € 138,- per maand en per kind betaalt na 1 januari 2015 minder draagkracht hebben, omdat er geen recht meer bestaat op een fiscaal voordeel bij betaling van kinderalimentatie. De hoogte van het fiscaal voordeel bedroeg in 2014 vaak enkele tientjes per maand per kind. Voor 1 januari 2014 was het fiscaal voordeel zelfs nog hoger. De afschaffing van het fiscaal voordeel zal door de meeste kinderalimentatiebetalers dan ook wel in de portemonnee gevoeld worden.

Aan de kant van de ouder die kinderalimentatie ontvangt, verandert er ook het een en ander. De regeling omtrent het kindgebonden budget verandert. De bedragen voor het eerste en tweede kind worden verhoogd, maar de inkomensgrens wordt verlaagd. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting, waardoor ook die ouder minder draagkracht zal hebben. Ter compensatie wordt wel een zogenaamde 'alleenstaande ouderkop' ingevoerd. Dit is een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.

Invloed op hoogte alimentatie

Inmiddels heeft de Expertgroep Alimentatienormen aanbevolen om het totale kindgebonden budget, dus inclusief de alleenstaande ouderkop, eerst in mindering te brengen op de behoefte van een kind. Het deel van de behoefte van het kind dat na aftrek van het volledige kindgebonden budget resteert, dient door beide ouders naar rato van de draagkracht verdeeld te worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de tijd dat de kinderen bij de andere (alimentatiebetalende) ouder verblijft. Door de verhoging van het kindgebonden budget wordt het aandeel van de ouders in de behoefte van de kinderen kleiner. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat het verhoogde kindgebonden budget volledig in de behoefte van het kind voorziet, waardoor er geen kinderalimentatie meer betaald hoeft te worden! Dit kan dan weer wel tot een hogere partneralimentatie leiden.

Wijziging van de alimentatie

De Expertgroep Alimentatienormen heeft ook aangegeven dat de diverse wijzigingen in de fiscale regelgeving aanleiding kunnen zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen en vast te laten stellen. U kunt natuurlijk samen met uw ex-partner afspraken maken over aanpassing van de alimentatie. Indien dit niet mogelijk is of er geen afspraken tot stand komen, dan kan de alimentatie alleen worden gewijzigd via een alimentatieprocedure bij de rechter. Ik verwacht dan ook dat er in het nieuwe jaar de nodige procedures tot wijziging van de alimentatie gevoerd zullen worden.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

227 reacties op “Wijziging van de alimentatie in 2015, wat verandert er?”

 1. Een bizarre wijziging van de expertgroep om de eenouderkop mee te laten wegen in de behoeftebepaling. Tot nu toe kreeg de alimentatieontvanger eenouderaftrek. Dat kon oplopen tot ongeveer € 2200 wanneer je veel verdiende. Minimaal was het ruim € 900.
  Deze aftrek gaat de alimentatieontvanger missen. Hij/zij krijgt daarvoor in de plaats de eenouderkop. Nu wordt de eenouderkop opeens opgenomen in de behoeftebepaling. Dit was niet de opzet van de verandering van de regering.
  Deze regeling is ingesteld omdat werken moet lonen! De bijstandontvanger kreeg automatisch 20% toeslag op de bijstand, terwijl iemand met een laag inkomen weinig aftrek genoot. Dit is nu gelijk getrokken. Als echter de eenouderkop nu meegewogen gaat worden in de alimentatieberekening is degene met een laag inkomen er niets mee opgeschoten maar hier ernstig de dupe van!!!!

  • Beste Rika,

   Bedankt voor uw reactie! Uw kritiek is te begrijpen, de nieuwe regeling is inderdaad nadelig voor kinderalimentatieontvangers met een laag inkomen. Anderzijds is er ook iets te zeggen voor de benadering door de Expertgroep. Het is immers ook niet logisch dat er nog kinderalimentatie betaald moet worden, terwijl de kosten van de kinderen volledig worden gedekt door het kindgebonden budget. We zullen moeten afwachten of rechters het standpunt van de Expertgroep gaan volgen, zij zijn daartoe namelijk niet verplicht.

 2. Dat de alleenstaande ouderkorting wordt vervangen door de ouderkop die vervolgens net als de rest van het kindgebonden budget van de kinderbehoefte afgaat kan ook gezien worden als het rechttrekken van een scheefgroei….

  In mijn situatie bijvoorbeeld. Ik betaal al sinds onze scheiding 95% van de totale kinderkosten. Mijn ex, die dus vrijwel niets bijdraagt aan de kosten van onze kinderen kreeg naast de kinderalimentatie ook maandelijks nog eens zo’n €190 (alleenstaande ouderkorting aanvulling)van onze staat als tegemoetkoming in kosten die zij helemaal niet maakte. Wellicht dat ze nu eindelijk ook eens wat verantwoordelijkheid gaat nemen in het economisch welzijn van onze kinderen (Zij kon en kan wel meer werken, maar heeft dat tot nu toe geweigerd en de kinderen zijn al een tijdje >12)….

  Voor alimentatieontvangende ouders in de bijstand wordt het trouwens wel degelijk beter want zij krijgen er zo’n €800 per jaar bij (€3050 ouderkop ipv €2260 alleenstaande ouderkorting aanvulling)

  • Beste Karel,

   Bedankt voor uw bijdrage aan deze discussie! Voor u is het wellicht goed om te weten dat de kinderalimentatie niet automatisch wordt aangepast aan de gewijzigde regelgeving. Indien u uw bijdrage wenst aan te passen, dan zult u hierover met uw ex-partner afspraken moeten maken of de kinderalimentatie via de rechter moeten laten wijzigen. Anders blijft de oude bijdrage van kracht.

 3. Beste Anoeska,

  Ik weet het. Mijn ex blijft vasthouden aan het oude bedrag. Volgens haar advocate is het maar zeer de vraag of rechters het advies van de expertgroep alimentatie zullen overnemen, ondanks het feit dat het LBIO hier al wel van uit lijkt te gaan (http://www.lbio.nl/nieuws/2014/11/19/belangrijke-wijzigingen-alimentatienormen-per-1-januari-2015). Ik had haar voorgesteld om alleen het fiscaal voordeel te verrekenen, maar ook dat wil ze niet helaas. Zij weet dat ik de volle advocaatkosten moet betalen en dat ik niet zomaar €2000 heb liggen om een onzeker pad in te gaan. Ik zal dan ook wachten tot er wat meer duidelijkheid is omtrent de toepassing van het advies van de expertgroep.

  • Beste Karel,

   Jammer dat overleg niet mogelijk is. Het is inderdaad juist dat rechters niet verplicht zijn om de normen van de Expertgroep te volgen, maar tot nu toe hebben rechters dit vrijwel altijd wel gedaan. Ik kan me wel voorstellen dat u hier eerst wat meer duidelijkheid over wilt hebben, alvorens u de nodige kosten maakt. Overigens wordt de kinderalimentatie nooit met terugwerkende kracht verlaagd, maar in de regel pas vanaf de datum van de nieuwe beschikking.
   Als ik op enige moment iets voor u kan betekenen of u van verdere informatie kan voorzien, dan doe ik dat uiteraard graag.

 4. Bste Anouska,

  Heb nog wat verder gelezen, en moet mijn opmerking dat alimentatieontvangers in de bijstand er wel beter van worden weer intrekken. Ik snap het nog niet helemaal maar geloof dat ook zij er niet beter op worden. Dat levert een beetje dubbel gevoel op want ik snap best dat er een ‘werkprikkel’ moet zijn, maar ik geloof ook dat er een grote groep mensen onredelijk getroffen zal worden.

  Sowieso lastige materie allemaal, want elke generieke maatregel zal altijd een groep mensen, hoe klein ook, onredelijk treffen (en anderen onredelijk beboordelen) , dat is nu eenmaal het nadeel van generieke regelgeving (je kunt niet elke situatie/permutatie beschrijven) op een zo grote en diverse populatie…..

 5. Beste Karel,

  Zoals ik heb begrepen gaan ook alleenstaande ouders in de bijstand er niet op vooruit. De toeslag voor een alleenstaande ouder in de bijstand vervalt namelijk en die toeslag was hoger dan de verhoging van het kindgebonden budget in 2015. De alleenstaande ouderkorting (de heffingskorting) werd in mindering gebracht op de bijstandsuitkering, dus van die heffingskorting profiteerden de alleenstaande ouders in de bijstand in feite niet.

  Voor wat betreft de kinderalimentatie ligt het wel wat genuanceerder. De kinderalimentatie wordt immers ook in mindering gebracht op de bijstandsuitkering. Indien de alimentatie dus lager wordt, wordt er minder op de uitkering in mindering gebracht en wordt de uitkering dus hoger. In feite komt de vermindering van de alimentatie dus ten laste van de gemeente die de bijstand verstrekt.

 6. Het komt er nu op neer dat de overheid en de gemeenten voor de kinderen moeten betalen en niet meer de vader van de kinderen.
  Ik als studerende ouder ga er €360,00 op achteruit als de rechter akkoord gaat met het nieuwe voorstel. Mijn ex daarentegen gaat er €180,- op vooruit. Ik vind dat nogal wat.

 7. In uw bijdrage staat het volgende opgenomen:
  “Door de verhoging van het kindgebonden budget wordt het aandeel van de ouders in de behoefte van de kinderen kleiner. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat het verhoogde kindgebonden budget volledig in de behoefte van het kind voorziet, waardoor er geen kinderalimentatie meer betaald hoeft te worden!”

  Echter, er lijkt iets onredelijks in deze praktijk te zitten. Ik betaal 100% van de alimentatiebehoefte daar mijn ex slechts een beperkt inkomen heeft. Zij woont echter wel samen en komt derhalve wegens fiscaal partnerschap niet in aanmerking voor de alleenstaande ouder kop. Dit betekent in de praktijk dat ik als 100% betalende ouder er wel op achteruit ga wegens het vervallen van de fiscale regeling, maar er geen enkele compensatie dmv een lager bedrag. En dit allemaal omdat mijn ex nu een relatie heeft (hetgeen ook totaal geen effect heeft op de hoogte van de kinderalimentatie).

  Zie ik dit juist?

  • Beste Bernard,

   Bedankt voor uw reactie. In principe ziet u het inderdaad juist. Door het vervallen van het fiscaal voordeel wordt uw draagkracht voor het betalen van kinderalimentatie wel wat lager. Dit zou tot effect kunnen hebben dat uw draagkracht onvoldoende is om nog in de volledige behoefte van de kinderen te voorzien. In dat geval zou er reden zijn om de kinderalimentatie te verlagen en wordt op die manier het verval van het fiscaal voordeel wel (deels) gecompenseerd. Verder heeft u ook recht op de zorgkorting, indien u de kinderen regelmatig ziet. Ook die zorgkorting kan ervoor zorgen dat de kinderalimentatie niet gelijk is aan de volledige behoefte van de kinderen.

   Verder is het inderdaad juist dat bij samenwonen geen recht bestaat op de alleenstaande ouderkop en dat het samenwonen dus in feite een negatief effect heeft voor de alimentatiebetaler. Inmiddels heb ik wel een uitspraak van een rechter voorbij zien komen, waarin werd geoordeeld dat het samenwonen geen nadelige financiële consequentie voor de alimentatiebetaler mag hebben en de rechtbank dus wel rekening heeft gehouden met fiscale voordelen voor een alleenstaande ouder. Het is nog wel afwachten of ook andere rechters deze uitspraak zullen volgen.

 8. Ik ben de ontvangende ouder. Destijds is de alimentatie vastgesteld zonder een draagkrachtberekening. Kan mijn ex dan ook nu zomaar een rechtzaak beginnen?
  Ik ben namelijk wel extra gaan werken de afgelopen jaren. Eerst een paar uur zodat ik niet meer afhankelijk was van huurtoeslag en zorgtoeslag en sinds een paar maanden nog iets meer om ook de kosten van de studie van de kinderen te kunnen opvangen. Ex vond namelijk dat het prima kan van de alimentatie.
  Als hij nu een reden heeft voor herberekening, dan wordt ik gestraft voor de extra uren die ik ben gaan werken. En dan is er per saldo dus nog geen geld voor de studiekosten (zoals nu de buskaart a 152 per mnd) Ik ben best bereid om het gemiddelde belastingnadeel van 30 per kind per maand voor de helft te compenseren. Maar ik vind het niet eerlijk als hij nu aanleiding zou hebben voor een herrekening terwijl er destijds duidelijk is besproken dat de vaststelling zonder draagkracht berekening zou inhouden dat er geen claim meer gedaan kon worden voor meer of minder alimentatie.

  • Beste Miriam,

   Bedankt voor uw reactie! Volgens de wet kan kinderalimentatie steeds worden gewijzigd, als ook de relevante omstandigheden zijn gewijzigd. Dit is bijvoorbeeld het geval als een van de ouders meer of minder is gaan werken. Ook de wijzigingen in de fiscale regelgeving per 1 januari 2015 zorgen ervoor dat de kinderalimentatie gewijzigd kan worden. Na het uit elkaar gaan kunnen ouders dus steeds een herrekening van de kinderalimentatie verlangen.
   Natuurlijk ken ik de destijds door u en uw ex-partner gemaakte afspraken niet. Mogelijk dat daarin andere afspraken omtrent wijziging van de kinderalimentatie zijn vastgelegd. Indien u wilt dat ik dit voor u bekijk, dan kunt u een kopie van het convenant en/of ouderschapsplan scannen en per e-mail aan mij doorzenden (avg@ak-advocaten.eu).

 9. Ik zit met de volgende vraag.
  Mijn ex en ik zijn al ruim 10 jaar uit elkaar, nooit getrouwd geweest maar wel 2 kinderen uit deze relatie geboren.
  Toen die tijd is er afgesproken dat beide ouders financieel zorg zouden dragen voor de kinderen waardoor de alimentatie plicht is vervallen.
  Nu is het zo dat mijn dochter (die ik dus financieel ondersteunde en bij mij woonachtig was ) bij haar moeder is gaan wonen. Mijn zoon is verstandelijk beperkt en woont dus uit huis in een gezinswoonvorm.
  Nu wilt mijn ex partner dat ik voor 2 kinderen alimentatie ga betalen? Kan ze dat zomaar vragen terwijl er een eerdere uitspraak is dat ze kosten gedeeld zouden worden?
  Hoe zit dit eigenlijk met de inkomens van de partners ..worden die mee berekend ? of wordt de draagkracht berekening op alleen mijn inkomen en die van mijn ex partner berekend.

  Met vriendelijke groet
  Vincent

  • Beste Vincent,

   Bedankt voor uw vraag. Volgens de wet kan een afspraak omtrent de kosten voor de kinderen steeds worden gewijzigd, als ook de relevante omstandigheden zijn gewijzigd. Het feit dat uw dochter nu bij haar moeder is gaan wonen is een relevante wijziging van de omstandigheden. Dit kan ook tot gevolg hebben dat er in het vervolg kinderalimentatie aan de moeder moet worden betaald, in plaats van de afspraak dat de kosten gedeeld zouden worden. Daarbij kan er ook kinderalimentatie ten behoeve van uw zoon worden vastgesteld, indien de moeder bewijst welke kosten zij heeft en voor haar rekening neemt.

   Het inkomen van een nieuwe partner speelt geen rol, uitgangspunt is dat de alimentatie alleen wordt berekend op basis van het inkomen van beide ouders. Dit is slechts anders als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en het kind in het betreffende gezin woont. Concreet betekent dit dat alleen het inkomen van de eventuele nieuwe partner van uw ex-partner een rol speelt, als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het inkomen van uw eventuele nieuwe partner speelt hoe dan ook geen rol, omdat de kinderen op dit moment niet in uw gezin wonen.

   Hopelijk heb ik uw vraag zo voldoende beantwoord en anders hoor ik het uiteraard graag!

   Met vriendelijke groet,
   Anoeska van Ginderen

 10. Ik betaal 325,= per maand voor een kind uit een eerder huwelijk. Ik ben inmiddels weer hertrouwd, heb 2 kinderen met mijn huidige vrouw. Mijn eerste vrouw is inmiddels ook weer hertrouwd. Beide werken. Mijn huidige vrouw moet blijven werken omdat we anders niet rond kunnen komen. Nu met deze nieuwe regeling zullen we ernstig in de problemen gaan komen. Met de teruggave die ik niet maandelijks maar een keer per jaar terug kreeg gingen we op vakantie. Ik hoor/lees steeds andere dingen. Mijn concrete vraag is. Moet ik naar de rechter, wat me een hoop geld gaat kosten, of kan ik de alimentatie aanpassen door het bedrag, welke ik van de belasting terug zou krijgen, in mindering brengen?

  • Beste Ed,

   Bedankt voor uw vraag. Helaas kunt u het alimentatiebedrag niet zelf aanpassen. Verlaging van de alimentatie mag en kan alleen als u daarover een afspraak kunt maken met uw ex-partner. Ik adviseer u overigens wel om een eventuele afspraak goed schriftelijk vast te leggen. Lukt het niet om een afspraak over de aanpassing van de alimentatie te maken of is uw ex-partner daartoe niet bereid, dan kunt u de alimentatie alleen via de rechtbank laten aanpassen/verlagen.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 11. Zou je ook op mijn bovenstaande reactie willen reageren?
  Ik ontvang studiefinanciering met een éénoudertoeslag; deze wordt gekort. Daarnaast vervalt mijn alleenstaande ouderkorting en dan komt mijn ex dus om de hoek omdat ik wel meer kindgebonden budget krijg. Mocht de alimentatie gelijk blijven dan ga ik er al op achteruit en nu met de alimentatie erbovenop ga ik er 410 euro op achteruit per maand.

  Groeten Petra

 12. Geachte mevrouw Van den Hout,

  Helaas kunnen de huidige normen er inderdaad toe leiden dat de alimentatieontvanger er flink in inkomen op achteruit gaat.

  Het is overigens niet zo dat de kinderalimentatie in alle gevallen wordt verminderd met het verhoogde kindgebonden budget. Het kindgebonden budget wordt namelijk afgetrokken van de behoefte van de kinderen, dit is het bedrag wat zij maandelijks kosten. Het kan zo zijn dat in het verleden de kinderalimentatie een stuk lager is vastgesteld dan de behoefte van de kinderen, bijvoorbeeld omdat uw ex-partner onvoldoende draagkracht had. In dat geval is de invloed van het kindgebonden budget op de hoogte van de kinderalimentatie uiteraard kleiner, dan als de kinderalimentatie nagenoeg gelijk is aan de behoefte van de kinderen. Er zal dus steeds naar de concrete situatie en financiële omstandigheden gekeken moeten worden bij het bepalen van de nieuwe kinderalimentatie.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 13. Ik ben de ouder die de kinderalimentatie ontvangt (9 jaar geleden) gescheiden. Ik ontvang dit voor 2 kids en door iedere indexering is dit in die 9 jaar steeds verhoogd. Door het wegvallen teruggave ex partner kreeg ik vandaag en al weken eigenlijk mails en smssen met dreigementen dat hij de kinderalimentaie gaat verlagen hij zegt dat die de berekening heeft laten maken door advocaat en dat hij het kan verlagen met 230 euro en als ik niet wil meewerken dat hij terug kan gaan tot 100 euro per kind per maand. Financieel is hij er niet op achteruit gegaan maar heeft een koophuis dat veel te groot en duur voor hem is dat hij in de tussentijd door zijn eigen fout financieel in de problemen is geraakt daar kan ik mijns inziens niet aan doen en daarbij ben niet meer met deze man getrouwd. Ik wil er nog bij vermelden dat de kids 6 dagen in de week bij mij wonen en ik dus opdraai voor alle kosten voor wat de kinderen aangaat….ik ga dus niet akkoord met deze verlaging en ga ook geen advocaat inschakelen omdat ik het hier niet mee eens ben.
  Heeft u tips wat ik in deze zaak kan doen. Hij zegt dat het ook gebaseerd is op mijn salaris (vraag me af waar die dat vandaan heeft gehaald en dat die de alimentatie ook nog met terugwerkende kracht kan terug vorderen graag een reactie van uw kant

  • Beste Heidi,

   Bedankt voor uw vraag.

   Allereerst is het goed om te weten dat u niet verplicht bent om mee te werken aan verlaging van de alimentatie. Indien u hier niet voor voelt, dan kan uw ex-partner de alimentatie alleen via de rechtbank laten aanpassen. In dat geval zult u overigens wel een advocaat moeten inschakelen, omdat u alleen via een advocaat verweer kunt voeren. Indien u geen verweer voert, dan zal de rechtbank de door uw ex-partner verzochte verlaging wel toewijzen en bent u hier aan gebonden. In dat geval kan de rechtbank ook de verlaging met terugwerkende kracht toewijzen (als uw ex-partner dit aan de rechtbank verzocht heeft) en dan kan uw ex-partner het teveel betaalde bedrag terugvorderen bij u. Indien u wel verweer voert, dan verlaagt de rechtbank de alimentatie meestal pas per de datum van indiening van het verzoekschrift door de wederpartij of de datum van de beschikking/uitspraak van de rechtbank (en dus niet met terugwerkende kracht). U doet er dus wel verstandig aan om wel een advocaat in te schakelen zodra u ex-partner een procedure bij de rechtbank start.

   Verder is het wegvallen van het fiscaal voordeel bij betaling van de kinderalimentatie wel voldoende reden om de alimentatie te laten herrekenen. Ik kan echter niet inschatten of de door uw ex-partner aangegeven bedragen redelijk zijn. Daarvoor zou u dan toch zelf een berekening moeten laten maken of de berekening van zijn advocaat laten controleren. Overigens wordt in de regel bij de berekening van de kinderalimentatie geen rekening gehouden met de concrete lasten van u of van uw ex-partner.

   Als tip geef ik u mee om nu al af te wegen of uw ex-partner inderdaad een gerechtelijke procedure zal starten. Zo ja, dan is het wellicht toch verstandig dat u wel nu al een advocaat inschakelt, die voor u bekijkt welke kinderalimentatie volgens de huidige normen aan de orde zou zijn. Die advocaat kan dan met u bekijken of het mogelijk is om nu tot een voor u voordeligere afspraak te komen, waarbij een (ook voor uw ex-partner) dure procedure voorkomen wordt. Indien u inschat dat uw ex-partner geen procedure zal starten, dan kunt u richting hem aangeven dat u het niet eens bent met zijn voorstel en verder afwachten.

   Ik hoop dat ik uw vraag hiermee zo voldoende beantwoord heb.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 14. Beste Anoeska,

  Dank voor jouw reactie om mijn vraag. Hoe vervelend ook, erg duidelijk. Hetgeen ik mij nog afvroeg (en waar ik geen duidelijkheid over kan krijgen), wat is er gebeurd met de initiatiefnota van PvdA en VVD (http://www.pvda.nl/berichten/2011/09/Naar-een-moderne-alimentatie). De kern hiervan (het gegeven dat beide ouders een bepaalde bijdrage dienen te leveren) sprak mij aan daar mijn ex-partner op geen enkele wijze een financiele bijdrage levert aan de zorg van ons kind. Gelet op de fiscale nadelen voor de betalende ouder had dit enige balans kunnen brengen.

 15. Beste Anoeska,

  Ik ben een alleenstaande moeder van 2 kinderen en zit in de bijstand.
  Nu heb ik vorig jaar van de bijstand ( november 2014) De plicht gekregen kinderalimentatie aan te gaan vragen.
  Nu ik daar mee bezig ben vraag ik mij stellig af wat dat voor zin beeft nu mijn ex zijn
  Advocate in de rechtbank kenbaar wil maken dat ik al in de behoefte van de kindern word voorzien door de alleenstaande ouderkop/ kindgebonden budget.
  En zal de rechter het inderdaad dan afwijzen?
  Zoals ik het zo al lees zou dat voor mij beter zijn omdat ik er anders op achteruit zal gaan?
  En nu ik dat aan heb moeten vragen van de bijstand vraag ik mijzelf af wat schiet de bijstand hier nu mee op?
  Kan dat nu ik dus inplaats van alleenstaande ouder uitkering naar alleenstaande uitkering ben gegaan sinds 1-1-2015 in mindering worden gebracht op mijn bijstand
  Of word het inderdaad van de aanvullende kortingen ingehouden?
  Best raar in mijn optiek dat de gemeente mij dus de gehele uitkering zal moeten blijven betalen en de vader dus vrijuit gaat?!

  Mvg Sonja

  • Beste Sonja,

   Het is inderdaad zo dat de gemeente u kan verplichten om kinderalimentatie te eisen. Indien u kinderalimentatie ontvangt, wordt dit bedrag namelijk in mindering gebracht op uw uitkering. De uitkering die de gemeente aan u moet verstrekken wordt door de kinderalimentatie dus lager. U gaat er overigens dan niet op achteruit, tenzij de kinderalimentatie niet betaald zou worden.

   Verder is het ook juist dat het verzoek tot kinderalimentatie door de rechtbank afgewezen wordt, als het kindgebonden budget de behoefte volledig dekt. In dat geval is de alimentatieprocedure zinloos geweest. Echter, bij de gemeente kunt u dan met de beschikking wel duidelijk maken dat u geen recht heeft op kinderalimentatie en dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De gemeente mag dan uw uitkering niet verlagen, terwijl zij dit wel mag als u geen kinderalimentatie eist.

   Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 16. Beste Bernard,

  De kern van de initiatiefnota is in 2014 verwerkt in destijds aangepaste alimentatienormen en die kern is ook in de huidige normen nog opgenomen. Voorheen kon het voorkomen dat een ouder geen draagkracht had om bij te dragen in de kosten van de kinderen, vanwege een laag inkomen en/of hoge lasten. In de huidige normen is dit aangepast, er wordt namelijk vanuit gegaan dat iedere ouder in ieder geval enige draagkracht moet hebben om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Het betreft dan een bedrag van € 25,- per maand per kind.

  Het is wel zo dat de behoefte van een kind vervolgens wordt verdeeld naar rato van de draagkracht van de beide ouders, waardoor de daadwerkelijke bijdrage van de ouder lager kan zijn dan € 25,- per maand per kind (afhankelijk van de hoogte van de draagkracht van de andere ouder). Om die reden zal deze aanpassing in de normen dan ook meestal niet tot een substantiële verlaging van de te betalen kinderalimentatie leiden.

 17. Hallo ik ben alleenstaande moeder met een ww van 817 euro per maand mijn ex heb een berekining gedaan bij zijn advocaad zegt hij.
  De berekening komt uit dat hij nu 152 euro per maand moet betalen ivm nieuwe gezin en nog 2 kinderen erbij.
  Kan dit kloppen of is het onzin

 18. Beste Anoeska,

  Ik betaal al een aantal jaren een -aftrekbare- bijdrage levensonderhoud kinderen (Kinderalimentatie), in goed overleg met mijn ex.
  Is het fiscaal acceptabel dat ik deze bijdrage met ingang van 1 januari 2015 een andere naam t.w.’Partneralimentatie’geef?
  Door het schrappen van de aftrekbaarheid Kinderalimentatie, ben ik niet alleen het fiscale voordeel kwijt, maar ook mijn zorg- en huurtoeslag omdat ik daardoor een te hoog inkomen heb

  Rob Jr

  • Beste Rob,

   Partneralimentatie is alleen fiscaal aftrekbaar als dit ook een afdwingbare verplichting is, welke dus is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst. U kunt dus niet zomaar de alimentatie als partneralimentatie aftrekken, ook niet als u die omschrijving bij de overboeking zet. Uiteraard kunt u wel met uw ex-partner nieuwe afspraken maken omtrent de alimentatie en bijvoorbeeld afspreken dat u in het vervolg partneralimentatie moet voldoen. Voor uw ex-partner is dan wel van belang dat zij (inkomsten)belasting moet betalen over de ontvangen partneralimentatie en dit was met kinderalimentatie niet het geval. Indien u dus hetzelfde bedrag als partneralimentatie voldoet, dan houdt uw ex-partner daar aanzienlijk minder van over.

   Voor u is het volgende van belang: afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kan de wettelijke termijn voor partneralimentatie langer zijn dan voor kinderalimentatie. Verder zou in die constructie afgesproken worden dat de kinderalimentatie vervalt. Echter, een afspraak omtrent de kinderalimentatie is steeds wijzigbaar, zodat uw ex-partner in de toekomst steeds alsnog kinderalimentatie kan eisen, naast de partneralimentatie.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 19. Beste Anoeska,

  Hartelijk dank voor je snelle – duidelijke – reactie.
  Ik las ergens dat kinderalimentatie voorrang zou moeten hebben boven partneralimentatie.

  Maar als jij schrijft: ‘bijvoorbeeld afspreken dat u in het vervolg partneralimentatie moet voldoen’, dan maak ik daar uit op dat dit niet het geval is. Klopt dat?

  Rob Jr.

 20. Beste Rob,

  Volgens de wet heeft de kinderalimentatie inderdaad voorrang boven de partneralimentatie. Een rechter zal dus ook altijd eerst kijken naar de alimentatieverplichtingen richting kinderen en dan pas naar alimentatieverplichtingen richting ex-partners. In onderling overleg mag echter wel van deze regel worden afgeweken, mits beide ouders daar uiteraard overeenstemming over bereiken.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 21. Beste Anoeka,

  Sorry dat ik nog even doorzeur.

  Een rechter is hier niet aan de orde. Ik kom alles met mijn ex overeen.
  Het gaat mij om de fiscale benadering. Als ik met mijn ex overeen kom dat mijn betalingen vanaf 2015 betrekking hebben op Partneralimentatie, accepteert de fiscus in 2015 dan de aftrekpost Partneralimentatie, ook als ik het de jaren daarvoor steeds Bijdrage Levensonderhoud Kinderen noemde?

  Rob Jr

 22. Beste Rob,

  Als in een schriftelijke, door beide partijen ondertekende, overeenkomst wordt opgenomen dat de alimentatieregeling wordt aangepast en dat er in het vervolg geen kinderalimentatie meer verschuldigd is, maar een bedrag aan partneralimentatie, dan zou de betaling inderdaad fiscaal aftrekbaar moeten zijn als partneralimentatie. En dan ontvangt uw ex-partner in het vervolg ook een aanslag inkomstenbelasting over de ontvangen alimentatie.

  Bij bovenstaande moet ik er wel op wijzen dat ik deskundig ben op het juridisch gebied en niet op het fiscale gebied. U doet er dan ook altijd verstandig aan om de precieze voorwaarden en de overeenkomst te checken bij een fiscalist.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 23. Hallo Anoeska

  Mijn vraag is beetje dubbel, ivm bijstand is de kinderalimentatie nihil gezet in Sept 2013, gelukkig vond ik per april 2014 weer werk en kan mijn ex (ontvangster) als ik goed begrijp per april weer aanspraak doen.
  Nu zag ik dat ik zelf een berekening kon doen wat ik moet gaan betalen daar vragen ze netto inkomen ex maar ze is hertrouwd, mag ik zijn inkomen meerekenen of alleen dat van haar?
  Tevens mogen mijn partner en ik gezamenlijk zonder tussenkomst rechter het bedrag afspreken en dat ik dat vanaf april ga betalen of moet zij dit perse via rechter doen? als we dit samen mogen beslissen moet ik die overeenkomst dan notarieel doen?
  Alvast dank
  MvG R de Jong

 24. Beste Anouska,

  Bij mij en mijn ex is de kinderalimentatie nooit door de rechter vastgesteld maar is het een bedrag waar we destijds in overleg tot zijn gekomen, te weten 400 euro per maand voor twee kinderen.

  Ik krijg echter steeds sterker het idee dat dit een vrij fors bedrag is, gezien mijn ex partner werkt, maar wel recht heeft op allerlei subsidies zoals kindgebonden budget en dergelijke.

  Is het in mijn geval zinvol om een berekening te laten maken en dat eventueel vast te laten leggen door een rechter, of wegen de kosten voor de advocaten en dergelijke uiteindelijk niet op tegen de baten.

  Het is overigens niet zo dat ik mijn kids iets tekort wil doen, maar het moet ook niet zijn dat ik door mijn bijdrage ook voorzie in de levensbehoefte van mijn ex-partner.

  Ik hoop dat u me een stukje in de goede richting kunt zetten met een antwoord,

  Mvg,
  Ruud

  • Beste Ruud,

   Het is voor mij niet mogelijk om zo in te schatten of het zinvol is om de alimentatie via de rechtbank te laten aanpassen en of dit opweegt tegen de kosten. De hoogte van de alimentatie hangt namelijk af van de behoefte van de kinderen en die is weer afhankelijk van het netto inkomen dat u en uw ex-partner hadden ten tijde van het uiteengaan. De alimentatie is verder afhankelijk van uw huidige inkomen en het inkomen van uw ex-partner, de contactregeling die u met de kinderen heeft en de hoogte van het kindgebonden budget dat uw ex-partner ontvangt. De hoogte van de kinderalimentatie is dan ook nooit standaard. Uiteraard is het wel mogelijk om eerst een berekening te maken. Aan de hand van die uitkomst kunt u beslissen of het de moeite is om een alimentatieprocedure te starten. De kosten van een berekening zijn vaak wel te overzien. Voor een goede berekening is wel nodig dat u inzicht heeft in het inkomen van uw ex-partner.

   Indien u meer informatie wilt over het laten maken van een berekening en de kosten daarvan, dan verzoek ik u om aan mij via een e-mail uw telefoonnummer te sturen. Mijn e-mailadres is avg@ak-advocaten.eu. Ik zal dan telefonisch contact met u opnemen, zodat wij uw situatie kunnen bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

  • Beste An,

   Bij een herberekening van de kinderalimentatie wordt geen rekening gehouden met de inkomsten van nieuwe partners. Dit is wel anders als er sprake is van een geregistreerd partnerschap / huwelijk van de ouder en de nieuwe partner, bij wie de kinderen hoofdverblijf hebben. In dat geval is die nieuwe partner ook draagplichtig voor de kosten van die kinderen en is dus dat inkomen ook relevant.
   Verder kan het inkomen van een nieuwe partner bij de berekening ook een rol spelen, als er kinderen zijn geboren uit de nieuwe relatie.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 25. Dag Anoeska,

  Mijn toekomstige ex-vrouw krijgt straks bijstand. Onze mediator stelt voor om een bedrag over te maken naar een kindertekening ( dit wordt gekort op haar uitkering ) en een bedrag aan kinderalimentatie. Maar dit wordt toch ook gekort op haar uitkering? Dan kan ik toch net zo goed alles naar de kindertekening overmaken?

  • Beste John,

   Bedankt voor uw vraag. Inderdaad wordt ook de kinderalimentatie gekort op de uitkering, dus wat dat betreft maakt het niet uit of de bijdrage wordt gestort op de rekening van uw ex-partner of op de kinderrekening.

   Het is overigens wel gebruikelijk dat de bijdrage deels wordt gestort op de kinderrekening en deels op de rekening van uw ex-partner. De kinderalimentatie is namelijk ook bedoeld om te voorzien in algemene kosten van de kinderen, zoals huisvestingskosten, gas, water en licht, verzekeringen en boodschappen. Het is vaak niet werkbaar om dergelijke kosten van de kinderrekening te voldoen. Om die reden wordt er (naast de bijdrage op de kinderrekening) ook een bijdrage aan kinderalimentatie op de rekening van de ex-partner gestort. Van de kinderrekening worden dan specifieke kosten voor de kinderen voldaan, zoals de kleding, de kapper, cadeau’s, schoolkosten et cetera.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 26. Dank voor jouw antwoord, vraagje nog….hoofdverblijf , is dit waar de kinderen staan ingeschreven? Hoe verhoudt zich dit met co ouderschap , met dien verstande dat de kinderen evenredig tijd bij beide ouders doorbrengen?

 27. Hallo, kunt u mij adviseren? Helaas is mijn exman per 1 februari 2015 zijn baan kwijtgeraakt maar gelukkig heeft hij per 1 maart al een nieuwe job gevonden. Nu gaat hijechter minder verdienen en wil hij de alimentatie verlagen .Waar ik begrip voor heb.
  Nu heeft hij het bedrag van 557 euro in februari verlaagd tot 220 euro, ook vanwege de veranderde belastingregeling. Nu begreep ik dat de gemiddelde verlaging per kind voor een regeling van voor januari 2013 ongeveer een tientje per kind bedraagt ( zie site LBIO) Het KGB is met dat bedrag omhoog gegaan ongeveer dus prima voor mij. Klopt het wat betreft die 10 euro ?
  Ik weet dat mijn ex-man elke maand genoeg over hield om te sparen. Ook bezit hij bv 2 auto’s , een boot, een koophuis met vele extra’s etc.( kortom, hij kon altijd met gemak rondkomen na de scheiding) Onze kinderen zijn degenen die gedupeerd worden nu hij minder gaat verdienen maar hij behoudt dezelfde levensstandaard) Wordt hier ook naar gevraagd bij een herberekening?

  met vriendelijke groet Janneke

 28. Hallo ik kwam er deze week achter dat mijn ex minder kinderalimentatie mag betalen omdat het kindgebonden budget omhoog gegaan is. ik ben pas eind 2014 gescheiden dus alles is nieuw voor me.
  Ik vind het prima om minder te krijgen maar is dat gelijk aan het bedrag wat hij terug zou krijgen van de belasting? dat is voor hem 34 euro per maand? ik heb geen zin in rechtbanken enzo ben er klaar mee zeg maar geeft alleen maar spanningen.
  Verder de vraag ik krijg nu een flink bedrag per maand aan kindgebonden budget alleen begrijp ik dat volgend jaar ik nog een flink bedrag terug krijg bij mijn jaarlijkse aangifte klopt dat? ik snap dan eerlijk gezegd niet waar iedereen om klaagt ik vind het flinke bedragen hoor!!

 29. Goedemorgen, even een vraag
  omdat wij een co-ouderschap hebben, hebben we een aparte rekening voor ons kind waar we beide onze alimentatie op storten en deze ook beide in kunnen zien wat er met dit geld gebeurd. Nu wordt mijn alleenstaande ouderkorting dus omgezet in kindgebonden budget vanwege afspraken zou ik dat nu dus evt volledig in de pot moeten stoppen omdat we in het convenant opgenomen hebben dat het kindgebonden budget naar de kinderpot gaat zoals we dat noemen, maar mijn fiscale voordeel is verdwenen en mijn ex kan nog steeds een fiscaal voordeel opgeven(volgens mij vanuit de inkomensafhankelijke combinatiekorting) Hoe kunnen we het beste hier afspraken over maken? Of opnieuw een berekening laten maken? (we betalen nu beide een x bedrag en halen beide een deel uit de kinderpot voor dagelijkse zorg enzo)
  En volgens mij kunnen wij beide uitgave voor levensonderhoud aftrekken, klopt dit? omdat we beide een deel alimentatie betalen. Ook gaat de kinderbijslag rechtstreeks naar die rekening omdat we anders beide recht zouden hebben op de helft.

  Mvgr I

  • Beste Ingrid,

   Bedankt voor uw vraag.

   Allereerst moet ik erop wijzen dat het per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is om de bijdrage als uitgave voor levensonderhoud af te trekken, omdat ook deze aftrek is vervallen. Verder is inderdaad ook de alleenstaande ouderkorting vervallen. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is gebleven. De ouder waar het kind staat ingeschreven heeft recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, maar bij een co-ouderschap heeft mogelijk ook de andere ouder recht op deze korting. U kunt dit navragen bij de belastingdienst.

   Ieders bijdrage op de kinderrekening is ook afhankelijk van het inkomen van de beide ouders en de daarmee gepaard gaande draagkracht. Het is dus verstandig om samen te bekijken wie welke fiscale voordelen met betrekking tot de kinderen heeft, hoe hoog ieders inkomen en draagkracht is en welke maandelijkse bijdrage op de kinderrekening nodig is. U kunt dan vervolgens samen nieuwe afspraken maken over ieders bijdrage op de kinderrekening. Lukt dit niet, dan zou u samen een mediator kunnen verzoeken om eventueel een berekening te maken en u te begeleiden bij het maken van de afspraken.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 30. Beste Anoeska,

  Ik ben 10 jaar geleden gescheiden en heb 4 kinderen van 11 t/m 18. Betaal altijd netjes de alimentatie de jaarlijkse indexverhoging. In totaal is dat nu 865 euro p/m. In 2014 werd de teruggave minder en met mijn ex afgesproken dat ik het bedrag vooralsnog niet ga wijzigen. Nu in 2015 de teruggave vervalt wordt het financiële gat voor mij te groot en moet ik het met ruim 1500 euro p/j minder doen. Ik heb voorgesteld het verschil te delen wat m.i. een billijk voorstel is. Maar dat voorstel wordt nog niet in dank afgenomen. De rechter heeft destijds de alimentatie bepaald. Het lijkt erop dat ik die weg weer moet bewandelen en dat loopt weer in de papieren voor beiden wellicht, als ze in verweer gaat. Mijn aanbod zal dan ook vervallen en volg ik netjes de uitspraak van de rechtbank. Mijn vraag; wordt er door de rechter bij de nieuwe vaststelling gekeken naar het bedrag dat je nu betaald (met index) of wordt er een nieuwe 2013 draagkrachtberekening gemaakt. Indien dat laatste het geval is valt dat namelijk nog ongunstiger voor haar uit en zou ze er bijna 200 euro p/m op achteruit gaan. Dat even los van de proceskosten. Ik wil dat natuurlijk niet en ik hoop dat je “ons” wat goede raad kunt geven. Maar 1 ding is zeker dat gat van 1500 euro is te groot en daar moet ik iets mee.

  • Beste Alfred,

   Bedankt voor uw vraag!

   De rechter zal enerzijds kijken naar de behoefte van de kinderen. Bij de minderjarige kinderen is de behoefte in principe afhankelijk van het netto inkomen dat aanwezig was toen u en uw ex-partner uit elkaar gingen. Voor kinderen vanaf 18 jaar is de behoefte afhankelijk van de studie de zij volgen, of zij nog thuis wonen en welke inkomsten zij hebben (waaronder de studiebeurs en de zorgtoeslag). Vervolgens kijkt de rechtbank naar de draagkracht van beide ouders. Die draagkracht is afhankelijk van het huidige inkomen, niet het inkomen in 2013. Verder kan ook nog een rol spelen het kindgebonden budget dat nu wordt ontvangen en dat per 1 januari 2015 meestal veel hoger is dan daarvoor.

   Ik hoop dat ik uw vraag zo voldoende heb beantwoord. Indien u nog vragen heeft of ik u verder van dienst kan zijn, dan verzoek ik u om een e-mail met uw telefoonnummer te sturen naar mijn e-mailadres (avg@ak-advocaten.eu), zodat ik uw situatie iets concreter met u kan bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 31. Beste Anouska,
  Ik heb ook een vraag wbt de kinderalimentatie.
  Ik ben gescheiden in 1993 en mijn ex man heeft in 2008 nihilstelling gevraagd bij de rechtbank omdat hij toen (omdat mijn dochter 18 jaar werd) de kinderalimentatie aan haar moest gaan betalen (hij had al een behoorlijke achterstand wat het LBIO mondjesmaat kon innen) Hij kreeg de nihilstelling van de rechtbank naar mijn dochter toe, maar de achterstand kinderalimentatie (vanaf 1993 tot 2008) naar mij toe moest hij gewoon inhalen. Soms komt er via het LBIO een betaling van ca 80 euro binnen. Ik vraag me af of de Sociale Dienst deze alimentatie doordat het een achterstand is van voor 2008, mag inhouden op mijn aanvullende uitkering. Ook omdat dit vorig jaar een keer ter sprake kwam bij de Sociale Dienst en de klantmanager mompelde dat het waarschijnlijk niet meer te innen viel doordat het een achterstand van betalingen van voor 2008 waren.
  Uiteindelijk korten ze het wel, als ik wat ontvang via het LBIO.
  Ik heb deze uitkering die ik nu krijg vanaf 2003, en heb vanaf 2003 ook periodes gehad dat ik zelf inkomsten had vanwege werk.
  Afgelopen maand, heb ik 0,00 euro ontvangen omdat ik een WIA uitkering krijg (omdat ik afgekeurd ben in 2009/2010) de Sociale Dienst de WIA uitkering kort op mijn aanvullende uitkering en zij de de door mij ontvangen kinderalimentatie ook hebben gekort, plus 44.00 aan vakantiegeld wat ik pas in juni ga krijgen van het UWV. Het vakantiegeld korten ze maandelijks van mijn aanvullende uitkering. Doordat de socialen dienst dit alles heeft gekort is ook de premie van het ziekenfonds niet betaald (wat maandelijks rechtstreeks van mijn uitkering werd betaald) waardoor ik weer een achterstand bij de cz krijg,
  Ik vraag me af of deze achterstallige kinderalimentatie inhouden wettelijk mag.

  Met vriendelijke groet, Malinda

  • Beste Malinda,

   Voor zover bij mij bekend mag de Sociale Dienst alle inkomsten die u ontvangt inhouden op uw uitkering. Ik ben echter wel onvoldoende thuis in de wetgeving rondom de bijstandsuitkering. Ik adviseer u dan ook om uw vraag voor te leggen aan een advocaat die gespecialiseerd is in sociale zekerheid. Die kan uw vraag beter beantwoorden en u eventueel ook meteen wijzen op uw mogelijkheden. Eventueel kunt u bij het Juridisch Loket in uw regio navragen welke advocaat zaken op het gebied van sociale zekerheid behandelt.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 32. Beste Anouska,

  Bedankt voor uw reactie en ik zal ook zeker navraag gaan doen bij het Juridisch loket, want hoe meer ik er over nadenk, des te meer dat het mijn inziens niet klopt.
  Juist omdat het om alimentatie gaat van voor 2008!
  En, omdat ze zelf al “aangaven” dat het wellicht niet te verhalen viel, omdat het inmiddels “verjaard” zou zijn.
  Ik heb me laten vertellen dat de belastingdienst ook maar tot 5 jaar terug kan verhalen, indien iemand te veel zou hebben ontvangen.
  Waarom zou de Sociale Dienst dat dan wel mogen doen…
  Bedankt, wederom voor uw reactie!
  Ik ga eens informeren bij het juridisch loket, kijken of zij hier wat mee kunnen.

  Groeten, Malinda

  • Beste Malinda,

   Natuurlijk graag gedaan en veel succes verder met deze kwestie!

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 33. Beste Anoeska,

  Heb je enig inzicht in hoe de rechtbanken omgaan met de nieuwe regels? Ik hoorde laatst dat de rechtbank Den haag, eind vorig jaar, de nieuwe regels niet heeft toegepast in een alimentatiezaak. Hoe kan dit gebeuren? Is dit dan slechts een advies? Ik dacht dat dit ook politiek besproken is?

  Groet,

  Bert

  • Geachte heer Bakker,

   In mijn eigen praktijk heb ik tot nu toe enkel uitspraken gezien waarbij de alimentatienormen door de rechtbank volledig zijn gevolgd. Dit betroffen wel met name uitspraken van de rechtbank Zeeland – West-Brabant. Ik weet inderdaad dat de rechtbank Den Haag in ieder geval 2 zaken de alimentatienormen gedeeltelijk niet heeft gevolgd. Die rechtbank heeft de alleenstaande ouderkop van het kindgebonden budget niet in mindering gebracht op de behoefte van de kinderen, omdat dit in die zaken tot gevolg zou hebben dat de vader geen kinderalimentatie zou hoeven te betalen en de kosten van de kinderen vervolgens volledig door de overheid (via het kindgebonden budget) zouden worden gedragen. De rechtbank vond dit niet juist. De rechtbank heeft de alimentatienormen verder wel gevolgd.

   De alimentatienormen worden door een werkgroep van rechters/deskundigen vastgesteld en zijn daardoor geen wet. De rechter is dan ook formeel niet gebonden aan de alimentatienormen, hoewel in de praktijk alle rechters deze normen wel volgen. Maar de rechter mag dus afwijken van de normen.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

   • Beste Anoeska,

    Allereerst bedankt voor je antwoord.
    Dus als ik het goed begrijp mag de behoefte niet op 0 uitkomen, want dan worden de nieuwe regels niet volledig gehanteerd? Wat moeten deze mensen dan gaan betalen? Gewoon het oude bedrag of toch een aangepast bedrag?
    Beetje raar vind ik het wel. Je maakt regels en als ze gunstig uitvallen worden ze niet toegepast.

    MvG

    Bert

    • Geachte heer Bakker,

     Uw stelling is niet juist. Tot nu toe wijkt vooral de rechtbank Den Haag van de alimentatienormen af, de overige rechtbanken in de regel niet. Uitgangspunt is dus wel gewoon dat de alimentatienormen worden gevolgd, ook als er daardoor geen kinderalimentatie zou moeten worden betaald.

     Met vriendelijke groet,

     Anoeska van Ginderen

 34. Hallo Anoeska,

  En hoe zit het dan als (in mijn geval) ik niet getrouwd/samenlevingscontract heb met mijn ex. We 3 jaar geleden iets op papier hebben gezet en door ons en getuigen is ondertekend. Dus niks is bekrachtigd door een rechter of wat dan ook. Hij nu per 1 januari de alimentatie verlaagd heeft en per april nog eens gaat verlagen. We hebben allebei een advocaat, en ben niet akkoord gegaan. Mijn advocaat adviseert wel akkoord te gaan maar ik wil dit nu echt officieel op papier hebben anders zit ik over een tijdje weer met wat hij dan weer verzint. Via het LBIO kan ik niet innen omdat ik niks officieel op papier heb. Dat word dus een procedure starten. Als een rechter inderdaad vind dat het bedrag omlaag moet, prima, maar niet zomaar verlagen. Kan ik dan met terug werkende kracht vanaf januari eisen?
  Verder nog een vraag, hij heeft een hond, stamboom vermeld zijn naam, die ik nooit gewild heb, en nu vind hij dat ik dan maar moet gaan betalen voor onderhoud dat beestje. Je ziet veel over wie de hond krijgt omdat ze hem allebei willen of een omgangsregeling. Maar ik wil dit helemaal niet, mijn huis is veel te klein voor dat beest en ik heb mijn handen vol aan mijn 3 kinderen en werk en…. Hoe zit dat dan? Gaat een rechter zeggen, mevr de hond is voor u, meneer werkt 4 dagen per week maar heeft echt geen tijd om ervoor te zorgen (zijn zijn eigen woorden!)

  Alvast bedankt voor het antwoorden.

  Grtz Mandy

  • Beste Mandy,

   Bedankt voor uw vragen. Ik begrijp daaruit dat u drie jaar geleden met elkaar afspraken hebt gemaakt over de alimentatie, dat die afspraken op papier zijn gezet en vervolgens ook gedurende enkele jaren zijn nageleefd. Uw ex-partner heeft nu zelf de alimentatie verlaagd. U zou in een gerechtelijke procedure nakoming van de overeenkomst vanaf 1 januari 2015 kunnen vorderen en in diezelfde procedure de overeenkomst ook voor de toekomst kunnen laten bekrachtigen door de rechtbank. Waarschijnlijk zal uw ex-partner dan wel aangeven om welke redenen hij de overeenkomst niet meer kan naleven, bijvoorbeeld vanwege een daling van zijn draagkracht. De rechtbank zal de alimentatie dan mogelijk herrekenen en opnieuw vaststellen, en daarbij bepalen op welke datum de nieuwe alimentatie in gaat.

   U kunt ook nu wel al met elkaar tot afspraken komen en die dan vervolgens in een beschikking van de rechtbank laten vastleggen, zodat u in de toekomst wel het LBIO kunt inschakelen. Uw advocaat kan dit uitgebreider aan u toelichten.

   Tot slot met betrekking tot de hond. Ik begrijp dat er geen samenlevingscontract is. In dat geval is de hond van degene die de hond heeft aangeschaft. Er is geen enkele verplichting voor de andere partij om mee te betalen aan onderhoud voor de hond. U bent daartoe dus niet verplicht. U bent evenmin verplicht om de hond bij u op te vangen of een gedeelte van de week te verzorgen. Degene die de hond heeft aangeschaft en dus eigenaar is, moet zelf de kosten dragen en de verzorging regelen. Indien onduidelijk is wie de eigenaar is, en geen van u beiden wenst de hond te behouden, dan kan de rechtbank uiteindelijk besluiten dat de hond verkocht moet worden.

   Veel succes!

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 35. Een duidelijk antwoord, dankjewel! Ik heb besloten een gesprek aan te gaan met mijn exman en hem voor te leggen een officieele berekening te laten maken zodat er duidelijk komt. Hij zal daarvan de kosten moeten betalen omdat hij de verandering wil, denk ik. Kun je mij ook vertellen waar we terecht kunnen voor zo,n onafhankelijke berekening ?
  Mvg Janneke

  • Beste Janneke,

   Een familierechtadvocaat kan een goede alimentatieberekening maken, ook op verzoek van beide partijen. Voor een familierechtadvocaat bij u in de buurt verwijs ik u naar de website http://www.vfas.nl. Daarnaast maakt het LBIO ook alimentatieberekeningen (www.lbio.nl)

   Veel succes!

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 36. Beste Anoeska,

  Binnenkort beland mijn ex in de bijstand. Ik ben al negen jaar van haar gescheiden en betaald alimentatie voor onze zoon maar niet voor haar omdat zij daar geen beroep op wilde doen. Wat verandert er zoal voor mij?….

  M.v.g.
  Theo

  • Beste Theo,

   De gemeente die de bijstandsuitkering aan uw ex-partner gaat verstrekken, kan aan haar de verplichting opleggen om de kinderalimentatie te verhogen of om alsnog bij u aanspraak te maken op partneralimentatie. Uw ex-partner moet dan daarvoor met u in overleg treden of een procedure bij de rechtbank starten.

   De gemeente kan u ook zelf aanschrijven om een verhoging van de kinderalimentatie of vaststelling van de partneralimentatie te bewerkstellingen, middels de verhaalsbijdrage. Zij zal u dan diverse malen schriftelijk verzoeken om een door haar vastgesteld bedrag maandelijks aan de gemeente te voldoen. U bent niet verplicht om hier gehoor aan te geven. Indien u dit niet doet, dan kan de gemeente betaling niet afdwingen. Zij zal dan eerst in een alimentatieprocedure de hoogte van de alimentatie door de rechtbank moeten laten berekenen en vaststellen. Overigens zijn ook in het geval van een verhaalsbijdrage door de gemeente de alimentatienormen van toepassing.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 37. Beste Anoeska,

  Ik heb begrepen dat de rechtbank Maastricht de discussie over de verhoging van het kindgebonden budget wil afwachten en derhalve de verhoging niet meeneemt in nieuwe alimentatieberekeningen. Is dit een landelijke trend? Hoelang gaat deze discussie dan duren? Raar dat een expertgroep veranderingen doorvoert en dat deze vervolgens worden genegeerd.

  MvG

  Bert Bakker

  • Geachte heer Bakker,

   Een aantal rechtbanken houdt inderdaad de kinderalimentatiezaken aan, in afwachting van een nieuw bericht van de expertgroep. Dit geldt overigens niet voor alle rechtbanken, er is hier geen landelijke lijn in. De nieuwe berichtgeving van de expertgroep wordt medio april 2015 verwacht.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 38. Beste Anoeska,

  Ik ontvang kinderalimentatie van mijn ex voor onze twee kinderen en deze is opgelegd en vastgesteld door de rechtbank vorig jaar. Nu las ik per toeval dat de verhoging van het kindgebonden budget invloed heeft op de hoogte hiervan. Aangezien ik geen hoog inkomen heb, is deze aanzienlijk gestegen. Ik heb mijn ex hier nog niet over gehoord en ik krijg nog steeds het ‘oude’ bedrag. Is het aan mij om hem op deze wijzigingen in de wet te wijzen of is dit zijn eigen verantwoordelijkheid? Kan hij met terugwerkende kracht het teveel betaalde ineens terugvorderen?

  Met vriendelijke groet,
  Jennifer

 39. Beste Anoeska,

  ik ben een alleenstaande moeder van 2 kinderen .ik heb een bijstand uitkering. nu ben ik zwanger van een derde kindje (van een andere vader dan mijn eerste 2 kinderen). sinds januarie 2015 is de partisipatiewet ingegaan en me kindgebondenbudget omhoog. met de partisopatiewet heft iedereen hetzelfde inkomen die in de bijstand zitten. mijn vraag is nu kan de gemeente me verplichten om van de biologische vader van 3de kindje alimentatie aantevragen?

  • Beste Jeannette,

   De gemeente kan u inderdaad verplichten om kinderalimentatie te vorderen van de biologische vader van uw derde kindje. U heeft namelijk de verplichting om zelf zoveel als mogelijk inkomen te verwerven, bijvoorbeeld door het vorderen van (kinder)alimentatie.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 40. Beste Anoeska, de ex partner van mijn vriend is 3 jaar geleden hertrouwd met een vermogende man. Wij wonen samen zonder samenlevingscontract. Ik heb zelf 2 kinderen uit een vorige relatie. Wij wonen langer dan 5 jaar samen. De kinderen (14-11) van mijn vriend zijn van dinsdagavond tot zondagavond bij ons om de week. Zijn ex is niet bereid om het belastingvoordeel in mindering te brengen. Mijn vriend betaald 850 euro allimentatie voor 2 kinderen en zij krijgt ook de kinderbijslag. En ze werkt zelf. Denk je dat we een kans maken om minder allimentatie te betalen door deze veranderingen?

  • Beste Kim,

   Een goede en reële inschatting van de kans kan pas gemaakt worden nadat alle inkomsten bekend zijn, zodat ik uw vraag niet goed kan beantwoorden.

   Echter, ik kan wel aangeven dat de kosten van de kinderen niet alleen door uw partner en zijn ex-partner gedragen moeten worden, maar ook door de nieuwe echtgenoot van de ex-partner. Door het huwelijk is hij volgens immers ook draagplichtig geworden voor de kinderen. Dit geldt niet ook voor u, omdat er bij u geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

   Verder lees ik dat uw ex-partner een ruime zorgregeling heeft. De ervaring leert dat de nieuwe wijze van berekening van kinderalimentatie (zoals die per 2013 geldt) vaak wel tot een lagere kinderalimentatie leidt als er sprake is van een ruime zorgregeling.

   Beide bovengenoemde aspecten kunnen dus wel voor de nodige verlaging van de kinderalimentatie zorgen.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 41. Beste Anoeska,

  Mijn ex en ik zijn in feb 2011 gescheiden ( net voor de nieuwe berekening per april 2011).
  We hebben co-ouderschap ( 50-50%) , daarnaast betaal ik nog bijna 600 euro voor onze2 kinderen(voor 2 weken) en 160 partneralimentatie.
  Ten tijde van de beschikking werd er nog uitgegaan van de toen geldende woonlasten. Ik heb mijn ex uit moeten kopen en een nieuwe hypotheek afgesloten, dus mijn maandelijkse woonlasten zijn behoorlijk gestegen. Mijn ex heeft een eigen praktijk en werkt volgens mij niet al teveel. Hoe zit het nu met de berekening bij co-ouderschap en wordt er dan ook rekening gehouden met mijn verhoogde woonlasten? Ik betaal ook nog steeds het sporten. telefoonkosten voor onze dochters. Met de nieuwe maatregelen per 2015 ben ik dus bijna verplicht om een herberekening aan te vragen. Bij voorbaat dank voor je reactie en mijn complimenten voor al je eerdere reacties.

 42. Beste Erik,

  Uitgangspunt is dat bij de bepaling van de kinderalimentatie geen rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke lasten. De draagkracht is alleen afhankelijk van het inkomen dat beide ouders hebben. Dat neemt niet weg dat bij een herberekening de kinderalimentatie wellicht lager kan uitkomen, vanwege de gewijzigde rekenmethode.

  Wel moet ik u erop wijzen dat een lagere kinderalimentatie ook tot gevolg kan hebben dat u meer draagkracht heeft voor het betalen van partneralimentatie. Bij een herberekening moet dus ook wel dit aspect in de gaten worden gehouden. Overigens wordt bij partneralimentatie wel rekening gehouden met uw daadwerkelijke woonlasten.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 43. Beste Anoeska,

  Ik zoek naarstig naar een aanknopingspunt om in bezwaar te gaan bij de gemeente die ihkv mijn bijstanduitkering de partneralimentatie en de kinderalimentatie in mindering brengt op wat ik van hen krijg. Dat de partneralimentatie in mindering gebracht wordt, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Het is inkomen. De kinderalimentatie echter niet. Wij hebben altijd de kinderalimentatie op een gezamenlijk rekening gestort. Op dit manier konden de kosten voor ons zoontje gemakkelijk betaald worden. Een ieder zorgt voor de kosten van het eten op het moment dat hij daar is. Deze kinderalimentatie is dus alleen voor schoolkosten, contributie etc. Efin; Mijn ex maakt de kinderalimentatie nog altijd over op deze gezamenlijke rekening. Ik ontvang dat dus niet maar het wordt wel van mijn uitkering ingehouden. Heb ik een grond waarop ik bezwaar kan maken?

  Hartelijk dank voor je reactie.

  Mvrgroet

 44. Beste Anoeska,

  Mijn vriend heeft een kind uit een vorige relatie en betaald daar alimentatie voor. Zijn ex werkt niet, waardoor zij de volledige eenouderkop zal ontvangen.Op dit moment hebben wij samen 1 kindje en verwachten we er 2 bij. Sinds begin dit jaar is de ex van mijn vriend gaan samenwonen en is zij ook zwanger. Omdat er geen sprake meer is van aftrek vraag ik mij af of het zinnig is om nu een herberekening te laten doen of pas als alle kinderen zijn geboren. In ons geval zal het een rechtszaak worden en dat is financieel erg pittig voor ons aangezien we nu de eindjes iedere keer al moeizaam aan elkaar kunnen knopen. Wat zouden ongeveer de kosten zijn voor de totale procedure? Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

  • Geachte mevrouw HBM,

   Bedankt voor uw reactie. Allereerst merk ik op dat de ex-partner van uw partner waarschijnlijk geen eenouderkop ontvangt, omdat zij samenwoont met haar nieuwe partner en dus niet alleenstaand is. Of een herrekening van de kinderalimentatie opweegt tegen de daarmee gepaard gaande kosten kan ik niet goed beoordelen. Dit zal aan de hand van alle stukken bekeken moeten worden. In ieder geval zal de draagkracht van uw partner straks verdeeld moeten worden over 4 kinderen, hetgeen wel tot een verlaging van de kinderalimentatie kan leiden.

   Afhankelijk van hoe lang u inmiddels zwanger bent, doet u er wel verstandig aan om de kinderalimentatie alvast door een advocaat te laten beoordelen, zodat een inschatting kan worden gemaakt of een procedure zinvol is. Een procedure loopt namelijk wel de nodige maanden (in de regel 6 maanden) en de rechtbank wijzigt de kinderalimentatie meestal pas per de datum van de beschikking, derhalve aan het einde van de procedure.

   De geboorte van het kind van de ex-partner zal nagenoeg geen invloed op de uitkomst van de alimentatie hebben, omdat de ex-partner geen werk (en dus inkomen) heeft.

   De gemiddelde kosten voor een kinderalimentatieprocedure bedragen circa € 3.500,-. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ik verwijs u hiervoor graag naar http://www.rechtsbijstand.nl.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 45. Geachte mevrouw van Ginderen,

  mijn vriend heeft een hoge kinderalimentatie en partner-alimentatieverplichting. Helaas is hij enige tijd geleden werkeloos geraakt waarna hij zijn alimentatieverplichting tot op heden voldaan heeft uit zijn ontslagvergoeding. Wij overwegen momenteel om te gaan trouwen, maar aangezien ik begrepen heb dat ik als eventueel toekomstige stiefouder ook verantwoordelijk ben voor de kinderalimentatie (terwijl ik zelf ook een kindje heb), wil ik graag weten in hoeverre mijn inkomen meegerekend wordt in de draagkrachtberekening voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie. Ik ontvang nu een gepast bedrag (€200) per maand aan kinderalimentatie, kindgebonden budget en toeslagen. De laatste twee vallen na een huwelijk echter weg, waardoor mijn besteedbaar inkomen per maand bijna gehalveerd wordt.

  Wanneer ik een berekening uitvoer volgens de TREMA-normen (waarbij ik dan de vaste lasten voor de helft voor mijn rekening neem) betaald mijn partner nu een veel te hoog bedrag aan kinderalimentatie, terwijl er voor de partneralimentatie iets meer ruimte overblijft. We zijn zeker bereid om die bedragen te betalen. Echter, wanneer mijn volledige inkomen meegeteld wordt worden de alimentatiebedragen erg hoog en dan blijft er bijster weinig over om van te leven. En dat terwijl de kinderen van mijn vriend twee dagen per week bij hem zijn. Mijn kindje heeft toch ook recht op dezelfde levensstandaard die zij gewend was voor de scheiding? (ik heb geen recht op partneralimentatie omdat ik niet getrouwd was)

  Graag ontvang ik uw advies.

  • Geachte mevrouw Leni,

   Naar aanleiding van uw vraag bericht ik u als volgt. Het is juist dat door het aangaan van een huwelijk ook de stiefouder draagplichtig voor de alimentatie kan worden. Dit is echter alleen het geval als de kinderen ook in het gezin van de nieuwe stiefouder wonen.

   De kinderen van uw partner verblijven weliswaar twee dagen per week bij hem, maar wonen niet in het gezin van u en uw partner. Daardoor wordt u door te trouwen niet ook draagplichtig voor de kinderen van uw partner. Uw inkomen wordt dan ook geen niet meegeteld bij de bepaling van de door uw partner te betalen kinder- en partneralimentatie.

   Het is wel zo dat uw partner na het huwelijk ook draagplichtig is voor uw kind. Ik begrijp namelijk dat uw kind bij u woont en dus in het gezin van u en uw partner. Het trouwen kan dus voor uw eigen ex-partner reden zijn om de door hem te betalen kinderalimentatie te willen verlagen. In dat geval speelt het inkomen van uw huidige partner dus wel een rol. Daarmee speelt het huwelijk vervolgens ook een rol in de hoogte van de kinder- en partneralimentatie die uw huidige partner aan zijn ex-partner moet betalen. Hij heeft door het huwelijk immers een lagere draagkracht, omdat hij ook draagplichtig is geworden voor uw kind.

   Welke invloed het hertrouwen concreet heeft op alle alimentatiebedragen valt niet te zeggen. Dit zal door een advocaat berekend moeten worden, aan de hand van alle gegevens over de inkomsten en lasten van alle betrokken partijen (in ieder geval u, uw partner en beide ex-partners).

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 46. Geachte Mevrouw Van Ginderen,

  Ik krijg elke maand alimentatie voor mijn zoon van 15. Dit wordt op mijn rekening gestort. Het kind is niet erkend door zijn vader en afspraken staan niet op papier. De vader is zelfstandige IT Ingenieur nu zonder werk gevallen. Hij betaald nu niets en wil, als hij terug werk vind nog maar 1/4 betalen van wat hij voordien betaalde. Zijn nieuwe vriendin heeft hem dit ingefluisterd. Nu vraag ik mij af of dit zo maar kan. Er staat niets op papier en hij staat nu al 4 maanden achter met de betaling. Om de week gaat mijn zoon een weekend naar zijn papa. Ik werk 80% en hij is van mening dat hij dan niet hoeft te betalen. Kan dit zo maar?

  Alvast bedankt voor uw reactie>

  Elisabeth

  • Geachte mevrouw Vereecken,

   Allereerst excuses voor mijn late reactie op uw bericht. Ik was in verband met vakantie afwezig tot 26 mei jl.

   Aangezien de afspraken omtrent de alimentatie niet in een notariële akte of in een gerechtelijke beschikking zijn opgenomen, kan de vader van uw zoon de alimentatie naar eigen inzicht aanpassen of niet meer voldoen. U kunt de betaling van de alimentatie dan namelijk niet afdwingen.

   Indien u wel alimentatie wenst te ontvangen, dan adviseer ik u om een alimentatieprocedure te starten, zodat de alimentatie goed vastgelegd wordt in een gerechtelijke uitspraak. Met behulp van een dergelijke uitspraak kunt u in de toekomst (indien nodig) wel de alimentatie incasseren. U moet voor een alimentatieprocedure wel een advocaat inschakelen.

   Tot slot bericht ik u dat het niet zo is dat een vader per definitie geen kinderalimentatie hoeft te betalen, als de moeder zelf inkomen heeft. Welke alimentatie aan de orde is, is wel afhankelijk van (onder andere) de hoogte van beide inkomens.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 47. Beste mevrouw van Ginderen, beste Anoeska,

  Zo’n 15 jaar geleden ben ik gescheiden.
  Gezien de situatie ondertussen is veranderd en wil ik graag de alimentatie laten herberekenen.

  Nu heb ik daarbij 2 concrete vragen:
  1) Bij herberekening van alimentatie wordt uitgegaan van de inkomen situatie op moment van scheiding voor wat betreft de behoefte berekening. Moet voor de berekening dan eerst het inkomen van toen geïndexeerd worden? En zo ja, moet dan de alimentatie indexering gevolgd worden of een andere indexering?
  2) Indien mijn ex-vrouw ondertussen samenwoont (zonder huwelijk/geregistreerd partnerschap) met een nieuwe partner die tevens een kind (niet biologisch van hem zelf) van haar erkent heeft, dient dan zijn inkomen meegenomen te worden in de alimentatie berekening? Of geldt dit enkel bij geregistreerd partnerschap of huwelijk?

  Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie, en complimenten voor deze erg goede blog waar ik al diverse informatie uit heb kunnen halen.

  Met vriendelijke groet,
  Piotr

  • Beste Piotr,

   Bedankt voor uw reactie en complimenten! Naar aanleiding van uw vragen bericht ik u als volgt.

   Het is juist dat voor de bepaling van de behoefte in beginsel wordt uitgegaan van het inkomen op het moment van feitelijk uiteengaan. Aan de hand van de destijds geldende normen wordt dan de behoefte van destijds vastgesteld. Die behoefte wordt vervolgens geïndexeerd, dus niet het inkomen van destijds. De indexering vindt inderdaad plaats aan de hand van de indexeringspercentages voor de alimentatie.

   Een nieuwe partner wordt alleen draagplichtig voor de kinderen als er sprake is van een geregistreerd partnerschap of huwelijk. Alleen in die situaties wordt er dus rekening gehouden met dat inkomen, niet bij een enkel samenwonen. Het feit dat de nieuwe partner wel een ander kind van uw ex-partner heeft erkend, maakt dit niet anders.

   Ik hoop hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 48. Geachte mevrouw van Ginderen,
  Een lieve vriendin heeft verschillende vragen en zij is op dit moment niet in staat deze zelf aan u te stellen. Hopelijk wilt u toch via mij haar vragen beantwoorden.
  De situatie is als volgt:het echtpaar is op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Het is nu duurzaam ontwricht en een scheiding komt eraan.
  Het huis staat op haar naam en de hypotheek ook, tevens heeft zij een jaarinkomen van onder de 18.000. Euro. Haar echtgenoot heeft via uitzendbureaus zo nu en dan gewerkt maar hij komt zeer waarrschijnlijk volgend jaar in de bijstand.Mijn vriendin wil het huis verkopen en verhuizen naar haar geboorteplaats. Nu heeft ze gehoord dat zodra haar ex in de bijstand komt, de gemeente Hengelo waar ze nu wonen en waar haar ex blijft wonen, gaat kijken hoeveel zij kunnen verhalen op mijn vriendin. Klopt dit? Juist het niet werken gedrag van hem is een belangrijke factor van het stuk lopen van dit huwelijk. Wanneer moet zij wel aan de gemeente Hengelo een deel van zijn bijstand vergoeden en wanneer niet?

  Ik zou het graag van u vernemen.
  Met vriendelijke groet, Lotus

  • Geachte heer/mevrouw Lotus,

   Bedankt voor uw vraag.

   Indien een persoon een bijstandsuitkering ontvangt, dan is die persoon verplicht om zoveel als mogelijk eigen inkomsten te genereren. Dit resulteert enerzijds in de verplichting om waar mogelijk te werken en werk te zoeken door voldoende te solliciteren. Anderzijds zorgt dit ervoor dat een gemeente die persoon kan dwingen om partneralimentatie te verzoeken, bijvoorbeeld in de echtscheidingsprocedure. De gemeente kan ook zelf de ex-partner benaderen voor partneralimentatie, dit heet bijstandsverhaal.

   In beide gevallen zal bekeken moeten worden of uw vriendin wel ruimte heeft om een bijdrage te betalen. Dit hangt af van haar eigen inkomsten en redelijke lasten, zoals woonlasten, zorgpremie, kosten kinderen en eventuele lasten in verband met schulden uit het huwelijk. We noemen dit draagkracht. Bij een bruto jaarinkomen van omstreeks € 18.000,- is het goed mogelijk dat er geen draagkracht is voor het voldoen van enige bijdrage.

   Indien de gemeente uw vriendin aanschrijft, dan zal de gemeente de nodige stukken bij haar opvragen en vervolgens de draagkracht berekenen. Ze doet er dan verstandig aan om die berekening te laten controleren door een advocaat. Vanwege de hoogte van haar inkomen zal een advocaat door de overheid worden vergoed, behoudens een eigen bijdrage. Ik verwijs daarvoor naar http://www.rechtsbijstand.nl.

   In ieder geval is het nog van belang om te weten dat zij niet verplicht is om de door de gemeente vastgestelde bijdrage te voldoen. Zij is daartoe pas verplicht, als de rechtbank dit heeft vastgesteld en daarvoor zal de gemeente eerst een procedure moeten starten.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 49. Beste mevrouw van Ginderen,

  De ex-partner van mijn vriend vraagt om een herberekening van de kinderalimentatie. Het voorstel van hun beide was om de herberekening te laten doen door het LBOI. Mijn vriend heeft de helft meebetaald om de berekening door het LBOI te laten doen. Zijn ex-partner heeft hierop vervolgens geen actie meer ondernomen. Een jaar later vraagt ze opnieuw voor de herberekening, maar dit keer wil ze het door een advocaat laten berekenen. Waarop mijn vriend antwoord dat hij hier niet aan wil meewerken, maar de berekening door het lboi wil laten doen zoals dat een jaar geleden was voorgesteld door hun beiden. Mijn vraag is: kan zijn ex-partner hem dwingen om de herberekening door een advocaat te laten doen terwijl hij eerder medewerking verleend heeft om de berekening door het lboi te laten doen?
  Verder staan wij op het punt om in oktober een huis te kopen. Mijn vriend krijgt een schenking van zijn ouders ten behoeve van de woning. Wordt de schenking in de draagkracht mee berekend, en zou hij hierdoor meer alimentatie moeten betalen of staat dat hier los van?
  Verder willen bij de notaris alles goed op papier laten zetten, vanwege het samen kopen van een woning. We zijn er nog niet over uit of we geregistreerd partnerschap willen of een samenlevingscontract met een testament erbij. Wordt bij geregistreerd partnerschap mijn inkomen in de draagkracht meegerekend en wordt deze draagkracht daardoor hoger? De kinderen hebben het hoofdverblijf bij de ex-partner en zijn vijf dagen in de veertien dagen bij mij en mijn vriend. Officieel hebben mijn vriend en zijn ex-partner dus nog net geen co-ouderschap.

  Met vriendelijke groet,

  Kim

  • Geachte mevrouw Voss,

   Naar aanleiding van uw vragen, bericht ik u allereerst dat uw vriend niet gedwongen kan worden om mee te werken aan een herberekening van de alimentatie. Hij kan dit simpelweg weigeren. Wel is het mogelijk dat zijn ex-partner vervolgens een alimentatieprocedure start. In dat geval zal hij wel verweer moeten voeren, via een advocaat. Indien hij geen verweer voert, dan wordt het verzoek van zijn ex-partner namelijk toegewezen, zonder inhoudelijke behandeling.

   De schenking heeft geen invloed op de draagkracht van uw vriend, mits de schenking wordt aangewend voor de aankoop van de woning. De woonlasten zijn door de schenking weliswaar lager, maar de woonlasten spelen bij de vaststelling van de kinderalimentatie geen rol meer (wel nog bij partneralimentatie!). Indien de schenking op een rekening wordt gestort, dan kan de rente die daarover ontvangen (kan) worden wel de draagkracht verhogen.

   Uw inkomen wordt bij een geregistreerd partnerschap enkel meegenomen als de kinderen hun hoofdverblijf bij u en uw vriend hebben. Uit uw verhaal maak ik op dat dit niet geval is en dus zal uw inkomen bij de herberekening van de kinderalimentatie geen rol spelen. Dit kan overigens wel anders zijn als de kinderen wel de helft van de tijd bij u en uw partner verblijven.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 50. Beste mevrouw van Ginderen,

  Allereerst heel erg bedankt voor de duidelijke uitleg op mijn vragen en uw snelle reactie!
  Ik heb nog één vraag wordt bij de berekening van de kinderalimentatie mijn inkomen bij de draagkracht meegerekend als de kinderen voor de helft van de tijd bij mij en mijn vriend zijn en wij geen geregistreerd partnerschap hebben, maar een samenlevingscontract met een testament?
  Alvast bedankt voor uw tijd en moeite.

  Met vriendelijke groet,

  K. Voss

  • Geachte mevrouw Voss,

   Nee, uw inkomen speelt geen rol bij de kinderalimentatie als er enkel sprake is van een samenlevingscontract en testament. Uw inkomen kan enkel een rol spelen als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 51. Goedemorgen.
  Mijn ex is pas een paar jaar geleden naar mij toegekomen omdat hij toendestijds zijn rekeningen niet meer Kon betalen vanwege een breuk in zijn relatie en heeft toen een brief opgesteld dat hij minder ging betalen en met mijn stomme kop getekend uit goedheid voor de kids. Nu inmiddels betaald hijwel weer normaal maar heb nooit geen geld terug gezien van wat hij die maanden te weinig heeft betaald.
  Maar lees nu dat de alimentatie niet zomaar veranderd mag worden. Wat zijn mijn rechten en wat kan ik hier tegen doen? Ondanks het briefje die hij heeft opgesteld en ik hen getekend?

  M.v.g. Van der Wal

  • Geachte mevrouw Van der Wal,

   De alimentatie kan op twee manieren gewijzigd worden. Enerzijds kan dit doordat de rechtbank in een procedure de alimentatie opnieuw vaststelt. Anderzijds kan de alimentatie wijzigen indien daarover in onderling overleg afspraken worden gemaakt.

   Uit uw bericht maak ik op dat u in het verleden andere afspraken over de alimentatie hebt gemaakt, welke afspraken ook schriftelijk vastgelegd zijn. Het hangt af van de inhoud van de afspraken of u nog aanspraak kunt maken op de achterstallige alimentatie. Heeft u het door u ondertekende document nog? Zo ja, dan kunt het document eventueel scannen en per e-mail (avg@ak-advocaten.eu) aan mij toezenden, zodat ik het document kan lezen. Ik kan u daarna aangeven of u nog mogelijkheden heeft om de achterstallige alimentatie te vorderen. Daarbij is overigens ook van belang of de alimentatie in het begin is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank. Wilt u dit ook aan mij berichten?

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

  • Beste Anouska,
   Mijn ex en ik zijn bijna 5 jaar geleden uit elkaar gegaan. We hebben 2 kinderen, nu 14 en 16 jaar oud. Destijds hebben we middels mediation een ouderschapsplan opgesteld, waarin de hoogte van de kinderalimentatie bepaald is op 845,00 per maand, ieder jaar te indexeren. Doordat er veel gewijzigd is de afgelopen jaren heb ik oktober vorig jaar mijn ex benaderd met het verzoek de kinderalimentatie te verlagen per 1 januari van dit jaar tot 600,00 per maand. Ik heb haar op alle veranderingen gewezen en berekeningen van websites bijgevoegd. 600,00 was een genereus aanbod volgens deze berekeningen.

   Mijn ex heeft geweigerd om hierover te praten. Zij vond een verlaging niet nodig. In het door ons beiden ondertekende ouderschapsplan staat echter het volgende.

   Geschillen
   Bij onoverbrugbare geschillen of een ingrijpende wijziging van omstandigheden zullen partijen hun meningsverschil over onderwerpen uit het ouderschapsplan oplossen middels mediation en/of, al dan niet in combinatie met het verkrijgen van een second opinion van een door partijen aan te wijzen deskundige terzake het onderwerp van het geschil zoals (huis)arts, psycholoog, advocaat etc.

   Ik heb haar voorgesteld om door middel van mediation vast te stellen of er een mogelijkheid was tot het bijstellen van de kinderalimentatie. Dit heeft zij geweigerd. Ik heb haar gemeld dat ik geen andere optie zag dan een advocaat in de arm te nemen om via een rechtszaak de kinderalimentatie te laten vaststellen. Ik heb haar via email ook gemeld dat ik de helft van mijn advocaatkosten bij haar in rekening zou brengen. Zij weigerde immers om het contractueel overeengekomen middel van mediation in te schakelen.

   Vlak voordat de rechtzaak zou plaatsvinden zijn we via een schikking overeengekomen dat ik 450,00 per maand ga betalen, niet te indexeren. Uit alle stukken bleek dat mijn ex meer was gaan werken, mijn advocaat had uitgerekend dat ik slechts 286,00 per maand zou hoeven te betalen. Maar 450,00 is een bedrag waar ik mee kan leven.

   Waar ik moeite mee heb, is dat mijn ex zich niet aan het ouderschapsplan heeft gehouden. De advocaatkosten bedragen inmiddels meer dan 4.000,00. Als we in de toekomst weer een geschil hebben, zou ze weer de mediation stap kunnen overslaan en wordt ik weer opgezadeld met hoge advocaatkosten. De vraag is dus of ik bij haar de helft van mijn advocaatkosten in rekening kan brengen?

   Met vriendeljke groet,
   Ron

   • Beste Ron,

    In een ouderschapsplan wordt vaak de bepaling opgenomen dat bij geschillen partijen eerst via mediation tot een oplossing proberen te komen. Mediation is echter gebaseerd op vrijwilligheid, dat wil zeggen dat niemand verplicht kan worden om tegen zijn/haar zin deel te nemen aan mediation. Een dergelijke bepaling moet dan ook vooral gezien worden als een intentie en is verder niet afdwingbaar.

    Dat heeft ook tot gevolg dat er geen (nadelige) consequenties verbonden zijn aan het weigeren van mediation, ook al is een dergelijke regeling in het ouderschapsplan opgenomen. Mediation mag immers geweigerd worden, juist omdat het vrijwillig is. Het feit dat dit voor u tot hoge advocaatkosten leidt, maakt dit niet anders. U kunt dus helaas niet een deel van uw kosten voor haar rekening laten komen, ook niet bij toekomstige geschillen.

    Overigens, ook in het geval u niet tot afspraken over de kinderalimentatie was gekomen en de rechtbank dus een beslissing hierover had moeten nemen, dan zou de rechtbank daarbij hebben bepaald dat iedere partij de eigen kosten dient te dragen. Ook dan had uw ex-partner dus niet hoeven bij te dragen aan uw advocaatkosten.

    Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

    Met vriendelijke groet,

    Anoeska van Ginderen

 52. Beste mevr.

  Ik zit met mijn gezin 1 kind in de bijstand met schuld. mijn ex heeft een deurwaarder ingeschakeld om achterstallig allimentatie in te vorderen van mijn andere kind bij haar. We hebben een rechtszaak gehad om dit kwijt te schelden en allimentatie op nihill te zetten. De rechter heeft twee jaar gerekend op nihil en de rest moeten wij gewoon betalen. vanaf vandaag wordt het 25 per maand. Wat ik niet begrijp is dat wij dat niet kunnen betalen omdat wij in een schuldregeling zitten. Nu heb ik gelezen dat dit na 6 jaar verjaard en dit gaat over de periode 2008 tm 2014 daarna heeft ze een incasso gestuurd dan moet dit toch verjaard zijn ? kunnen we een nieuwe zaak hierin beginnen onze advocaat zegt dat dat geen zin heeft. Er staat ook geen nieuw bedrag in de beschikking wat we moeten betalen. En daar bij komt dat zij dit bedrag ook weer terug moet betalen aan de bijstand omdat zij er ook in zit.

 53. Ik ben benieuwd of er inmiddels een nieuw bericht is van de expertgroep, omdat dat eigenlijk medio april werd verwacht. Zodat alle rechtbanken verplicht zijn zich te houden aan de nieuwe regels.

 54. Mijn situatie is als volgt: ik ben in 2008 gescheiden en heb uit dat huwelijk drie kinderen (nu 10-12-15). Omdat mijn ex destijds met haar inkomen van ongeveer 550,- bruto geen draagkracht had voor het invullen van een deel van de kinderbehoefte van ongeveer 880,-, vervulde ik met mijn toenmalige inkomen van ongeveer 2600,- netto de volledige kinderbehoefte middels het betalen van kinderalimentatie (KA). Daarnaast was er geen draagkracht meer tot het betalen van partneralimentatie (PA). Om mijn ex uit de bijstand te houden ben ik desondanks akkoord gegaan tot het betalen van PA om haar inkomen aan te vullen tot boven bijstandsniveau. Daartoe hebben we wat geschoven met de verhouding tussen PA (aftrekbaar dus kon ik haar meer geven) en KA. Nu is niet deze àfspraak, maar zijn wel de bedragen €637,- bruto p.m. PA en €600,- p.m. KA in het echtscheidingsconvenant opgenomen.

  Gedurende de afgelopen jaren hebben we in onderling overleg de verhouding aangepast tot deze in 2014 €630 KA en €369,- bruto PA bedroeg.

  Ook is mijn ex de afgelopen jaren meer gaan verdienen. In het convenant stond dat als zij een loonstijging heeft van meer dan €450,- zij mij dit moet melden. Dit heeft zij echter nooit gedaan. Afgelopen januari kwam ter sprake dat zij al enkele jaren meer dan €1000,- bruto verdient. Nu in 2015 de alimentatieregels zijn gewijzigd leek het mij een goed idee om de bedragen nog eens onder de loep te leggen. Zij ontvangt namelijk een kindgebonden budget van ongeveer €450,- per maand en ook mijn zorgkorting (ik zie de kinderen om het weekend en om de week 1 dag; dit is in het verleden meer geweest) en haar eigen bijdrage is nooit besproken, laat staan verwerkt in mijn alimentatiebijdragen aan haar.

  Nu heb ik haar voorgelegd dat zij inmiddels zelf boven bijstandsniveau verdient en daarnaast diverse toeslagen ontvangt zoals huurtoeslag kinderbijslag etc. en aldus een riant inkomen heeft van rond de 2700,- netto en aldus geen behoefte meer aan PA. Ook heb ik haar uitgelegd dat door haar ontvangen Kindgebonden Budget (KGB) in mindering mag worden gebracht op de te betalen KA en daar de zorgkorting nog van af. Dit voorstel snapte zij totaal niet. Dat haar inkomen middels alle toeslagen dik boven het mijne zou komen te liggen deed haar niet overwegen de bedragen opnieuw te herzien.

  Nu enkele maanden later ontving ik n brief van haar advocaat met het dwangverzoek tot het verstrekken van mijn huidige inkomensgegevens. Want mijn ex en haar advocaat zijn van mening dat een verhoging van mijn salaris wellicht zelfs zal leiden tot een verhoging van het te betalen bedrag aan PA wegens een vermeende vergrote draagkracht. Is het echter niet zo dat de PA behoefte in 2008 ten tijde van de scheiding leidend is? En dat haar (verzwegen) loonstijging juist PA verlagend werkt? En hoe wordt nu het beste de KA bepaald? (Waarbij rekening gehouden wordt met haar (inmiddels draagkrachtig genoeg) eigen bijdrage, de zorgkorting en het KGB)

  Ik heb er nu spijt van dat we het destijds met handjeklap hebben afgesproken waardoor het niet weten waar ik aan toe ben me nu aanvliegt en ik me met terugwerkende kracht erg genaaid voel. Het liefst heb ik alles eerlijk uitgerekend zodat er voor alle partijen geen twijfel bestaat over de uitvoering van de regelingen en de rechtvaardigheid daarvan.

  • Beste Dimitry,

   Bedankt voor uw uitvoerige bericht.

   De hoogte van de partneralimentatie is onder andere afhankelijk van de behoefte van uw ex-partner. Deze behoefte is weer afhankelijk van het netto gezinsinkomen dat er was op het moment van uiteengaan.

   Het is echter wel mogelijk dat haar behoefte aan partneralimentatie hoger was dan het bedrag dat u destijds heeft afgesproken. De hoogte van de partneralimentatie is immers ook afhankelijk van hetgeen u kunt betalen, uw draagkracht. Meestal is de draagkracht lager dan de behoefte.

   Het is inderdaad juist dat het eigen inkomen van uw ex-partner haar behoefte verlaagd. Het betreft dan wel alleen haar inkomen, en niet ook kinderbijslag et cetera. Daarnaast is van belang dat, ondanks haar eigen inkomen, er nog steeds wel behoefte kan zijn aan een hogere bijdrage aan partneralimentatie. Een verhoging van uw draagkracht kan dan ook wel een verhoging van de partneralimentatie tot gevolg hebben.

   Verder vraagt u hoe de kinderalimentatie bepaald moet worden. Ik adviseer u om dit te laten berekenen. In de berekening kan dan ook bekeken worden welk bedrag aan partneralimentatie nog aan de orde zou moeten zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met een advocaat in uw regio. Uiteraard kan ik ook voor u de alimentatie berekenen. Indien u dat wenst, dan verzoek ik u om mij per e-mail (avg@ak-advocaten.eu) uw telefoonnummer toe te sturen, zodat ik contact met u kan opnemen om dit en de kosten van mijn werkzaamheden verder te bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 55. Geachte mevrouw van Ginderen. Ik zit in de bijstand en ben alleenstaande ouder,in mei ben ik bevallen de vader heeft het kind erkend wij hebben geen relatie en hebben nooit samen gewoond. We willen onderling afspraken maken mbt kinderalimentatie,nu kreeg ik een brief vd gemeente waarschijnlijk willen zij bijstandsverhaal halen logisch ikan de gemeente eisen voor een gerechtelijk procedure? Als ze niet akkoord gaan met onderlinge afspraken?

 56. Geachte mevrouw van Ginderen, mijn partner en ik wonen sinds 1 juli van dit jaar samen zonder samenlevingscontract overigens. Zijn ex en hij hebben samen 2 kinderen, waarvan er 1 nu 21 is en de ander 16 jaar oud is. Zij woont volledig bij haar moeder. De moeder heeft een bijstandsuitkering maar heeft ook al een jaar of 5 niet meer bij haar ex ingeschreven gestaan. Mijn partner betaald 50 euro per week en stort dat op de rekening van zijn dochter. Overigens betaald hij ook een gedeelde premie van de zorg voor zijn dochter, haar abonnement en nog wat andere dingen. De sociale dienst is nog steeds niet geweest voor kinderalimentatie. Mijn partner houdt overigens wel bij wat en wanneer hij heeft gestort. Nu wil ze stappen gaan overnemen om mijn partner meer te laten betalen aan kinderalimentatie, kan zij dit zomaar. Overigens denkt zij dat mijn inkomen ook meegenomen kan worden in de kinderalimentatie, maar volgens mij kan dat totaal niet.

  • Beste Carolina,

   Iedere afspraak omtrent de bijdrage voor kinderen kan steeds gewijzigd worden, indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden. De moeder kan om die reden ook steeds een verhoging van de alimentatie verzoeken. Indien uw partner en de moeder in onderling overleg niet tot afspraken daarover komen, dan zal de moeder een gerechtelijke procedure moeten starten. De rechtbank zal dan de kinderalimentatie berekenen.

   Overigens kan de moeder wel alleen een verhoging voor de jongste van 16 jaar verzoeken, omdat die nog minderjarig is. Indien de rechtbank dan de kinderalimentatie vaststelt, dan zal uw partner die alimentatie rechtstreeks aan de moeder moeten betalen en kan hij het geld niet meer storten op de rekening van de dochter of uitgeven aan kosten ten behoeve van die dochter. Dit is slechts anders als de moeder aangeeft daarmee akkoord te zijn, maar dan doet uw partner er wel verstandig aan om dat goed vast te leggen. De kinderalimentatie wordt daarbij dan gekort op de bijstandsuitkering die de moeder ontvangt, zodat zij per saldo er niet op vooruit gaat.

   Het is inderdaad juist dat uw inkomen geen rol speelt bij de hoogte van de kinderalimentatie en bij de berekening daarvan ook niet meegenomen wordt.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 57. Geacht mevrouw van Ginderen,

  Ik ben ruim 10 jaar alleenstaand ouder geweest (werkend). In 2013 is bij de rechtbank de kinderalimentatie vastgesteld op €304,- pm. Ik was toen nog alleen. Nu woon ik samen, stiefvader heeft ook dochter waar hij financieel verantwoordelijk voor is. De hoogte van de inkomens van mij en mijn ex zijn ongeveer gelijk gebleven sinds 2013. Mijn dochter is inmiddels 15 jaar. Haar kosten zijn hoger geworden, omdat ze nu op het voorgezet onderwijs zit en momenteel niet meer bij haar vader komt.
  Mijn ex wil op grond van mijn samenwonen en de nieuwe wet de alimentatie met ruim €100,- verlagen. Heeft hij een zaak als dit voor de rechter komt?
  Met vriendelijke groeten,
  Suzanne

  • Beste Suzanne,

   Uw ex-partner kan aan de rechtbank steeds verzoeken om de kinderalimentatie opnieuw te berekenen en vast te stellen. De rechtbank zal dit ook doen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden ten opzichte van de situatie ten tijde van de eerdere rechtbankprocedure.

   Per 1 januari 2015 zijn er enkele fiscale regelingen gewijzigd, waardoor bijvoorbeeld het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie is vervallen. Deze wijziging is op zichzelf al voldoende om de kinderalimentatie aan te laten passen. Uw ex-partner kan de rechtbank dus vragen om de kinderalimentatie opnieuw te berekenen en vast te stellen.

   Welke kinderalimentatie vervolgens door de rechtbank becijferd wordt, kan ik niet beoordelen. Dat is onder andere afhankelijk van uw inkomen en het inkomen van uw ex-partner. Om hier duidelijkheid over te krijgen, zal er een kinderalimentatieberekening gemaakt moeten worden.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 58. Ik zit met de volgende vraagstelling. Ik heb een dochter van net 4 die woont in een andere gemeente bij haar moeder en zij zit in de bijstand. Zij en ik hebben nooit enige vorm van relatie gehad, niet getrouwd of zelfs maar een adres gedeeld. Dus ik ben voor haar niet onderhoudsplichtig.

  Ik heb het kind wel erkend. Na de geboorte deed zich het fenomeen “Bijstandsverhaal” voor waarvan ik nog nooit had gehoord. Inmiddels weet ik wat het inhoud en was verbaasd dat dit zelfs niet eens voor een deeltje extra bij mijn dochter komt, maar volledig bij de gemeente blijft. Mijn maximale draagkracht is door die gemeente bepaald en ik heb tot op heden altijd netjes het opgelegde bedrag betaald.

  Echter sinds de invoering van de WHK per 1-1-2015 wordt geen bijstand meer verstrekt ten behoeve van kinderen [immers, het bedrag van de bijstand is voor alleenstaande en alleenstaande ouder nu gelijk en het is voor één persoon al lastig om daarvan rond te komen]. In de plaats daarvoor komt een verhoogd kindergebonden budget en dit gaat via een belastingen toeslagen systeem. Ergo; van het Rijk dus en niet van de gemeente waar zij woont. Ik betaal echter wel nog altijd trouw aan die gemeente. Op basis van bovenstaande [er van uitgaande dat ik gelijk heb] ben ik nu dus stilzwijgend onderhoudsplichtig geworden voor de moeder [wat ik wettelijk echt niet ben]. Want het bedrag van de bijstand is voor alleenstaande en alleenstaande ouder nu gelijk en het extra geld voor mijn dochter komt nu van het rijk. En aangezien ik geen fiscaal voordeel meer geniet van deze LOK per 1 januari 2015 is het rijk al gecompenseerd. In mijn ogen is dus met de invoer van de WHK, mijn plicht om aan de gemeente te betalen komen te vervallen.

  Nou ben ik echt niet te beroerd om voor mijn dochter te betalen, maar wel om een gemeente te ontzorgen in hun betalingsverplichtingen aan iemand waarvoor ik geen enkele verantwoording draag. Ze zat al in de bijstand voordat ik haar ontmoette. Als ik ga betalen voor mijn dochter, dan moet dat geld ook bij haar terecht gaan komen en niet bij een overheid. Als ik van de betalingen aan die gemeente af kan komen, dan kan ik met het geld dat ik dan overhoud doen waarvoor het eigenlijk bestemd was, namelijk besteden aan of sparen voor mijn dochter! Wat schat u in dat de kans is om zo’n zaak aan te spannen en te winnen?

  • Beste Wilfred,

   Bedankt voor uw uitvoerige vraag. Allereerst is het goed voor u om te weten dat de verhoging van het kindgebonden budget en het vervallen van het fiscaal voordeel bij betalen van kinderalimentatie per 1 januari 2015 reden kan zijn om de kinderalimentatie te verlagen, zoals ook uit mijn bovenstaande blog blijkt. De verhaalsbijdrage wordt op dezelfde manier berekend als de kinderalimentatie. Mogelijk is er dus wel aanleiding om de verhaalsbijdrage in uw geval te verlagen.

   Verder is het inderdaad zo dat de bijstand voor een alleenstaande ouder niet hoger is dan voor een alleenstaande. Ik kan uw betoog dan ook wel goed volgen. Anderzijds is mij bekend dat de gemeente ook nog steeds terzake de kinderalimentatie verhaalsbijstand mag uitoefenen. Ik kan niet goed inschatten of een procedure hierover kansrijk is. Dergelijke procedures vallen buiten mijn specialisme, ik kan alleen informatie geven over de berekening van de kinderalimentatie (en dus de verhaalsbijdrage). Ik adviseer u om uw vraag voor te leggen aan een advocaat die gespecialiseerd is op het terrein van sociale zekerheid.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 59. Beste Anoeska,

  ik ben inmiddels al 6 jaar gescheiden. Vanuit de huwelijk heb ik een dochter die bij mijn ex verblijft en weekenden bij mij komt.
  Door her berekenen van de rechter ,vanuit de inkomsten van toen (€1620,- p/4w) , betaal ik €300,- p/m. kinderalimemntatie.
  Zoals bekend zijn er regels verandert, ik ben dus ook van plan om naar de rechter te stappen om het bedrag te laten herzien.
  Na de scheiding ben ik vaker gepromoviteerd door mijn baas waardoor ik nu een hogere salaris heb als toen.
  İk vraag me dus af of de rechtbank vanuit gaat dat ik meer inkomen heb en meer kan betalen? of denken ze dat het kind door het nieuwe regeling minder behoefde heeft aan mijn bijdrage en dus dat ik minder hoef te betalen, ook vanwege het nieuwe fiscaal regelingen die negatief invloed heeft aan mijn inkomen.

  p.s. ik begrijp dat het bedrag a kinderalimentatie nooit hoger mag zijn dan de behoefde van het kind, of het waar is?

  Alvast bedankt voor uw snelle reactie,

  mvg.

 60. Hallo mevrouw.

  Ik ben de alimentatiebetalende. Onze situatie is; ik woon samen met vriendin in een koophuis samen met onze 2 kindjes (baby en peuter).
  Mijn kinderen uit m’n vorige relatie (8 en 10) wonen bij mijn ex. Zij zit in de bijstand.
  Nu krijgen we geen belasting meer terug over de alimentatie en dat was per jaar 700 euro voor 2 kinderen. Zij heeft pas voor de bijstand iets moeten doen om te kijken of wij meer moesten betalen. Nu was dit niet het geval. Maar is het verstandig om een herberekening te doen? Aangezien er inmiddels veel veranderd is sinds het moment dat we dit bedrag af hebben gesproken. Bijvoorbeeld mijn 2 kinderen uit mijn huidige relatie.
  Wat zijn de kosten van zo een herberekening aangezien we nu niet veel te besteden hebben? En is dit te doen zonder dat zij dit weet want wil niet meteen ruzie omdat we dit willen bekijken. Ik vind het heel logisch dat ik bijdrage lever maar ik wil wel dat het juist is. Mijn vriendin werkt en brengt onze kleintjes naar het dagverblijf terwijl zij thuis in de bijstand zit,en de kinderen op school zitten. Dus dat doet wel eens pijn bij vriendin aangezien zij ook het liefst haar kinderen wat minder naar het dagverblijf brengt en bij ze is. Maar kunnen we niet betalen. Mijn tweede vraag is ik zou mijn vriendin graag ten huwelijk vragen maar ben ook bang dat dit nadelige gevolgen heeft voor ons en ik dus nog meer moet betalen omdat haar inkomen er dan bij komt. Of zie ik dit verkeerd?
  Ik hoop dat u mij advies kunt geven. Alvast bedankt.

  Groetjes Marco

  • Beste Marco,

   Of uw huidige alimentatie juist is kan ik niet goed voor u beoordelen. De ervaring leert dat de kinderalimentatie door de wijzigingen in de fiscale regelgeving (per 1 januari 2015) wel lager uitkomt, mede doordat uw fiscaal voordeel is vervallen, maar ook doordat uw ex-partner een hoger kindgebonden budget ontvangt. Dus vaak is het wel verstandig om de alimentatie te laten herrekenen.

   De kosten van een berekening kunnen wisselend zijn. Mogelijk komt u (met u partner) ervoor in aanmerking dat de staat de kosten van de berekening deels draagt (zie daarvoor http://www.rechtsbijstand.nl). Indien dat niet het geval is, dan kunt u ook het LBIO verzoeken om een berekening uit te voeren (www.lbio.nl). U kunt ook een advocaat in uw omgeving verzoeken om de berekening te maken. Iedere advocaat hanteert wel andere tarieven.

   In uw geval kunt u de berekening wel laten maken zonder dat uw ex-partner hiervan op de hoogte is. Het inkomen van uw ex-partner is immers bekend, nu zij een bijstandsuitkering geniet. U kunt eerst de uitkomst van de berekening afwachten, alvorens u uw ex-partner hierover informeert.

   Indien u trouwt met uw huidige partner, dan speelt haar inkomen geen rol bij de kinderalimentatie. Haar inkomen wordt dan niet meegerekend. Dit is wel anders als uw kinderen uit uw eerdere relatie bij u komen wonen, in dat geval is uw partner wel draagplichtig en wordt er wel rekening gehouden met uw inkomen. Verder heeft het trouwen dus ook voor u gevolgen als uw huidige partner kinderen uit een eerdere relatie heeft, die hun hoofdverblijf bij u en uw partner hebben. In dat geval wordt u draagplichtig voor die kinderen en dit kan gevolgen hebben voor de kinderalimentatie die uw partner ontvangt.

   Hopelijk heb ik u zo voldoende geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 61. Hoi

  Ik en mijn partner zijn beide gescheiden en wonen sinds kort samen en nu begint zijn ex te stuiteren om herberekening omdat dochter gaat studeren en op kamers is gaan wonen en omdat wij samen zijn gaan wonen en omdat zij beweerd dat mijn partner volgens zijn cao meer zou verdienen
  Nu is mij vraag dochter wil geen contact
  Huis heeft mij partner op zijn naam gekocht ik woon er met mij 2 kinderen in en hij heeftveel minder verdient vorig jaar zou hij Dan niet juist verlaging moeten krijgen

 62. Beste Jani,

  In reactie op uw vraag kan ik het volgende aangeven.

  Het kan zijn dat de behoefte van de dochter hoger is geworden doordat zij is gaan studeren en op kamers woont. De behoeftetabellen die voor minderjarigen tot 18 jaar oud gelden, zijn namelijk niet van toepassingen op studerende kinderen vanaf 18 jaar oud. In zijn algemeenheid zijn de kosten van een studerend kind hoger dan de kosten van een minderjarig kind.

  Dat de dochter geen contact wenst is geen reden om geen bijdrage in de kosten van har levensonderhoud en studie te hoeven betalen.

  De hoogte van de woonlasten van u en uw partner doen niet terzake bij de berekening van de draagkracht van uw partner. Enkele jaren geleden was dat wel nog relevant.

  Als het inkomen van uw partner is gedaald, dan kan dat reden zijn tot verlaging van de alimentatie. Echter, meerdere factoren spelen daarbij een rol, zoals de reden van verlaging van het inkomen. Ook de inkomsten van de ex-partner zijn relevant om te kunnen bepalen wat haar aandeel in de kosten van de dochter zou moeten zijn. En de gewijzigde behoefte van de dochter speelt hierbij een rol. Een antwoord op uw laatste vraag kan ik dus zomaar niet geven, zonder alle feiten en cijfers te kennen.

  Met vriendelijke groet,

  Sanne Odekerken

 63. Beste Anoeska,

  wat valt er allemaal onder alimentatie en wat mag er daarom teruggevorderd worden? Als ouder A alimentatie ontvangt van ouder B, welke kosten mag ouder B dan allemaal terugvorderen? Zijn dit een deel van de hypotheek (zo ja, hoe bepaal je het bedrag hiervan) ? Vakanties en uitstapjes? Welke andere dingen?

  Alvast bedankt,

  M

 64. Hallo,

  Mijn ex heeft besloten geen alimentatie meer te betalen omdat het niet meer in aftrek kan bij de belastingdienst.
  10 jaar geleden hebben wij vriendschappelijk besloten dat hij elke maand een x bedrag betaald als alimentatie. Jaren netjes betaald en aan de afspraak gehouden en nu stopt hij er zomaar mee.

  Volgens hem krijg ik nu meer kgb. Dit is niet zo, omdat ik niet onder de eenouderkop val. Ik ben namelijk niet alleenstaand.
  Het kan toch niet zo zijn dat hij helemaal niks meer hoeft te betalen en ik en mijn huidige man voor alle kosten opdraaien?

  Daar komt ook nog eens bij dat mijn zoontje deze week 12 jaar is geworden. Nu wordt het allemaal ook nog eens duurder. (beugel, onderwijs, etc…….)

  Ik heb al rondgekeken op internet en het een en ander gevonden. Maar het is allemaal onduidelijk en in moeilijk Nederlands uitgelegd.

  Wat moet ik nu doen?

  Mvgr, Miriam

 65. Beste M,

  Er kunnen geen kosten met de alimentatie verrekend worden. Als het goed is, is het alimentatiebedrag zodanig bepaald dat hierbij al rekening is gehouden met de kosten van de niet-verzorgende ouder (in uw voorbeeld ouder B) gedurende de dagen dat het kind bij hem verblijft. Voor 2013 werd dat gedaan door bij de lasten van ouder B rekening te houden met € 5 per dag per kind aan ‘omgangskosten’. Tegenwoordig worden de zorgkosten meegerekend door een zgn. ‘zorgkorting’ in mindering te brengen op het aandeel van B in de kosten van het/de kind(eren).

  Met vriendelijke groet,

  Sanne Odekerken

 66. Beste Mirjam,

  Dat is een vervelende situatie. Vader mag niet zomaar eenzijdig besluiten om de eerder overeengekomen kinderalimentatie te staken. Echter, als die afspraak van destijds niet in een gerechtelijke beschikking is vastgelegd, dan rest u geen andere keuze dan alsnog de rechtbank te vragen om de alimentatie vast te leggen.

  Dan toekomend aan uw vraag of het fictieve kindgebonden budget (dat u feitelijk dus niet ontvangt) in mindering mag worden gebracht op de behoefte van de kinderen, ben ik van mening dat dat niet is toegestaan en heb ik inmiddels ook al een uitspraak verkregen in een soortgelijke situatie waarin dat standpunt door de rechtbank Zeeland-West-Brabant werd gepasseerd.

  Het feit dat vader met ingang van 1 januari 2015 geen fiscale aftrek meer geniet over de door hem betaalde kinderalimentatie kan natuurlijk wel leiden tot aanpassing van het bedrag. Maar dan zullen alle financiële omstandigheden van vader, van u en ook van uw echtgenoot als u thans bent gehuwd, in de nieuwe berekening worden betrokken. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kan het bedrag lager of hoger uitpakken dan destijds was afgesproken.

  Met vriendelijke groet,

  Sanne Odekerken

 67. Hallo,

  Mijn man heeft 2 kinderen met zijn ex-vrouw, ikzelf heb 1 dochter met mijn ex-partner.
  Mijn dochter is niet erkend en ik ontvang geen alimentatie.
  Ten tijde van de berekening voor de alimentatie van zijn kinderen(die overigens, in onderling overleg, hoger dan zijn draagkracht is vastgesteld, zij werkte niet)is de behoefte van mijn dochter natuurlijk niet meegerekend aangezien wij elkaar ruim na die tijd pas hebben leren kennen.
  Nu zij wij kort geleden getrouwd en als ik het goed begrijp heeft hij een onderhoudsplicht naar mijn dochter toe. Ook zullen wij binnenkort een kind van ons samen krijgen.
  Daarnaast is zijn financieel belastingvoordeel komen te vervallen en ontvangt zijn (inmiddels werkende)ex-vrouw beduidend meer aan KGB als alleenstaande.
  Mijn gevoel zegt dat een herberekening de moeite waard is maar voordat we dat in gang gaan zetten zou ik graag wat meer willen weten over de wetgeving en wat deze zegt over (stief)kinderen en gelijke rechten.
  Klopt het inderdaad dat, nu hij ook een onderhoudsplicht naar mijn dochter toe heeft en straks naar ons kind, bij een eventuele herberekening nu ook rekening met hen en hun behoeften gehouden moet worden?

  Alvast vriendelijk dank voor uw antwoord!

  • Beste Jaimia,

   Bedankt voor uw reactie. Het is inderdaad juist dat uw partner ook onderhoudsplichtig is voor uw dochter uit uw eerdere relatie (mits zij bij u en uw man hoofdverblijf heeft) en uw aanstaande kindje. Bij een herberekening van de kinderalimentatie zal er dan ook rekening mee moeten worden gehouden dat uw man nu voor 3 en straks voor 4 kinderen onderhoudsplichtig is.

   Bij een herberekening zal overigens ook wel gekeken moeten worden welke bijdrage u kunt leveren in de kosten van uw dochter en aanstaande kindje. Bovendien zal ook bekeken moeten worden welke bijdrage uw ex-partner voor uw dochter zou kunnen leveren, ondanks dat hij thans geen alimentatie betaald. Ondanks dat uw ex-partner uw dochter niet heeft erkend, is hij als verwekker wel onderhoudsplichtig. Er wordt in de herberekening dan ook geen rekening gehouden met de gehele behoefte van uw dochter en aanstaande kindje, maar slechts met dat deel dat voor rekening van uw man komt.

   Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 68. Hallo,

  Ik heb een vraag betreffende kinderalimentatie, de situatie is al volgt.
  Door een echte vechtscheiding en jarenlange strijd is er geen convenant en is er op financieel gebied niets geregeld en betalen we elkaar ook niets.
  Wij hebben 2 zoons waarvan 1 (16jaar) bij hem woont en 1(13 jaar) bij mij. Nu wil mijn 13 jarige zoon ook bij hem wonen.
  mn ex woont alleen in ik ben heb inmiddels een geregistreerd partnerschap en woon dus samen.
  Als mijn zoon bij hem gaat wonen kan ik me voorstellen dat hij alimentatie gaat vragen, wordt dan ook het inkomen van mijn huidige partner meegenomen? En wordt er ook nog gekeken naar het financiële inkomen van voor de scheiding?

  gr. Karin

  • Beste Karin,

   Naar aanleiding van uw vraag kan ik u berichten dat het inkomen van uw partner niet wordt meegenomen bij de vaststelling van de eventueel door u te betalen kinderalimentatie. Er is weliswaar sprake van een geregistreerd partnerschap, maar het inkomen van uw partner wordt alleen meegenomen als (een van) de kinderen ook hun hoofdverblijf bij u en uw partner hebben. Als ook uw jongste zoon bij uw ex-partner gaat wonen, is dit niet het geval.

   Het inkomen van voor de scheiding is relevant voor de vaststelling van de behoefte van de kinderen. De behoefte is namelijk afhankelijk van de leeftijd die de kinderen ten tijde van de scheiding hadden en het inkomen dat er toen was. Voor het bepalen van het bedrag dat u aan kinderalimentatie kunt betalen, is echter met name uw huidige inkomen relevant.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 69. Beste Anoeska,

  Ik ben in 2012 gescheiden. ik betaal alimentatie voor 2 kinderen. Een volwassen zoon van 21 en een dochter van 13. Beide ontvangen €150 . Het bedrag van mijn zoon wordt betaald aan mijn ex-partner en is volgens het convenant een bijdrage in levensonderhoudt en studie. Ook ontvangt mijn zoon via mijn werkgever een complete scolarship van €1800 per jaar voor 4 jaar lang. Dit om te kunnen studeren. Tevens betaal ik ook partner alimentatie a €270 omdat mijn ex-partner in de bijstand zit. Nu vindt mijn ex-partner het nodig dat ik de studie betaal van mijn zoon want hij heeft geen werk en kan dus de studie niet betalen. En mijn ex-partner zegt, ik heb het niet dus jij moet betalen anders vraag ik een herberekening aan. Want jij woont samen of bent getrouwd en dus is je draagkracht hoger en kun je makkelijk de studie van je zoon betalen,

  Ik woon inderdaad samen met een partner. Mijn partner heeft een dochter van 11. En heeft een normaal inkomen voor een 20 urige werkweek. Nu willen wij gaan trouwen maar twijfelen of wij door een herberekening niet nog veel meer moeten gaan betalen.
  Mijn inkomen gaat elke maand volledig op aan vaste laste. Zoals huur en verzekering. Gas, water en licht en alimentatie etc Wij leven van het kleine beetje loon wat mijn partner verdiend.
  Vraag: als wij trouwen en mijn ex-partner vraagt een herberekening aan, is de kans dan groot dat ik nog meer moet betalen? Mijn vaste lasten zijn in ieder geval hoger dan destijds is berekend.
  Vraag 2: ik betaal alimentatie voor mijn zoon a €150 voor levensonderhoud en studie, plus ik heb gregeld dat hij via mijn werk een scolarship ontvangt van €1800 per jaar. Moet ik dan echt nog meer gaan betalen? Het kan toch niet zo zijn dat hij niets werkt of wil werken en ik maar betalen?

  Alvast bedankt voor Uw reactie..
  Met vriendelijke groeten,
  Jan van Doornen

  • Geachte heer Van Doornen,

   Bedankt voor uw vraag. Door drukte vorige week ben ik niet eerder aan beantwoording van uw vraag toegekomen, mijn excuses hiervoor.

   Allereerst is voor u van belang om te weten dat de kinderalimentatie anders wordt berekend dan in 2012 het geval was. Destijds waren uw concrete lasten nog van belang voor de vaststelling van uw draagkracht. Dit is nu niet meer het geval. Uw draagkracht wordt enkel nog bepaald aan de hand van uw inkomen, ongeacht de hoogte van uw lasten.

   Indien u met uw huidige partner trouwt, zal het huwelijk zelf er dan ook niet voor zorgen dat u een hogere alimentatie moet betalen. Wel is van belang dat u door het huwelijk ook draagplichtig wordt voor de dochter van uw partner. Dit zorgt er mogelijk voor dat u juist minder kinderalimentatie hoeft te betalen, omdat u uw draagkracht dan moet verdelen over 3 kinderen (in plaats van 2). Aan de andere kant kan dit er ook voor zorgen dat de ex-partner van uw huidige partner minder alimentatie voor haar dochter hoeft te voldoen, omdat u ook een deel van haar kosten voor uw rekening moet nemen. Het is dus wel belangrijk om hierbij stil te staan.

   De vraag omtrent uw zoon kan ik alleen goed beantwoorden als ik ook inzage heb in de afspraken die tijdens de echtscheiding gemaakt zijn. Deze zijn opgenomen in een echtscheidingsbeschikking en/of echtscheidingsconvenant met ouderschapsplan. Uiteraard ben ik bereid om die stukken voor u door te nemen en uw vraag dan te beantwoorden. Indien u dit wenst, dan verzoek ik u om de bovengenoemde stukken te scannen en naar mij te mailen (avg@ak-advocaten.eu). Eventueel kunt u bij die e-mail uw telefoonnummer vermelden, zodat ik u kan bellen voor overleg.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 70. Geachte Anouska,

  Als eerste heel erg bedankt voor uw reactie. Ik moet even bekijken wat waar en hoe. Als ik hier uit ben dan zal ik contact met U opnemen.

  Met vriendelijke groeten,
  Jan van Doornen

 71. Beste Anouska,

  Momenteel betaal ik voor 3 kinderen 500 euro per maand alimentatie inclusief wettelijke indexering. Welke redenen kan mijn ex-partner hebben of indienen om het bedrag te verhogen. Ik weet dat dit via de rechtbank moet, maar moet er een geldige reden zijn, of kan het ook zonder reden om te kijken of de alimenatie voor de kinderen omhoog kan?

  Kan elke verandering automatisch leiden tot herziening? Als een ander huis koop wat groter is, of een andere auto, heeft mijn ex dan het recht om (ze ziet dat de situatie dan rooskleuriger is) de alimentatie te herzien?

  Verneem graag uw reactie.

  Groeten hans

  • Beste Hans,

   Bedankt voor uw vraag.

   Laat ik voorop stellen dat uw ex-partner steeds een verzoekschrift tot wijziging van de kinderalimentatie kan indienen, ook zonder een ‘geldige’ reden. De rechtbank zal u dan eerst in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. Indien u geen verweer voert, zal de rechtbank zonder verdere inhoudelijke beoordeling het verzoek toewijzen. Indien u wel verweerd voert, wordt er een zitting gepland en dan zal de rechtbank het verzoek inhoudelijk bespreken en beoordelen. Kortom: u kunt steeds in een procedure betrokken worden, ook als er geen ‘geldige’ reden daarvoor blijkt te zijn. U heeft dan hoe dan ook de nodige advocaatkosten.

   Als de rechtbank het wijzigingsverzoek inhoudelijk beoordeelt (dus nadat u verweer heeft gevoerd), zal de rechtbank eerst moeten beoordelen of er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Het moet dan gaan om wijziging van de relevante omstandigheden, namelijk de omstandigheden die de behoefte van de kinderen beïnvloedt, of de draagkracht van u of uw ex-partner. Hierbij moet u denken aan extra bijzondere kosten van de kinderen, een aanpassing in de contactregeling, de geboorte van een nieuw kind, een hoger of lager inkomen of het vervallen van fiscale voordelen. De aankoop van een nieuwe woning of auto is geen relevante wijziging van omstandigheden, nu tegenwoordig de hoogte van de lasten niet meer relevant zijn bij de draagkracht voor kinderalimentatie. De draagkracht is enkel nog afhankelijk van het inkomen.

   De ervaring leert overigens wel dat het meestal vrij eenvoudig is om een relevante wijziging van omstandigheden aan te wijzen. Zo is het feit dat het fiscaal voordeel bij de betaling van kinderalimentatie per 1 januari 2015 is vervallen (en andere fiscale wijzigingen per 1 januari 2015) al voldoende.

   Ik hoop u vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 72. Beste Anoeska, bedankt voor je heldere antwoorden hier.

  Ik heb vorige maand via de LBIO een herberekening van de KA aangevraagd welke naar verwachting lager uit zal vallen dan de 280 euro die ik nu maandelijks betaal. Als er dit jaar verder niets is veranderd (mijn inkomen is stabiel en mijn ex zit in de bijstand), is het dan redelijk om van de gemeente het teveel dat ik heb betaald afgelopen jaar sinds de wijziging op 1 januari 2015 van kindgebonden budget, terug te vragen? Zij verlagen de bijstand voor mijn ex met mijn KA, welke vooral door de nieuwe hogere kindgebonden budget dit jaar te hoog is geweest, zoals uit de LBIO berekening zal blijken.
  Ik voel dat het redelijk is, net zoals ik ook na een fout van mijn kant achteraf netjes de staat alsnog mag betalen, maar iets zegt me dat de staat mij hier niet in zal compenseren. Zo niet, heb je tips?
  Bedankt voor je antwoord alvast.
  Fred

  • Beste Fred,

   Bedankt voor je vraag. Ik heb zelf wat minder contact met gemeenten over bijstandsverhaal, dus ik weet niet hoe gemeenten met een dergelijke verzoek omgaan. In zijn algemeenheid is het wel zo dat door de rechtbank in een procedure de kinderalimentatie niet met terugwerkende kracht wordt verlaagd, maar pas vanaf de datum van de uitspraak (dus aan het einde van de procedure). Ik verwacht dan ook dat de gemeente naar dit beleid zal verwijzen en dit zelf ook zal hanteren. Aan de andere kant is er natuurlijk helemaal niets op tegen om het gewoon te proberen en de vraag weg te leggen bij de gemeente.

   Een andere reden waarom het verzoek wellicht wordt afgewezen, is gelegen in de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Aan de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland) zijn door een rechtbank vragen gesteld over hoe om te gaan met het hogere kindgebonden budget bij het bepalen van de kinderalimentatie (namelijk aftrekken van de behoefte van het kind, zoals nu, of optellen bij het inkomen van de ontvangende ouder). De Hoge Raad heeft hier nog geen uitspraak over gedaan. Wel is inmiddels een advies aan de Hoge Raad gegeven door de Advocaat-Generaal (een jurist verbonden aan de Hoge Raad, die zich volledig verdiept in de vragen). Het advies is om het kindgebonden budget op te tellen bij het inkomen van de ontvangende ouder en niet af te trekken van de behoefte van een kind.

   Het advies aan de Hoge Raad kan eveneens reden voor de gemeente zijn om uw verzoek op dit moment (nog) niet toe te wijzen.

   Ik wens u veel succes toe bij het overleg met de gemeente!

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 73. Dank voor uw bericht.
  Ik neem aan dat niet alleen rechters bij de bepaling van kinderalimentatie hiermee te maken krijgen, maar dan ook de mediators en juristen die deze berekening moeten maken, dus ook een partij als het LBIO…
  Met vriendelijke groet.
  Fred

 74. Mijn ex en ik zijn 9 jaren gescheiden. Er is toen kinderalimentatie vast gesteld dat mijn ex aan mij betaald voor onze twee zoons. Nu lig mijn ex opnieuw in scheiding en heeft ook nogal een kind met zijn 2de vrouw. Doordat het ernaar uit ziet dat hij haar alimentatie ook moet gaan betalen heeft hij een rechtelijke procedure tegen mij opgestart on het toen vastgestelde bedrag te verlagen. Kan het zomaar dat mijn kinderen dupe worden van deze situatie?

  • Beste Mariette,

   Uw ex-partner is nu onderhoudsplichtig voor 3 kinderen, in plaats van voor 2 kinderen. De kinderen hebben volgens de wet een gelijke rangorde waar het de kinderalimentatie betreft, het is dus niet zo dat uw kinderen voorrang hebben, omdat zij eerder zijn geboren of uit een eerdere relatie zijn geboren. Omdat uw ex-partner voor 3 kinderen moet betalen, kan dit dus inderdaad tot gevolg hebben dat hij minder kan betalen voor uw 2 kinderen en dat dus de kinderalimentatie omlaag gaat. Overigens, om deze reden had uw ex-partner al sedert de geboorte van het derde kind verlaging van de kinderalimentatie kunnen vragen.

   Het is mogelijk dat de aanstaande ex-vrouw ook partneralimentatie vordert. Voor u is van belang dat de kinderen wel voorrang hebben op de aanstaande ex-partner. Eerst zal dus de kinderalimentatie bepaald moeten worden en pas als er dan nog ruimte bij uw ex-partner over is, zal er partneralimentatie vastgesteld kunnen worden.

   Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord en ik wens u veel succes toe met de procedure.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 75. Beste Anoeska,
  Mijn ex-partner wil een herberekening van de kinderalimentatie in verband me de nieuwe regelgeving van 2015.
  Ik ben inmiddels hertrouwd en ontvang dus geen kindgebonden budget vanwege de hoogte van het inkomen van mijn nieuwe partner. Zelf heb ik maar een klein inkomen. In hoeverre telt het inkomen van mijn nieuwe man mee met de herberekening ?
  Ook betaald hij nu al een jaar lang geen alimentatie , door schulden die hij zelf veroorzaakt heeft,dit wordt nu behandeld door het LBIO.
  Als er een herberekening komt , kan het dan dat hij dit met terugwerkende kracht zal eisen ?
  Alvast bedankt,
  fleur

  • Beste Fleur,

   U geeft aan dat u hertrouwd bent. Ik ga er vanuit dat de kinderen van u en uw ex-partner hun hoofdverblijf bij u hebben en dus tot het gezin van u en uw huidige man behoren. Volgens de wet is uw man dan ook draagplichtig voor de kinderen. Dat wil zeggen dat er drie mensen draagplichtig zijn, namelijk u, uw ex-man en uw huidige man. Het inkomen van uw huidige man telt dan volledig mee. Indien de kinderen niet hun hoofdverblijf bij u hebben (en dus niet tot uw gezin behoren), telt het inkomen van uw huidige man helemaal niet mee.

   Over het algemeen gaat een verlaging van de kinderalimentatie pas in op het moment dat er een afspraak is gemaakt over de verlaging of als de rechtbank een uitspraak daarover heeft gedaan. De kinderalimentatie wordt dus in beginsel niet met terugwerkende kracht verlaagd. Uiteraard kan uw ex-partner dit wel eisen. Bovendien zal een rechter iets makkelijker de alimentatie wel met terugwerkende kracht verlagen, als de alimentatie nog niet betaald is. Dit verschilt wel van geval tot geval, zodat op voorhand niet met zekerheid aan te geven is hoe een rechter in uw specifieke situatie zal oordelen. Indien de alimentatie wel (deels) al is betaald via het LBIO, dan hoeft de alimentatie in de regel niet terugbetaald te worden.

   Ik vertrouw erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 76. Best Anoeska ,
  Bedankt voor uw reactie, nog even een vraagje, als wij alle drie draagkrachtig zijn, wordt de behoefte dan ook bepaald aan de hand van drie salarissen ?
  Alvast bedankt,
  Fleur

  • Beste Fleur,

   Nee, de behoefte van de kinderen wordt in beginsel bepaald aan de hand van het netto inkomen dat u en uw ex-partner hadden ten tijde van het feitelijk uiteengaan en dus niet aan de hand van de huidige inkomens. We noemen dit het netto gezinsinkomen ten tijde van het feitelijk uiteengaan.

   Een van de uitzonderingen hierop is wel dat, in het geval een van de huidige inkomens hoger is dan het totale netto gezinsinkomen van destijds, dit hogere inkomen bepalend is voor de behoefte van de kinderen (en de behoefte dus hoger wordt). Echter, de behoefte wordt dan alleen bepaald aan de hand van het hogere inkomen en niet aan de hand van de drie inkomens bij elkaar.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 77. Beste Anoeska,

  Mijn ex partner en ik liggen in scheiding en mijn ex partner is bij zijn nieuwe vriendin ingetrokken. Er heeft een voorlopige berekening van de kinderalimentatie plaatsgevonden waaruit blijkt dat mijn ex partner maar 61 euro aan kinderalimentatie hoeft te betalen en geen partner alimentatie.
  Mijn maandelijkse netto inkomen is 2049 (daar is de combinatiekorting al bij opgeteld) en die van mijn ex partner is 1960 per maand. De behoefte van de kinderen is 1183 en de zorgkorting voor mijn ex partner is 25%.
  Mijn draagkracht is berekend op 569 (door het KGB bij mijn inkomen op te tellen en niet van de behoefte van de kinderen af te halen). De draagkracht van mijn ex partner is berekend op 347.
  De draagkracht is berekend volgens een standaard formule waarin de woonlasten zijn bepaald. Echter woont mijn ex partner al samen en heeft deze woonlasten niet omdat hij deze kan delen. Kan ik nog een aanpassing in de standaard formule berekening vragen nu zijn woonlasten eigenlijk veel lager liggen? Zo nee, kunt u aangeven waarop dat gebaseerd is en waar ik dat terug kan vinden in het rapport alimentatienormen 2015? Tot slot, indien de woonlasten wel meegenomen worden bij de berekening van partner alimentatie, heb ik dan wel recht op partner alimentatie?

  Ik wil u alvast hartelijk bedanken voor uw tijd en moeite.

  Met vriendelijke groet,
  Elsbeth Hagen

  • Geachte mevrouw Hagen,

   Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt inderdaad gerekend met een forfaitair bedrag aan lasten, de woonlasten zijn hierbij inbegrepen. Van dit forfaitaire bedrag wordt alleen afgeweken als er sprake is van hogere lasten, bijvoorbeeld doordat naast de eigen woonlasten er ook nog lasten voor de voormalige echtelijke woning moeten worden gedragen of doordat er sprake is van huwelijkse schulden. U kunt dit nalezen in paragraaf 7.2 van de alimentatienormen. Het forfait wordt dus wel naar boven bijgesteld, maar niet naar beneden (als er lagere lasten zijn).

   Overigens (en hoewel ik de berekening niet ken) lijkt het bedrag van € 61,- per maand wel laag te zijn, in verhouding tot de andere door u genoemde getallen. U doet er wellicht verstandig aan om de berekening goed te laten nakijken.

   Bij de berekening van de partneralimentatie wordt er wel gerekend met de daadwerkelijke concrete woonlasten. In de regel wordt met de helft van de woonlasten rekening gehouden, als uw partner samenwoont met een nieuwe partner (wel afhankelijk van de overige omstandigheden). Daardoor kan er wel draagkracht zijn voor het betalen van partneralimentatie.

   Echter, de partneralimentatie is ook afhankelijk van andere omstandigheden, waaronder uw eigen inkomen. Het is mogelijk dat u met uw inkomen al in uw levensbehoefte kunt voorzien en dan hoeft er geen partneralimentatie betaald te worden, zelfs niet als er wel draagkracht zou zijn.

   Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 78. Beste Anoeska,

  Hartelijk dank voor uw snelle reactie en uw genomen tijd. Uw antwoord is helder. Wat betreft de hoogte van de kinderalimentatie ben ik vergeten te melden dat het hier om 3 kinderen betreft, het berekende bedrag is 61 euro per kind.
  De volgende berekening gemaakt:
  Behoefte kinderen: 1183
  Totale draagkracht: 916
  te kort: 267
  te kort p.p: 133
  nu er draagkracht te kort is moet ieder tot zijn deel aandragen, behalve mijn ex partner want die mag nog de zorgkorting ervan af halen:
  25% van 1183 is 295-te kort p.p 133=162 zorgkorting.
  Draagkracht ex partner is 347-162=184 (=61 euro per kind).

  Klopt deze berekening? En klopt dat het volledige KGB, inclusief ouderkop, bij mijn draagkracht opgeteld dien te worden?
  Heeft u wellicht voor mij de formule voor een berekening van de partner alimentatie?

  Met vriendelijke groet,
  Elsbeth Hagen

  • Geachte mevrouw Hagen,

   Aan de hand van de door u genoemde bedragen klopt de berekening. U draagt uiteindelijk een aandeel van (draagkracht € 569,- tekort € 133,- =) € 702,- per maand en uw ex-partner draagt een aandeel van (alimentatie € 184,- kosten als de kinderen bij hem verblijven:zorgkorting € 295,- =) € 479,- per maand. Daardoor draagt hij ook een tekort van € 133,-, zodat het tekort in behoefte van de kinderen gelijkelijk wordt verdeeld.

   Er is nog discussie hoe om moet worden gegaan met het kindgebonden budget. Uitgangspunt tot nu toe is dat het KGB inclusief alleenstaande ouderkop volledig wordt afgetrokken van de behoefte van de kinderen en de resterende behoefte vervolgens wordt verdeeld volgens de kinderalimentatieberekening. Er gaan echter steeds meer stemmen op om het KGB ouderkop bij te tellen bij de draagkracht van de ontvangende ouder. Overigens is die laatste methode meestal ook gunstiger voor de ouder die de kinderalimentatie ontvangt, omdat er daardoor vaak een hogere kinderalimentatie betaald moet worden.

   Ik kan u niet de formule geven voor de berekening van de partneralimentatie, nu dit geen eenvoudige berekening is. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat eerst de partneralimentatie netto berekend wordt en vervolgens gebruteerd moet worden. In de bijlage bij de alimentatienormen kunt u de berekening uitgeschreven vinden, waarbij u overigens wel steeds de bruto berekening moet maken, omdat die methode de meest nauwkeurige uitkomst geeft.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 79. Beste Anouska,

  Ik wil u hartelijk bedanken voor uw heldere reacties. Top dat u de tijd neemt om dergelijke vragen te beantwoorden.

  Met vriendelijke groet,
  Elsbeth Hagen

 80. Beste Anouska,

  Mijn Ex heeft via de mediator aangegeven (die onze scheiding ook heeft gedaan) dat hij een herberekening aanvraagt voor de door hem te betalen kinderalimentatie. Ik heb sinds twee jaar zelf een nieuwe relatie en we denken er over na om binnen nu en twee jaar samen te gaan wonen. Zoals ik het nu bekijkt raak ik dan twee keer mijn KGB kwijt. Allereerst kan mijn ex mij (nu nog) aanspreken op zijn belastingnadeel. En ik wil daarover best in gesprek gaan, maar als ik definitief echt ga samen wonen. Raak ik het daarna echt kwijt. Ik ben een hardwerkende moeder die voor drie kinderen zorgt. (ten tijde van de scheiding 3, 6 en 9) En sinds 1 januari 2015 had ik ook eens een extraatje. Alles wat ik meer ben gaan verdienen de afgelopen 5 jaar heb ik ingeleverd (partneralimentatie) bij mijn ex man. Nogmaals ik heb het niet slecht ik heb een goede baan. Maar heb 20 jaar mijn ex man bijgestaan, zodat hij carriere kon maken en dat heeft hij gedaan! Hij heeft een topbaan en Salaris! Nu moet ik elk voordeel afgeven aan mijn ex. Terwijl hij een promotie gemaakt heeft en met zijn secretaresse een nieuw leven begonnen is. Daaruit is ook een dochter geboren, maar ook een inkomen extra aanwezig. Mijn vraag is nu in hoeverre is bij een nieuwe draagkrachtberekening haar inkomen ook van belang? En de kosten van hun dochter? Ik ga uiteraard voor de berekening dat het KGB bij mijn inkomen opgeteld mag worden… en niet in aftrek van mijn behoefte! Ze moeten hun rijbewijs nog halen en nog studeren.

  Met vriendelijke groet, Klarina

  • Beste Klarina,

   Bedankt voor uw reactie. Ik begrijp uit uw vraag dat de kinderen van u en uw-partner bij u hun hoofdverblijf hebben. In dat geval speelt bij de berekening van de kinderalimentatie voor uw kinderen het inkomen van de nieuwe partner van uw ex geen enkele rol. Zij is namelijk niet draagplichtig voor uw kinderen.

   De nieuwe dochter van uw ex speelt wel een rol. Uw ex-partner is immers ook draagplichtig voor dat kind, zodat zijn draagkracht verdeeld dient te worden over vier kinderen (in plaats van 3). In welke mate de draagkracht verdeeld moet worden hangt overigens af van de behoefte van uw kinderen en die van de dochter. Haar behoefte is wel afhankelijk van het huidige inkomen van uw ex-partner en zijn nieuwe partner samen en ook van de bijdrage die de nieuwe partner in die behoefte kan leveren.

   Al met al is dit een wat uitvoerige berekening, zodat er geen ‘standaarduitkomsten’ zijn, maar het steeds afhankelijk is van allerlei factoren. Ik hoop desondanks uw vragen hiermee wel te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 81. Beste Anoeska,

  Ik ben 3 jaar geleden gescheiden na 20 jaar huwelijk en vanaf dat moment betaal ik kinderalimentatie voor mijn twee kinderen (12 en 16). Het bedrag is destijds vastgesteld en opgenomen in het convenant. Mijn ex vrouw heeft afgezien van de partner alimentatie echter er is niets over dat opgenomen in het convenant.
  Door de veranderde wetgeving van 2015 heb ik besloten om een herberekening aan te vragen en dat zag er in eerste instantie gunstig uit, het scheelt ruim 400€ per maand. Echter de reactie van mijn ex was, is dat zij nu partner alimentatie gaat aanvragen terwijl zij daar dus vanaf had gezien. Zij beweert dat zij dat destijds niet eiste omdat er geen draagkracht was. Onzin want ze had natuurlijk de 800€ kunnen
  opsplitsen in deel KA en PA, immers PA loopt veel langer door. Kortom glashard liegen. Naar mijn inziens kan zij prima in haar eigen onderhoud voorzien, ze verdient netto 1200€ en daarnaast haalt zij met KB, KA en toeslagen nog een 1300 naar binnen.
  Nou volg ik ook de laatste ontwikkelingen van de AG op de voet, KA wel of niet aftrekken van de behoefte van de kind. Het kan toch niet zo zijn dat afgelopen jaar vele zaken zijn behandeld waar het wel wordt afgetrokken van de behoefte en dan nu opeens niet?
  En kent de rechtbank zomaar PA toe terwijl ex daar vanaf heeft gezien, al 3 jaar het zonder doet en nu opeens het verhaal gaat draaien?
  Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie,
  Met vriendelijke groet,

  Lino

  • Beste Lino,

   Bedankt voor uw vragen. Allereerst is het wel mogelijk dat de Hoge Raad bepaalt dat het kindgebonden budget op een andere manier in de berekening van de kinderalimentatie betrokken moet worden en niet meer door aftrek van de behoefte. Dat zou inderdaad opnieuw een stroom aan alimentatieprocedures betekenen, omdat de kinderalimentatie in het verleden ten onrechte te laag is vastgesteld. Overigens wordt de uitspraak van de Hoge Raad op 9 oktober aanstaande verwacht.

   Voor wat betreft de partneralimentatie is van belang dat u in een procedure zult moeten bewijzen dat uw ex-partner heeft afgezien van partneralimentatie. De rechter zal vervolgens moeten beoordelen of u voldoende slaagt in dat bewijs. Allerlei feiten en omstandigheden kunnen hierbij een rol spelen. Zo zou u mogelijk kunnen aantonen dat u wel draagkracht had om naast de kinderalimentatie ook partneralimentatie te betalen. In dat geval is de stelling van uw ex-partner minder geloofwaardig.

   Wel is bij uw vraag van belang dat er in ieder geen sprake is van een niet-wijzigingsbeding, nu een dergelijk beding alleen schriftelijk kan worden gemaakt. Iedere afspraak omtrent alimentatie kan steeds gewijzigd worden als er sprake is van gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld, omdat de kinderalimentatie wordt verlaagd. Op basis hiervan kan uw ex-partner derhalve ook na 3 jaar nog wel wijziging van de eerdere afspraak verzoeken en toch partneralimentatie eisen. Overigens zijn de kinderbijslag, kinderalimentatie en andere toeslagen in verband met de kinderen niet bedoeld voor haar eigen levensonderhoud en deze spelen dan ook nauwelijks een rol bij de bepaling van de partneralimentatie.

   Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 82. Beste Anoeska,

  Bedankt voor je rectie! maar hier ben ik weer..
  Inmiddels het officiële verzoek van mijn ex binnen via de mediator. De eerste vraag die ik al heb is dan wie moet die kosten betalen? En ik snap best dat je niet helemaal op de zaken in kunt gaan. Maar nog even een paar korte vragen… Hij wil nu nog alles laten berekenen op jaarbasis 2014 voor de belasting. Maar ik weet inmiddels dat hij een nieuwe baan heeft met een dikke BMW en een afkoopsom van zijn ex-werkgever. Terwijl er naar mijn KGB van dit jaar gekeken wordt, ik ben door hard werken ook iets meer gaan verdienen. dus mijn KGB gaat er volgend jaar op achteruit, en tevens gaat de kinderbijslag naar 70% het kan toch niet waar zijn dat de moeders die wel hard werken om hun hoofd boven water te houden er financieel zo op achteruit gaan! Terwijl papa maar steeds meer verdient en het KGB er zo maar vanaf mag trekken…Tevens heb ik plannen om binnen nu en twee jaar te gaan samen wonen, en dan raak ik het KGB nog een keer kwijt? Betekend dat, dat ik dan de weer het convenant opnieuw moet aanvechten? onze kinderen zijn nu 9, 12 en 15. Gelukkig valt mijn huidige partner zijn ex niet lastig met “geld zaken” en dat geeft mij een fijn gevoel dat hij gewoon gelukkig is! En de zaken met mij regelt. Dat zouden wat meer exen moeten doen! Geen last hebben van gedane zaken, vooral niet als ze er zelf voor gekozen hebben. PS ik LAT omdat dat fijner is voor mijn kinderen en die van mijn huidige partner. Maar dat blijkt nu dus een voordeeltje te zijn voor mijn EX???

  • Beste Klarina,

   De kinderalimentatie moet berekend worden aan de hand van het huidige inkomen. Indien dat hoger is dan in 2014, moet dus niet met het inkomen van 2014 gerekend worden, maar met het huidige inkomen.

   Verder moet aan uw zijde rekening worden gehouden met het KGB waar u recht op heeft op basis van uw huidige inkomen. Niet het KGB dat u ontvangt indien dit te hoog is en u dus een gedeelte daarvan moet terugbetalen. Voorts is voor u van belang dat de Hoge Raad waarschijnlijk op 9 oktober a.s. een uitspraak doet over hoe om te gaan met het KGB bij het berekenen van de kinderalimentatie. Ik raad u aan om dit via de diverse media in de gaten te houden.

   Indien uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld omdat u over enige tijd gaat samenwonen, dan kunt u op dat moment inderdaad weer om verhoging van de kinderalimentatie vragen.

   Tot slot adviseer ik u om een advocaat in uw omgeving te raadplegen, die voor u de berekening kan maken of kan controleren op juistheid en u ook kan adviseren over de eventuele verdere stappen.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 83. Beste Anoeska,

  Wederom, dank voor je reactie! Ik weet dat ik het verder financieel alleen met mijn kinderen moet redden. En heb me nooit druk gemaakt om wat hij er qua loon de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. Maar blijkbaar heeft hij die onrust wel, nu ik er met zijn kinderen eens iets op voorruit zal gaan. Ik ga de gesprekken aan, en lever alles in. Ik wil tenslotte alleen trots zijn op mezelf. En laat hij maar zien hoe lastig het voor hem is, als de wintersport en de zomervakantie alweer geboekt zijn.(PS: de skikleding moet ik betalen i.v.m de te ontvangen kinderalimentatie, maar mijn zomervakantie kan hierdoor wel eens niet door gaan!)Ik zie dit ook een beetje als mijn kans om de rijbewijzen en de studiekosten bespreekbaar te maken. Ze waren destijds te klein om hier over na te denken. Ik zal zeker de media vanaf morgen in de gaten houden. De eerste aanpak ga ik via de mediator doen. Het blijft de vader van mijn kinderen en ik wil geen ruzie, vanwege de kinderen. De mediator wist me vandaag al wel te vertellen dat er inderdaad met het inkomen van nu gerekend gaat worden. Als ik het aangepaste convenant heb zal ik het door mijn advocaat laten nalezen voor akkoord. Ik heb genoeg ruggengraat en kan weer rustig slapen ook al zal ik moeten inleveren. Dank!

  Vriendelijke groet, en ik zal nog wat posten na afloop. “een hardwerkende moeder met drie kinderen” Klarina.

 84. Goedemiddag,

  Het zou heel goed kunnen dat deze vraag al voorbij is gekomen. Dan heb ik het even gemist.
  Mijn vraag is de volgende: Mijn man betaald netjes de alimentatie voor zijn ex vrouw en zijn kinderen. Wij zijn samen getrouwd. Mijn man denkt erover na om de alimentatie te laten her-berekenen. Ik werk zelf ook en heb dus ook een inkomen (mijn man ook). Mijn vraag is: op het moment van her-berekenen zal mijn inkomen dan ook mee genomen worden? Of staat deze er buiten?

  Met vriendelijke groet,
  Marieke

 85. Hallo Anoeska.
  Mijn vriend woont sinds 3 jaar bij mij en wij hebben verder samen niets op papier.
  Hij en zijn ex-vriendin zijn uit elkaar gegaan in 2003 en het samenlevingscontract is toen ontbonden.
  Samen zijn zij toen mondeling overeen gekomen dat hij €300,00 per maand zou betalen aan kinderbijdrage voor hun 2 kinderen.
  Zijn ex-vriendin is daarna getrouwd. Ex-vriendin en man hebben beide een goede vaste baan een koopwoning en 2 auto’s.
  Toen mijn vriend nog werkte heeft hij een periode op eigen initiatief €450,00 per maand betaald voor zijn 2 kinderen. Toen hij ontslagen werd heeft hij dit weer verlaagd naar €300,00. Momenteel geniet hij een IVA uitkering omdat hij 100% is afgekeurd.
  Nu wil hij zijn ex mailen, zij zijn niet on speaking terms, dat hij per 1 Januari 2016 de kinderbijdrage wil verlagen omdat het niet meer aftrekbaar is.
  Hij denkt , omdat ze a. nooit getrouwd waren en b. zij alles toen zelf mondeling geregeld hebben, dit zomaar kan.
  Ik denk dat hij ongelijk heeft en dat er wat dit onderwerp betreft wettelijk nogal wat veranderd is sinds 2003. Ik zou graag willen weten of hij inderdaad zomaar zonder gevolgen de kinderbijdrage kan verlagen.
  Alvast bedankt.
  Mvgr. Nelly

  • Beste Nelly,

   Allereerst mijn excuses voor mijn late reactie, ik ben door ziekte vorige week afwezig geweest.

   Het is van belang om goed na te gaan of op enig moment de verschuldigde alimentatie is opgenomen in een beschikking van de rechtbank of in een notariële akte. Indien dit niet het geval is, dan zou uw partner de alimentatie eenzijdig kunnen aanpassen. De ex-partner kan de achterstallige alimentatie dan immers niet incasseren. Zij zal dan eerst een procedure bij de rechtbank moeten starten, waarin zij alsnog verzoekt om de kinderalimentatie vast te leggen. Uw partner kan dan verweer voeren en aangeven dat de alimentatie lager zou moeten zijn.

   Indien de alimentatie wel in een beschikking van de rechtbank of in een notariële akte vastligt, dan kan uw partner de alimentatie niet eenzijdig aanpassen. De ex-partner kan dan immers wel incasseren. Uw partner zal dan een procedure tot verlaging van de kinderalimentatie moeten starten.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 86. Beste Anoeska,

  Fijn dat u weer beter bent!
  Vriendelijk bedankt voor de heldere uitleg.
  De mondelinge overeenkomst tussen beide is nergens vastgelegd.
  In het verlengde van bovenstaande, begrijp ik het nu goed dat mijn vriend en ik gewoon kunnen trouwen zonder dat mijn inkomsten meegenomen worden in een eventuele nieuwe berekening, mocht de ex -vriendin een procedure bij de rechtbank starten?

  Wederom bedankt!
  Mvgr.
  Nelly

  • Beste Nelly,

   Uit uw eerdere bericht begrijp ik dat de kinderen hun hoofdverblijf bij de ex-partner hebben. U bent volgens de huidige wet als nieuwe partner alleen draagplichtig als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat én de kinderen tot uw gezin behoren. Indien de kinderen hun hoofdverblijf bij de ex-partner hebben, dan bent u dus niet draagplichtig en speelt uw inkomen geen rol.

   Dit kan uiteraard in de toekomst wel veranderen, als bijvoorbeeld de kinderen hun hoofdverblijf bij u en uw partner krijgen.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 87. Beste Anouska,

  Ik zou graag wederom een vraag aan u stellen daar u vorige keer erg helder en duidelijk een antwoord hebt gegeven.

  Mijn ex partner en ik liggen in scheiding vanwege zijn affaire. Op het moment dat wij besloten te gaan scheiden hebben wij (mondeling) afgesproken dat ik voor de ene week 5 dagen de zorg voor de kinderen zou opnemen en de andere week 4,5. Afspraak was dat als je de zorg voor de kinderen hebt in de woning verblijft. Alle vaste lasten zouden wij naar rato betalen. Reden hiervoor is dat wij beiden niet alleen de kosten van de woning kunnen dragen en beiden niet in de woning willen blijven wonen. De dagen dat ik niet de kinderen had zou ik verblijven bij een vriendin en als hij de kinderen niet had bij zijn moeder.

  Echter, heeft hij deze afspraak maar een een paar maanden volgehouden. Hij heeft vrij snel de kinderen meegenomen naar zijn nieuwe partner (overigens zonder overleg, daar moest ik via de kinderen achter komen).

  Nu had ik eerder aangegeven dat de verdeling van de vaste lasten niet klopt, deze had hij namelijk gemaakt. Achteraf blijkt dat ik 65% van mijn inkomen afdraag en hij maar 52%, terwijl hij op dit moment meer te besteden heeft (straks “verdien” ik iets meer vanwege het KGB).

  Daarnaast betaald hij niet mee in de kosten van de kinderen. Ik heb daarom aan hem gevraagd of hij meer wilde bijdragen aan de vaste lasten omdat het nu niet eerlijk is verdeeld. Ook heb ik aan hem gevraagd of hij de kosten van de kinderen wil delen omdat ik nu alles betaal.

  Mijn ex partner weigert dit omdat hij aangeeft dat hij ook aan zijn nieuwe partner woongeld betaalt en dat hij ook kosten aan de kinderen heeft als ze bij hem en zijn nieuwe partner zijn (hij betaalt alleen eten/drinken).

  Mijn vraag: moet mijn partner meebetalen aan de vaste lasten zoals afgesproken? Of kan hij gewoon van de afspraak afwijken waardoor ik daar nu de dupe van ben? Mag hij zomaar “ons” geld uitgeven aan zijn nieuwe partner? En ten slotte, hoeft hij niet aan de kosten van de kinderen bij te dragen?

  Opgemerkt dient te worden dat ik nu wel alle dagen in de woning verblijf nu mij leegstand op de dagen dat ik er niet in woonde) niet handig leek. Ik heb wel vaker gezegd dat ik vind dat we terug moeten naar de oude afspraak. Ik wil niet in de woning verblijven en kan zo terug naar mijn vriendin.

  Onze mediator zegt dat mijn ex partner geen draagkracht heeft om nu ook al in de kinderen bij te dragen. Terwijl dit wel berekend is op 61 euro per kind.

  Ik hoor graag van u en wil u wederom hartelijk bedanken.

  Met vriendelijke groet,
  Elsbeth Hagen

 88. Beste Anoeska.

  Ik heb een vraag. Mijn ex partner is alleenstaand, beide kinderen staan bij haar ingeschreven. We hebben samen een kind rekening waar ik zelf per maand alimentatie op over maak en waar de kinderbijslag op wordt overgemaakt. Van het kindgebonden budget heb ik nooit iets gezien, maar de kinderen ook niet. Kan dit zomaar? Is al zeven jaar zo gegaan. Ex partner verdient weinig zegt ze, maar zij kan dit kindgebonden bedrag toch niet voor zichzelf gebruiken?

  Alvast bedankt.

  Mvg.

  • Geachte heer De Boer,

   Er zijn geen vaste richtlijnen omtrent de bijdragen of vergoedingen die wel of juist niet op een kinderrekening gestort moeten worden. Het is dus niet zo dat uw ex-partner altijd verplicht is om het kindgebonden budget op de kinderrekening te storten. Uiteindelijk hangt dit af van de afspraken die destijds over de kinderrekening zijn gemaakt. Indien die afspraken daar niets over zeggen, dan kunt u de huidige situatie wel wijzigen door met haar te proberen om alsnog afspraken hierover te maken. Lukt dit niet, dan hangen de verdere mogelijkheden eveneens af van de destijds gemaakte afspraken. In dat geval adviseer ik u om de destijds gemaakte afspraken voor te leggen aan een advocaat, die u na bestudering van de stukken van advies kan voorzien.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 89. Beste Anoeska,
  Ik lees hier en daar dat sinds wijzigingen per 1 januari 2015, de gemeente niet meer het verhaalrecht heeft om de kinder alimentatie bij de vader te verhalen als moeder in de bijstand zit, en zelfs dat kinder alimentatie aftrekken van de bijstand van de moeder niet meer gegrond is.
  Weet je daar toevallig iets van?

  Groetjes,
  Fred

 90. Beste Anoeska,

  Ook ik zit met een paar vragen over kinderalimentatie, de situatie is als volgt;

  Met mijn ex partner heb ik een dochter (8), zij heeft daarnaast nog twee kinderen van twee andere vaders en is alleenstaand. Ik heb met mijn huidige vriendin (waarmee ik ook samenwoon) nog een zoon gekregen (1). Mijn dochter is ieder weekend bij mij (om en om van vrijdag tot zaterdag of tot maandag en de schoolvakanties doen we 50/50). De relatie met mijn ex-partner is begin 2011 beeindigd.

  Mijn ex partner zit nu in de bijstand en ontvangt kinderbijslag en (volgens mij) kindgebonden budget en wellicht nog andere toeslagen. Vanuit de gemeente is besloten dat ik geen bijdrage in kinderalimentatie kan leveren. Ik werk wisselend 2-3 dagen per week en verdien hier ongeveer 1000 euro netto per maand mee. Mijn vriendin werkt 4 dagen, maar haar inkomen is toch niet van toepassing op de alimentatieberekening van mijn dochter? We hebben verder geen recht op kindgebonden budget oid, wel krijgen we kinderopvangtoeslag. Wordt dit als inkomen gezien? Ten tijde van de relatie met mijn ex-partner werkten we allebei fulltime.

  In 2014 is er uitspraak door de rechter gedaan waarin staat dat ik 0 euro aan kinderalimentatie hoef te betalen (onvoldoende draagkracht), dit omdat we nog een gezamenlijke woning hadden met een behoorlijke hypotheekschuld (en later restschuld) en omdat ik op dat moment in de WW met loonbeslag zat. In de eerste jaren nadat we uit elkaar zijn gegaan betaalde ik 150 – 200 euro per maand aan alimentatie (door haar bepaald, niet door een rechter vastgelegd), maar dit kon ik niet meer opbrengen. Daarna is zij een rechtzaak gestart voor bepaling kinderalimentatie, welke dus op 0 euro is uitgekomen. Wanneer er iets veranderde in mijn financiele situatie moest ik haar hierover inlichten, dus dit heb ik laten weten toen ik een nieuwe baan had.

  Onlangs begon ze erover dat ik weer alimentatie moet betalen, minimaal 100 euro per maand. Ik heb gezegd dat ik dit niet kan opbrengen gezien mijn netto inkomen. Ik zorg ongeveer 35% van de tijd voor mijn dochter en heb daarnaast ook onderhoudsplicht tegenover mijn tweede kind. Daarnaast betaal ik ook 100% de kosten voor halen / brengen, ouderbijdrage, schoolreisje, paspoort, en zijn we beide verantwoordelijk voor de verzorging en levensonderhoud (eten, kleding, schoeisel, etc). Ik heb voorgesteld om de minimale wettelijke bijdrage te betalen (25 euro, bij een inkomen lager dan 1250 euro) en daarnaast kosten voor haar sport te delen om haar toch enigszins tegemoet te komen.

  Ze dreigt nu om naar de rechter te stappen voor de kinderalimentatie. Naar mijn idee heeft dit geen zin, omdat de rechter naar mijn inziens zal bepalen dat de alimentatie 25 euro wordt gezien mijn netto inkomen lager dan 1250 is in combinatie met de zorgkorting. Ten tijde van de vorige uitspraak was mijn tweede kind nog niet geboren, dus ook dat telt nu nog extra bij als onderhoudsplicht.

  Heb ik hier een reeel beeld van, en is mijn voorstel voor alimentatie dus realistisch of zie ik cruciale dingen over het hoofd? Hopelijk heb ik de situatie duidelijk genoeg toegelicht.

  Alvast bedankt, groeten John

 91. Beste John,

  Naar aanleiding van uw vragen bericht ik u als volgt.

  Het inkomen van uw huidige partner wordt niet meegerekend bij de hoogte van de kinderalimentatie voor uw dochter. Ook de kinderopvangtoeslag wordt niet meegerekend, nu dit slechts een tegemoetkoming is in de kosten die u aan kinderopvang voor uw zoon maakt.

  Verder is het juist dat u thans ook draagplichtig bent voor uw zoon, zodat uw draagkracht over beide kinderen verdeeld moet worden. Hoe uw draagkracht verdeeld moet worden, hangt mede af van de behoefte van uw zoon en de draagkracht van uw huidige partner. Het inkomen van uw partner is daarbij dus wel van belang en zal in een eventuele alimentatieprocedure dan ook overlegd moeten worden.

  Indien de door u genoemde getallen correct zijn, dan lijkt uw aanbod mij inderdaad wel reëel. In een procedure zal de uitkomst dan € 25,- per maand aan kinderalimentatie kunnen zijn. In dat geval zal uw ex-partner echter wel alle kosten van uw dochter voor haar rekening moeten nemen. Er zal overigens geen rekening worden gehouden met de zorgkorting, omdat waarschijnlijk de draagkracht van u en uw partner onvoldoende is om in de behoefte van uw dochter te voorzien. In dat geval wordt het tekort deels op u afgewenteld, door geen rekening te houden met een zorgkorting.

  Ik hoop uw vragen zo voldoende te hebben beantwoord en ik wens u veel succes toe bij het eventuele vervolg.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 92. Beste Anoeska,

  Bedankt voor uw snelle reactie, er is mij nog een stukje niet geheel duidelijk;

  “Er zal overigens geen rekening worden gehouden met de zorgkorting, omdat waarschijnlijk de draagkracht van u en uw partner onvoldoende is om in de behoefte van uw dochter te voorzien. In dat geval wordt het tekort deels op u afgewenteld, door geen rekening te houden met een zorgkorting.”

  Bedoelt u met “uw partner” mijn huidige partner? Of hoort hier eigenlijk “ex-partner” te staan?

  En bedoelt u met “in dat geval wordt het tekort deels op u afgewenteld?”, wat heeft dit voor consequenties, of is dit gezien mijn inkomen verder niet relevant en meer een gegeven?

  Vriendelijk bedankt, groeten John

  • Beste John,

   Mijn excuus, daar hoorde inderdaad ex-partner te staan.

   Het tekort in draagkracht wordt deels op u afgewend, doordat u geen gebruik kunt maken van de zorgkorting. De zorgkorting ziet op de kosten die u reeds voor uw rekening neemt als de kinderen bij u verblijven. Normaal gesproken wordt de zorgkorting in mindering gebracht op uw aandeel in de kosten van de kinderen, zodat er een lager bedrag dan E 25,- zou uitkomen. Nu is dat dus mogelijk niet het geval en zou er op basis van uw cijfers E 25,- uit de procedure komen.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 93. Bese Anoeska,

  Graag zou ik u een vraag willen stellen, welke eigenlijk niet direct met het bepalen van de alimentatie te maken heeft maar waar ik echt niet uit kom. Ik wil namelijk graag weten wat de peildatum is voor het bepalen van de banksaldi. Ik dacht altijd begrepen te hebben dat dit datum verzoekschrift is (wat staat er op dat moment aan gelden op de bank) en dat op datum werkelijke verdeling door de rechter alleen de bankrekeningnummers worden toebedeeld.
  Echter mijn ex partner beweert dat zowel het bepalen van het saldi als het verdelen van de bankrekeningnummers dat dit datum vaststelling werkelijke verdeling door rechter is.
  Ik zou dit graag willen weten omdat mijn ouders mij financieel willen ondersteunen, en dus geld willen schenken, omdat ik het gewoon niet red. Ik had dan gedacht dat mijn ouders dit zouden kunnen doen na datum verzoekschrift, maar nu blijkt dus dat dit dan alsnog in onze gemeenschap valt? Hartelijk dank voor uw tijd.

 94. Beste Anoeska,

  Graag het volgende, na aanleiding van de wet hervorming kindregelingen ben ik op internet via diverse rekentools achter gekomen dat ik ongeveer 300 euro minder alimentatie minder per maand zou moeten betalen.
  In overleg geprobeerd om samen met mijn ex een herberekening te laten uitvoeren, maar die wil daar niet aan meewerken.
  Nu heb ik twee vragen,
  Kan ik haar op dit moment al aansprakelijk stellen voor de peildatum van de nieuwe te bereken alimentatie?
  Wat gaat mij zo’n procedure ongeveer kosten via de rechtbank en kan je ook een vast bedrag afspreken met een advocaat waar zo’n zaak voor aangenomen wordt. In dat geval is een betere kosten baten analyse te maken.

 95. Beste Anoeska,

  Ik ben per 1-1 mijn baan kwijtgeraakt en nu dus vooralsnog aangewezen op het UWV. Ik betaal kinderalimentatie aan mijn 17 jarige zoon die ik nooit gezien heb en partner en kinderalimentatie aan mijn exvrouw en zoon die 50% in co-ouderschap leeft. Nu zijn mijn maandelijkse inkomsten vanuit het UWV lager dan het totale bedrag aan alimentaties. Ik heb een ontslagvergoeding met 4 maanden salaris meegekregen. Helaas ben ik nu volledig mijn draagkracht kwijt en naarstig op zoek naar een nieuwe baan. Wanneer vervalt mijn plicht om alimentatie te betalen in beide gevallen? Ik heb nu onvoldoende inkomen om mijn vaste lasten te voldoen laat staan alimentatie te betalen.

  Mvrgr
  Gerard

 96. Goedendag Renee Heerkens
  Ik had een vraagje over de kinderalimentatie.
  Sinds 2010 ben ik gescheiden en heb een zoon van bijna 16 jaar
  Nu is mijn ex-man aan het zeuren dat de alimentatie naar beneden moet,omdat ik KGB krijg.
  Nu verdien ik niet zoveel en krijg daarom de hoogste KGB en zegt mijn ex dat ik het daarmee maar moet doen,omdat hij ook hoge kosten heeft en het eigenlijk niet kan betalen.
  Er is toen afgesproken (via de rechter)dat hij 450euro moest betalen en dit is nu 522euro i.v.m de indexering.
  Ook hebben we toen afgesproken dat we alleen kinderalimentatie zouden doen en geen partneralimentatie(terwijl ik daar toen wel recht op had)
  i.v.m dat ik dan geen belasting zou hoeven te betalen over de partneralimentatie.
  Maar zoals bekend is het nu zo dat er geen belastingteruggave meer is
  over de kinderalimentatie en daarom wil hij dit nu dus minder gaan betalen.

  Nu is mijn vraag:kan ik alsnog laten berekenen na 5 jaar, of ik recht heb op partneralimentatie,omdat hij de kinderalimentatie naar beneden wil hebben?
  Dus nu wil ik zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie opnieuw laten berekenen
  Is dit mogelijk?
  Met vriendelijke groet Annemarie

 97. Hai Anoeska.

  Mijn ex-man heeft de alimentatie laten her berekenen.
  De kind alimentatie zou hier mee 200 euro in de maand verlaagd moeten worden. Dit begrijp ik op zich wel aangezien per 1 januari 2015 de belasting teruggave veranderd is. Ook betaald hij een bedrag aan partneralimentatie.
  Nou is het zo dat zijn salaris onveranderd is ten opzichten van toen we gingen scheiden en alles in het convenant hebben laten vastleggen. Maar toch zou hij mij nu met de nieuwe berekening geen partneralimentatie meer verschuldigd zijn.
  Ik heb zelf helaas geen inkomen (dit was ook zo bij berekening van de alimentatie bij scheiding) en ontvang alleen het kindgebonden budget.
  Kan het zomaar dat ee zoveel wijzigt terwijl het salaris niet wijzigt? Dat hij er zo’n 300 euro per maand op vooruit gaat met een goed salaris en ik er zonder inkomen nu bijna 300 euro op achteruit ga?
  Of is het verstandig dat ik dit voor de rechter laat komen omdat het van geen kant klopt?

  Mvg Mariska

 98. Beste Mariska,

  Bedankt voor jouw vraag. Het is echter voor mij niet goed mogelijk om te beoordelen of het juist is of uw ex-partner thans geen partneralimentatie meer zou kunnen betalen. Dit kan bijvoorbeeld wel het geval zijn, als zijn lasten zodanig hoog zijn, dat hij geen draagkracht heeft voor het betalen van partneralimentatie (naast de kinderalimentatie).

  U kunt aan uw ex-partner vragen om de berekeningen te overleggen aan u, met daarbij alle relevante stukken over zijn huidige inkomen en lasten. U kunt dan de berekeningen controleren of laten controleren door een advocaat in uw regio. Andere optie is inderdaad dat u niet instemt met aanpassing van de alimentatie. Uw ex-partner moet dan de oude bedragen blijven betalen, totdat een rechter (na een verzoek van uw ex-partner) de alimentatie heeft verlaagd. Echter, aan een gerechtelijke procedure zijn voor beide partijen wel kosten verbonden, zodat u om die reden ook kunt overwegen eerst de berekeningen te laten controleren.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 99. Beste Anoeska,

  Mijn ex en ik delen 50% zorg en hebben in een convenant afgesproken dat we 50% kosten delen. Afgesproken dat Kb naar de ex. gaat. Ik werk 36 uur en ex werkt ca. 30 uur p/wk. zelfde bruto jaarsalaris obv full time. Ex houdt netto minder over omdat ze ervoor heeft gekozen om minder te werken om de zorg te kunnen doen.( dus houdt ook tijd over in de week dat ze geen zorg heeft). Resumerend: zelfde zorg en kosten, bewust minder inkomsten. uitbreiding aantal uren voor haar werkgever zijn mogelijk.
  Ex komt nu met dreiging om alimentatieberekening omdat ze niet rondkomt. ( beiden modaal salaris). ik offer vrije tijd (,avonduren) op om meer salaris te verdienen. Zij doet dat niet en heeft daardoor meer vrije tijd en minder inkomsten (helemaal in de week dat ze geen zorg heeft)
  Vraag: Kijkt een rechter bij alimentatievraag naar de mogelijkheid om inkomsten te
  verhogen voor haar? (Meer te gaan werken)
  Vraag: wat doet een rechter als ik aangeef besloten heb ook ca 30 uur te gaan werken om de zorg te kunnen doen? ( maw we nagenoeg hetzelde netto salaris ontvangen?

  Alvast hartelijk dank voor je reactie

 100. Hallo ik heb een vraag,

  Mijn zoon is in juni 18 jaar geworden, en gaat een voltijd mbo opleiding doen.
  Zijn vader betaaldevtot op heden de alimentatie maandelijks maar sinds zijn zoon 18 is heeft hij het stop gezet.
  Volgens vader heeft mijn zoon 2 keuzes, met hem ingesprek gaan ( ze spreken of zien elkaar al 7 jaar niet meer) en samen een bedrag bespreken maar dit komt wel lager uit dan de 160 euro die hij nu per maand kreeg, of vader ging een herberekening laten maken.
  En vroeg ook direct om mijn zoon zijn inkomsten en uitgaven patroon en wees mijn zoon op het feit dat de alimentatie dan wel eens lager uit zou kunnen vallen.

  Mijn zoon heeft naast zijn voltijd mbo opleiding een bijbaantje en ik spring bij waar ik kan ( alleenstaand met de zorg over nog 2 minderjarige kinderen en een inkomen van 18.600,- per jaar). Mijn zoon heeft een basis beurs en een aanvullende beurs aangevraagd en daarbij de procedure gestart om vader buiten beschouwing te laten omdat hij geen extra geld wou vragen boven op de alimentatie omdat er geen contact meer is. Hij heeft wel bij het duo aangegeven dat hij 162 per maand ontvangt, wat dus nu al 2 maanden niet is gebeurd

  vader en ik zijn officieel gescheiden in 2000 en er is toen een uitspraak gedaan door de rechter omtrent de hoogte van de alimentatie, daarna is er een herberekening (verhoging) geweest van de alimentatie en deze is opgenomen in een aanvullend convenant die ook weer refereert naar de grosse van augustus 2000
  De alimentatie is in 2001 gewijzigd en vanaf 2003 jaarlijks geïndexeerd

  Nu is mijn vraag kan vader zomaar de alimentatie van mijn zoon stopzetten of verlagen. En als hij er wel mee naar een rechter zou gaan hoe groot is de kans dat hij gelijk gaat krijgen en mijn zoon de alimentatie kwijt raakt
  Het is toch zo dat de alimentatie gewoon doorloopt tot aan zijn 21ste mits hij niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien? En het lijkt mij dat een bijbaantje en de studiefinanciering niet voldoende zijn om dat te kunnen gezien de kosten die een 18 jarige voor zijn kiezen krijgt.

  Ik hoop dat u mij wat duidelijkheid kan verschaffen

 101. Beste,

  Bij deze een vraag mbt tot toepassing zorgkorting hoger dan 35% dwz 45% – 50% bij een omgangsregeling vader en moeder welke 50/50 is inclusief de zomervakanties.
  De expertgroep hanteert een max. 35% zorgkorting bij gem. 3 dagen per week. Nu is het zo dat ik als vader de kinderen 7 dagen per week heb en per maand dus 14 dagen en mijn ex ook de kinderen 14 dagen in een maand. Over een hele jaar is de verdeling dus 50-50; idem voor de vakanties. Door de toepassing zorgkorting van 35% betaal ik aanzienlijk meer wat in mijn situatie volgens mij niet fair is daar ik de kinder veel meer heb en dus ook meer onderhoudkosten maak. 22 augustus heb ik een zitting waar hierover verweer wens te voeren.
  In hoevere wijken rechters af van de voorgeschreven 35% max. van de expertgroep die rechters hanteren.

  Dank!

  • Beste Monds,

   Bedankt voor uw vraag. U geeft aan dat de kinderen circa de helft van de tijd bij u verblijven, gemiddeld dus 3,5 dag per week. In feite betreft het een co-ouderschapsregeling.

   Bij een dergelijke zorgregeling wordt een zorgkorting van 35% gehanteerd. In de alimentatienormen is ook opgenomen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een co-ouderschap en een ruime zorgregeling van 3 dagen per week. Ook de rechters hanteren bij een co-ouderschap een zorgkorting van 35%. Mij zijn geen uitspraken bekend waarbij een rechter een hogere zorgkorting hanteerde.

   U stelt een zorgkorting van 45-50% voor. De zorgkorting is een percentage van de totale behoefte van een kind. Die behoefte bestaat niet alleen uit de lasten die gepaard gaan met een verblijf van een kind (zoals eten, drinken, gas, water en licht etc). Een kind heeft immers ook vaste lasten, zoals kosten voor sporten, hobby’s, kleding, verzekeringen, opvang of soms medische kosten, schoolkosten etc. Met dergelijke vaste lasten wordt geen rekening gehouden indien het percentage zorgkorting wordt opgehoogd naar 45-50%. Ik verwacht dan ook dat een rechter niet zal afwijken van de maximale zorgkorting van 35%. Overigens is het uiteraard wel mogelijk dat ouders zelf afwijken hiervan en andere afspraken maken over de hoogte van de zorgkorting.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes toe op 22 augustus aanstaande.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 102. Beste Anoeska / mevrouw Van Ginderen,

  mijn ex partner en ik hebben een co-ouderschap voor onze 2 kinderen. De kinderen wonen 50% van de tijd bij haar en de andere 50% bij mij. Mij ex ontvangt een WIA uitkering. Ik betaalde 250,- kinderalimentatie voor de halve maand dat ze per maand bij haar wonen. Nu woont mijn zoon sinds 25 augustus bij mij voor de volle 100%. Hij gaat dus niet meer naar zijn moeder. Hierdoor betaal ik vanaf dit moment nog 125,- per maand voor de 2 weken per maand dat mijn dochter nog bij mijn ex woont.

  Mijn vraag is nu: Moet mijn ex nu kinderalimentatie aan mij betalen omdat mijn zoon volledig bij mij woont? En vangt het UWV dit bedrag voor haar weer op zodat zij dit financieel niet merkt? Anders is dit niet betaalbaar voor haar.

  Met vriendelijke groet,
  Roy

 103. Beste Roy,

  In beginsel zou u inderdaad aanspraak kunnen maken op kinderalimentatie voor uw zoon, nu die zijn hoofdverblijf bij u heeft en dus ook alle kosten voor hem draagt. Of zij kinderalimentatie kan betalen, hangt met name af van haar inkomen. Bij een zeer laag inkomen is er geen draagkracht voor het voldoen van kinderalimentatie. Het is dus niet zo dat de kinderalimentatie voor uw zoon steeds gelijk is aan die voor uw dochter.

  Het UWV betaalt enkel de uitkering aan uw ex-partner en draagt niet bij aan de kinderalimentatie of neemt deze niet voor haar rekening. De hoogte van de uitkering zal ook niet veranderen door een verplichting tot betaling van kinderalimentatie. Uw ex-partner zou dus de kinderalimentatie van haar huidige uitkering moeten voldoen.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 104. Beste Anoeska,

  Heb veel reacties doorgelezen, maar heb niet mijn vraag ertussen kunnen vinden, excuus als een soortgelijke vraag er al tussen gestaan heeft met antwoord.

  Maar mijn vraag luidt als volgt:
  Met mijn ex heb ik een 50/50 co-ouderschap voor onze 2 zonen, hij betaald mij elke maand netjes de kinderalimentatie. Nu wordt de oudste zoon binnenkort 18 jaar. Mijn ex meldt dat hij het deel van de kinderalimentatie van de oudste dan ook aan hem gaat overmaken? Want dat is wettelijk bepaald, verteld hij mij.

  In ons echtscheidingsconvenant staat specifiek opgenomen dat hij en ik de (meer of minderjarige)kinderen rechtstreeks dienen te betalen als zij zelfstandig wonen. En hen zo in het levensonderhoud/ studiekosten etc voorzien. De oudste zoon woont niet zelfstandig met zijn 18 jaar en zal gewoon 50/50 bij hem en mij verblijven.
  Prevaleert wat hij als wetgeving ergens gelezen heeft boven ons echtscheidingsconvenant?

  Overigens is er binnenkort een samenwoon situatie actueel. Met mijn huidige partner zal ik gaan samenwonen, heeft dat nog consequenties voor de K.A.? Kan mijn ex dan zelf gaan bepalen wat hij aan K.A. gaat betalen omdat hij vindt dat mijn partner ook wel voor zijn zonen kan bijdragen in levensonderhoud?

  Verneem het heel graag van u, alvast bedankt voor uw tijd en antwoord.

  Met vriendelijke groeten,
  Sendra

 105. Beste Sendra,

  Als uw zoon 18 jaar wordt, wordt hij meerderjarig en dus juridisch gezien zelfstandig bevoegd om beslissingen te nemen over zijn rechten en plichten. De kinderalimentatie is bedoeld voor uw zoon, zodat uw zoon vanaf zijn 18e verjaardag zelf mag bepalen op welke rekening hij die alimentatie wenst te ontvangen. Dat kan zijn eigen rekening zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook uw rekening zijn. Uw ex-partner heeft in zoverre gelijk dat hij de alimentatie naar de rekening van uw zoon mag overmaken, tenzij uw zoon dus een andere rekening aanwijst. Bovendien heeft uw zoon het recht om met uw ex andere afspraken te maken over de alimentatie, bijvoorbeeld over aanpassing van het bedrag.

  Het is daarbij niet relevant welke regeling er in het echtscheidingsconvenant is opgenomen, nu dit een afspraak tussen u en uw ex is en niet tussen uw zoon en uw ex.

  Indien uw zoon aan uw ex aangeeft dat hij de alimentatie op zijn eigen rekening wenst te ontvangen, dan staat het u vrij om met uw zoon afspraken te maken over de kosten die u voor uw zoon maakt als hij bij u verblijft.

  Uw voorgenomen samenwoning heeft geen consequenties voor de kinderalimentatie. Uw partner is niet verplicht om bij te dragen aan de kosten van de kinderen, dit is alleen het geval als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met uw partner. Bovendien mag uw ex hoe dan ook niet eenzijdig de kinderalimentatie voor een minderjarig kind aanpassen, dit zal hij steeds in overleg met u moeten doen of via de rechter. Zoals aangegeven kan hij de alimentatie voor uw oudste zoon vanaf zijn 18e verjaardag wel aanpassen indien uw oudste zoon daarmee akkoord gaat.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 106. Beste mevrouw Anoeska,

  Heel erg bedankt voor uw uitvoerige antwoord, nu begrijp ik waarom het deel wat daarover in het convenant opgenomen staat niet meer opgaat.

  Ik zal met mijn zoon bespreken hoe wij dat samen gaan oplossen. Aangezien ik altijd zijn KA beheerde, wat aan zijn levensonderhoud bij mij werd besteed. Dat levensonderhoud veranderd natuurlijk niet zolang hij ook 50/50 bij ons woont.

  Goed te lezen dat u ook aangeeft dat de KA niet eenzijdig aangepast kan worden door ex i.v.m. samenwonen. Wij gaan inderdaad niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aan. Dan weet ik dat hij dat KA bedrag niet zomaar kan wijzigen m.b.t. de jongste zoon van 15 jaar.

  Nogmaals erg bedankt u heeft mij zeer prettig, duidelijk en goed op weg geholpen met deze informatie.

  Met vriendelijke groet,
  Sendra

 107. Beste Anoeska,
  Ik heb een vraag betreffende KA.
  Ik wil de KA voor mijn kinderen in januari 2017 voor een heel jaar vooruit betalen.
  In onze beschikking staat alleen dat ik voor het eerste van de maand moet betalen. Naar mijn insziens moet het geen probleem zijn om voor een jaar vooruit te betalen, klopt dat?
  Ik hoor het graag.
  Met vriendelijke groet,
  Linda

  • Beste Linda,

   Dit komt nagenoeg nooit voor, dus hier zijn geen regels voor of uitspraken van rechters over. De enige regel is dat de alimentatie bij vooruitbetaling betaald moet worden, dus voor de 1e van de maand waarop de alimentatie betrekking heeft. Maar indien u voor een geheel jaar vooruit betaalt, voldoet u hieraan, dus ik zie inderdaad geen probleem. Ik adviseer u wel om een goede omschrijving bij de overboeking te vermelden, zodat duidelijk is dat de alimentatie op het gehele jaar betrekking heeft.

   Verder is voor u van belang dat de kinderalimentatie kan wijzigen (en dus ook lager kan worden) indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Indien er in de loop van 2017 reden is om de alimentatie te verlagen, dan heeft u door de vooruitbetaling mogelijk teveel betaald. Het is dan wel de vraag of u hetgeen u teveel heeft betaald nog terug ontvangt. Vaak gaat de rechter ervan uit dat hetgeen al betaald is, ook al is uitgegeven aan de kinderen en dus niet terugbetaald hoeft te worden.

   Tot slot moet u rekening houden met het volgende. Indien u de gehele alimentatie vóór 1 januari 2017 betaalt, dan kan dit fiscale gevolgen hebben voor uw ex-partner. Immers, op 1 januari 2017 kan uw ex-partner door die betaling substantieel meer vermogen hebben, afhankelijk van de hoogte van de betaling. Dit kan van invloed zijn op het kindgebonden budget en andere fiscale voordelen. Dit kan vervolgens weer van invloed zijn op de draagkracht van uw-partner (die wordt mogelijk lager) en daarmee op de door u te betalen kinderalimentatie.

   Ik ga ervan uit dat ik uw vraag zo voldoende heb beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 108. Mijn vriend is vijf jaar geleden gescheiden en betaalt alimentatie voor zijn 20 jarige dochter. Deze dochter volgt nog een mbo opleiding en is in juli klaar. Sinds verleden jaar woont de dochter samen met haar vriend die erg goed verdient, ook de dochter heeft inkomen uit studie financiering en stage vergoeding. Ze hebben geen samenlevings contract. Nu weten mijn vriend en ik dat mn vriend gewoon nog moet betalen tot haar 21e, maar wij weten ook dat zodra een kind uit huis gaat om bv te gaan samen wonen het kind om tafel kan gaan zitten met zowel haar vader en moeder om de onderhoudsplicht naar evenredigheid te verdelen, want ook de moeder heeft onderhoudsplicht…toch? Nu is het zo dat de dochter alleen haar vader laat betalen omdat ze blijft voldhouden dat mn vriend het verplicht is…maar wij willen nu dat haar moeder ook gewoon wat geld betaalt. Wat kunnen wij? We hebben al een gratis gesprek gehad met een advocaat om het convenant waar de alimentatie in staat te laten wijzigen, maar wij kunnen deze kosten helaas niet betalen en we krijgen geen toevoeging omdat we samen teveel zouden verdienen. we hebben zn dochter gevraagd om naar een advocaat te gaan want voor haar kost het niks, maar ze weigerd dit helaas….het enige wat we willen is dat de onderhoudsplicht ook bij haar moeder komt en niet alleen bij de vader. vader en dochter hadden altijd een hele goede band, maar helaas steekt haar vriend hier nu ook een stokje voor en wil dat we gewoon blijven betalen. Doen we ook gewoon maar het is zo zuur. Het geld is voor haar belangrijker als de band met haar vader, en ze weet dat haar vader niks kan en wel moet betalen omdat zei t LBIO erbij kan halen. is er iemand die hier raad mee weet? Of moeten we er ons gewoon bij neerleggen en blijven betalen totdat ze 21 word. We weten ook dat haar vriend met wie ze samenwoont geen onderhoudsplicht naar haar heeft, maar als je samen woont deel je toch alles> dochter blijft volhouden dat ze zonder de onderhoudsplicht niet rondkomt terwijl haar vriend echt goed verdient maar de rekeningen houden ze gescheiden. Enige wat we willen is dat t op papier komt dat haar moeder ook iets moet betalen en niet onder de tafel door, wat ze nu doet…

 109. Beste Anoeska,

  Ik had ook nog een vraag waar ik nog geen antwoord op gevonden hebt.
  Lig momenteel in scheiding en me hebben middels een mediator een convenant opgesteld met ouderschap plan ivm dochter van 5 jaar. Nu is er ook een berekening gemaakt en daar zijn twee bedragen kwa alimentatie uit gekomen.
  230 voor me zoon en 230 voor me ex partner. Me ex partner valt terug op de sociale dienst. De scheiding word eind januari uitgesproken bij de rechtbank en het getekende convenant ligt al bij de rechtbank.

  Mijn probleem is nu dat ik een woning wil kopen en daar de alimentatie bedragen heb overgenomen uit het convenant in overleg met de mediator.
  De koop van de woning hangt nog af van de uitspraak van de rechtbank en de inschrijving van scheiding bij de gemeente.

  Ik kreeg echter van me ex partner te horen dat de sociale dienst niet akkoord gaat met de berekende alimentatie en ze moest het convenant en de berekening van de mediator opsturen en dat heeft ze nu gedaan.

  De rechter moet nog uitspraak doen (eind januari) en ik ben nu bang dat de sociale dienst probeert de uitspraak van de rechter te dwarsbomen en me een hoger alimentatie te laten betalen met gevolg dat ik me woning niet meer kan kopen omdat het koopcontract onder voorbehoud van convenant is getekend.

  Mag de sociale dienst zomaar het convenant en berekening opvragen bij me ex partner en wat voor gevolgen kan het hebben voor me???

  Ik heb dit met onze mediator doorgesproken en die heeft me verteld dat de sociale dienst hier in mee moet gaan met de uitspraak van de rechter.
  Nu is echter de uitspraak nog niet geweest en ik weet dus niet wat de sociale dienst nog kan/mag doen??

  Het convenant is door me partner en ik opgesteld ism een mediator,
  We hebben onderling nog goed contact en we willen in goed overleg uit mekaar gaan.

  Ik weet nu niet waar ik aan toe ben en zou graag je mening hierop willen horen
  Mvg Johan

 110. Hallo ,
  Mijn naam is Pascal ik had ook enige vraagjes .
  Mijn situatie is als volgt :
  Dus ik en mijn ex zijn uit elkaar geweest voor de geboorte na 2 tal maanden als gij geboren was stond ze terug voor mijn deur met mijn zoon . Dus dan hebben we opnieuw 2 jaar samen geweest waarbij ik mijn bankzaken aan haar overliet na 2 jaar besloten we toch uit elkaar te gaan ben ik een bijdrage blijven betalen heb ik extra geld gegeven toen ik dacht dat ze het nodig had . Met dat geld deed ze absurde aankopen of ging er mee op café . Dus heb ik die extra’s achterwege gelaten . Toen mocht ik hem niet meer zien dat was 5maanden niet 2 maanden wel waarbij ik alleen bijdrage betaalde wanneer ik hem wel mocht zien . Ik werd altijd afgeraden door familie van dit via de rechtbank te doen , maar toen ik hem laats , ondertussen 3 jaar geleden voor het laatst zag . Omdat ik hem weer werd afgenomen omdat ik geen hond wilde kopen ervoor (Milan is autistisch en zit op internaat , gy is dus 4 dagen in een maand bij de mama ) was de maat vol heb ik dit via het gerecht willen oplossen erkenning is ondertussen gebeurt maar nog altijd werd mij de toestemming tot de instelling verboden door de tegenpartij waarna ik ook geen alimentatie betaalde aangezien ik hem niet mocht zien ! Nu na verandert te hebben van advocaat nadat we onze andere advocaat niet meer konden bereiken ( nogthans veel geld gekost ) hebben we een eis gekregen waarbij ze eist 200 euro maandelijks 250euroen150euro per seizoen voor kleren en dit vanaf 3 jaar terug ? nu had mijn advocaat haar kosten door gekregen in die 3 jaar 0euro !!! Ziekenfonds, kindergeld,OCMW ,.. Alles is betaald via hun kleren en al ! Dus stelde ik voor een bedrag op een rekening te storten voor Milan later . Gaat er niet mee akkoord. En blijft bij haar eis ! Kan dit zomaar ik kan nu kiezen misselijke schikking of een rechter laten beslissen …

 111. Beste Anoeska,
  Ik ben een alleenstaande moeder van 2 kinderen nu 11 en 14. Ze wonen al sinds de scheiding (niet getrouwd) bij mij. We hebben beide het gezag over beide kinderen. Bij de scheiding hebben we samen door een mediator(bij de notaris) een ouderschapsplan laten opstellen waarin de kinderalimentatie op 700,- voor beide kinderen is vastgesteld en dat deze per 1 januari 2012 voor het eerst zou worden geïndexeerd. Mijn ex heeft nooit in de afgelopen jaren de alimentatie verhoogt met de indexatie. De hoogte van de kinderalimentatie is in Oktober 2010 bij het opstellen van het ouderschapsplan ook zo opgemaakt dat ik met de kinderen in de gezamenlijke koopwoning kon verblijven omdat deze zwaar onder water stond. Een eventuele herberekening zou pas na verkoop van deze woning gaan plaatsvinden. Alle kosten van onderhoud/hypotheek etc werden door alleen mijzelf gedragen. Ik kon t/m 1 Maart 2017 net mijn hoofd boven water houden. Per 1 Maart 2017 is de gezamenlijke woning verkocht. Vanaf eind 2015 loopt mijn ex me al te bestoken dat hij een herberekening/verlaging wil van de kinderalimentatie en ik heb hem er steeds van overtuigd dat dit nu nog steeds niet kon vanwege de onkosten die ik alleen droeg voor de gezamenlijke woning en de kinderen. In maart 2016 kreeg ik vervolgens weer een brief dat de gezamenlijke woning nu verkocht moest worden omdat hij niet meer mede-eigenaar wilde blijven. Hij dreigde als ik niet zou meewerken hij dit via de rechter zou afdwingen. In diezelfde brief begon hij ook weer over de verlaging van de kinderalimentatie. Per eind 2015
  m.i.v. 1 Januari 2016 heeft hij inmiddels ook al aangegeven dat hij de kinderen minder kan en wil zien ivm zijn werk en ook minder wil gaan betalen. Hij wil de kinderen niet meer volgens het ouderschapsplan de helft van alle kindervakanties en papa woensdag afschaffen en alleen nog maar een kleine 2 weken in de zomervakantie en een 3 max 4 dagen rond de kerst en verder om het weekend (behalve in de 6/7 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie, dan zijn ze dus bijna altijd bij mij). In Augustus 2016 heb ik gevraagd of hij de kinderalimentatie indexatie achterstand wilde terugbetalen waar de kinderen recht op hadden en dat ik anders een advocaat zou inschakelen. Inmiddels heeft mijn advocaat dus een incassobureau ingeschakeld om de indexatie achterstand plus de kinderalimentatie terug te vorderen volgens het nog steeds geldende ouderschapsplan. Per 1 November 2016 heeft mijn ex eigenhandig de kinderalimentatie verlaagd met zo’n 300 euro minder per maand, waardoor ik bijna niet meer kan rondkomen. Ik dacht eindelijk na de verkoop van de gezamelijke woning meer ademruimte te krijgen maar het tegendeel is waar. De advocaatkosten zijn enorm en mijn ex gaat nu dus procederen tegen mij omdat hij vind dat de kinderalimentatie niet per 1 maart 2017 verlaagt moet worden na verkoop gezamelijke woning maar vanaf eind 2015 volgens zijn zeggen omdat hij toen voor het eerst dit aan mij heeft gevraagd per email.
  Ik zou graag willen weten in hoeverre ik mij zorgen moet maken aangezien alle gelden die ik had aan mijn kinderen zijn besteed en nog steeds gaan want het zijn dure tijden met 2 pubers in huis die beide na de zomervakantie op het VWO zitten. Mijn ex zegt nu keihard via zijn advocaat dat hij een betalingsregeling zal treffen met de deurwaarder en dat ik vooral dat geld maar niet moest besteden aan de kinderen want hij gaat procederen tegen mij en al het geld plus de volgens hem teveel betaalde alimentatie terugvorderen per eind 2015. Ik kan nauwelijks een paar euro sparen per maand laat staan mijn ex terugbetalen zonder dat de kinderen hier de dupe van worden. Daarnaast is mijn ex sinds kort ingetrokken bij zijn vriendin en leven zij als god in Frankrijk. Het enige dat ik wil is dat de nieuwe omgangsregeling en kinderalimentatie wordt vastgelegd voor de laatste paar jaren dat hij nog verplicht is mee te betalen aan het levensonderhoud voor ook zijn kinderen. De kinderen vragen me bijna wekelijks wanneer zij zelf mogen bepalen hoe vaak ze hun vader wel of niet zien en heb ze met tranen in mijn ogen verteld dat dat 18 jaar is. Ik zou zo graag willen dat hij een lieve leuke vader voor ze is, zoals dat de eerste jaren ook was maar sinds eind 2015 (begin nieuwe relatie is het hek van de dam). Hij distantieert zich steeds meer van zijn eigen kinderen en dat doet de kinderen en mij erg veel pijn.

 112. Beste Anoeska,

  Ik ben een alleenstaande moeder, al 9 jaar gescheiden. Netjes afgehandeld dmv convenant waarin alimentatie geregeld is. Nu heeft mijn ex-partner zijn nieuwe partner verlaten (geregistreerd partnerschap en kind met deze partner). In deze relatie heeft hij (gezamenlijk) veel schulden opgebouwd. Inmiddels heeft hij een nieuwe relatie en daar woont hij nu mee samen. Hij gaat een schuldsaneringstraject in en wil een nihilstelling aanvragen voor de kinderalimentatie die hij voor onze dochter betaalt. Hij wil nu mijn jaaropgaaf ontvangen en mijn belastingaangifte, waarom begrijp ik niet. Kan jij me aangeven of dit nodig is? Moet ik hieraan meewerken?
  Ik vind het vreemd dat mijn ex onze dochter straks geen alimentatie meer zou hoeven te betalen terwijl alle schulden verwijtbaar zijn, zowel hij als zijn recente ex hebben teveel geld uitgegeven.
  Moet ik nu een advocaat in de arm nemen?

  Met vriendelijke groet.

  • Beste Miss P.,

   Waarschijnlijk wilt uw ex-partner uw inkomensgegevens, omdat hij van plan is een procedure tot nihilstelling van de kinderalimentatie te starten. U bent overigens op dit moment niet verplicht om die gegevens aan hem te verstrekken.

   Andere optie is dat hij eerst met u wenst te overleggen over de aanpassing van de kinderalimentatie en daarvoor de stukken nodig heeft, zodat hij een voorstel kan formuleren. Of dit het geval is, weet ik natuurlijk niet. U kunt uw ex-partner ook vragen wat zijn bedoeling is. Overigens bent u ook dan niet verplicht om de stukken te geven.

   Indien uw ex-partner een procedure bij de rechtbank start, dan mag u verweer voeren als u het niet eens bent met het verzoek. U heeft dan daarvoor inderdaad een advocaat nodig. Alleen advocaat kan namelijk een verweerschrift indienen. Indien u geen verweer voert, dan wordt het verzoek door de rechtbank altijd toegewezen.

   Indien uw ex-partner daadwerkelijk tot de schuldsanering wordt toegelaten, dan moet u er overigens wel rekening mee houden dat de rechtbank inderdaad de kinderalimentatie op nihil zal stellen. Op dat moment heeft uw ex-partner namelijk geen financiële ruimte meer om nog langer kinderalimentatie te betalen.

   Een advocaat kan met u ook uw specifieke situatie bespreken en u adviseren. Het kan om die reden verstandig zijn om nu al een advocaat in uw regio te raadplegen voor advies.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 113. Goedemiddag,

  Ik heb een kort vraagje m.b.t. alimentatie. Mijn dochter woont deels bij mij en deels bij mijn ex. Vanuit een eerdere regeling ontvang ik de alimentatie en betaal ik mijn ex niks. Krijg een vrij laag bedrag en heeft mijn ex al 3 keer achter elkaar € 10,- ingehouden omdat hij met mijn dochter naar de kapper is geweest. Hij heeft aan dat de alimentatie ontvangende ouder ten allen tijde de kapper moet betalen. Is dit daadwerkelijk zo of zuigt ie het uit z’n duim? Hoevaak ze ook naar de kapper gaat, ik moet dit betalen volgens hem.. Hoor graag van u.

  Met vriendelijke groet,

  Janna Stavast

  • Geachte mevrouw Stavast,

   Dank voor uw bericht. In beginsel dienen alle kosten van de kinderen uit de kinderalimentatie te worden betaald, tenzij partijen hebben afgesproken dat bepaalde kosten gezamenlijk moeten worden gedragen. Welke afspraken u heeft gemaakt over de kosten van bijvoorbeeld een kapper is mij niet bekend. Mochten deze kosten voor rekening van de alimentatiegerechtigde (u in dit geval) komen en u bezoekt zelf regelmatig de kapper met uw dochter, dan kan het niet zo zijn dat uw ex-partner daarnaast eveneens de kapper bezoekt en die kosten bij u in rekening brengt. Overigens is het ook niet toegestaan om betaalde bedragen te verrekenen (in mindering te brengen op) met de kinderalimentatie. Indien de alimentatieplichtige de kinderalimentatie niet volledig betaalt, dan zou u het LBIO of een gerechtsdeurwaarder kunnen inschakelen om de achterstallige kinderalimentatie te incasseren.

   Ik vertrouw erop dat ik uw vraag hiermee voldoende heb beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 114. Beste mevrouwen,

  Ik heb een vraag. Ik ben gehuwd geweest met mijn ex partner waar ik 2 kinderen mee heb. Wij hebben co-ouderschap waarbij de kinderen gemiddeld nog geen 2,5 dagen per week bij de vader zijn ( om het weekend en een paar uur doordeweeks ). Ik woon momenteel samen met mijn nieuwe partner ( niet gehuwd ) en de kinderen staan bij mij ingeschreven.
  Nu is mijn vraag. Mocht mijn ex partner hertrouwen, word het inkomen van zijn nieuwe partner dan ook meegenomen in de berekening van de kinderalimentatie? Kan ik dan een herziening aanvragen?
  Behoren mijn kinderen ook tot het gezin van hem zoals de wet dat omschrijft? De kinderen verblijven namelijk niet evenveel bij de moeder als de vader. Bij aangifte van de belastingdienst hanteren zij de criteria van minimaal 3 dagen per week voordat bepaald kan worden of er ook recht zou zijn op bijvoorbeeld inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap. Is dat ook zo voor het bepalen of zijn nieuwe partner wettelijk stiefouder word en daarmee ook mee moet betalen of niet?
  Alvast bedankt voor uw antwoord.

  Vriendelijke groeten,

  Mevrouw A.S.

 115. Beste Anoeska

  Mijn partneralimentatie en de kinderalimentatie is al jaren niet meer geïndexeerd.
  En staat dus sinds 2013 op hetzelfde bedrag.
  In het convenant is opgenomen een netto bedrag aan inkomsten die ik nodig zou hebben om mij zelf te voorzien.
  Omdat ik op dat moment geen baan hadden is er een partneralimentatie afgesprokenvan €600,- Ps deze is wel zo afgesproken met vooruitzicht op een baan. En kinderalimentatie van 325 ps deze is tot en met 2013 wel geïndexeerd.
  Graag wilde ik een paar dingen weten.
  Worden toeslagen als netto inkomsten gezien? Huurtoeslag en zorgtoeslag?
  Ik krijg deze namelijk omdat ik ondanks dat ik werk en alimentatie ontvang nog steeds recht hierop heb dus weinig inkomsten.
  Mijn ex vraagt mij nu om de jaaropgaven van de afgelopen jaren. Om eventueel de partneralimentatie te minderen.
  Hij spreekt helemaal (nog) niet over de kinderalimentatie hoewel dit meer voor de hand zou liggen.
  Ik wil dus weten of je de toeslagen bij je Netto inkomsten moet tellen. Over de partneralimentatie moet ook inkomstenbelasting en volksverzekeringen betaald worden, die 600 zijn dus geen Netto bedrag.
  En heeft mijn Ex kans erop dat hij ipv minder juist meer zou moeten gaan betalen omdat hij meer is gaan verdienen, en ik minder?
  Het liefst had ik dat alles bij het oude bleef, en ons weer een gevecht bespaard blijft.
  Vriendelijke Groet:
  Elizabeth

  • Beste Elizabeth,

   De toeslagen worden in de regel niet als netto-inkomsten gezien, tenzij dit in uw convenant anders is omschreven. Hetzelfde geldt overigens voor het kindgebonden budget dat u mogelijk ontvangt.

   Ik kan voor u niet inschatten of de partneralimentatie meer of minder zou worden. Dit hangt af van allerlei aspecten en dat zou dan echt berekend moeten worden. Indien u dit inderdaad zou willen laten berekenen, dan zult u ook informatie moeten hebben over het inkomen en de lasten van uw ex-partner.

   Tot slot geeft u aan de alimentatie niet meer is geïndexeerd. Ik wijs erop dat u wel recht heeft op de indexatie, tenzij ook dit in het convenant of in een ander schriftelijk stuk uitdrukkelijk is uitgesloten. U kunt eventueel de achterstallige indexering alsnog incasseren, bijvoorbeeld via het LBIO.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 116. Beste Anoeska,

  Mijn ex en ik hebben co-ouderschap (week op week af) . Ik betaal 600 KA en 175 aan P.A.
  Nu heeft zij aangegeven dat zij dit wilt veranderen in een omgangsregeling, waarbij de kinderen bij mij blijven en om het weekend bij haar. dit omdat zij wellicht gaat verhuizen. Mijn concrete vraag: kunnen wij de huidige regeling in goed onderling overleg zelf regelen of moet dit officieel opgetekend worden?
  We hebben alleen een door beide getekende vaststellingsovereenkomst ( 1 A4) waar het hoognodige instaat.

  Dank je wel alvast voor de moeite.

  Groet

  Erik

 117. Beste Renee,

  Dank voor je reactie.

  Er is een getekende vaststellingsovereenkomst op 1 A4, maar ook een getekend convenant, getekend door alle partijen en door de advocaten.
  In het convenant wordt ook nog verwezen naar de getekende vaststellingsovereenkomst.
  In de vaststellingsovereenkomst staat vermeld dat het gaat om co-ouderschap en dat onze kinderen 50/50 bij elke ouder zijn, ook staat de kinderalimentatie vermeld.
  In het getekende convenant staat de boedelscheiding, de partneralimentatie en wordt verwezen naar de beschikking van de rechtbank.

  Dus als wij beide nieuwe afspraken op papier zetten en dit beide ondertekenen zou dit voldoende moeten zijn?

  Andere vraag, de oudste wil nu gaan beginnen met rijlessen, ik neem aan dat dit onder de kinderalimentatie valt?

  groet,

  erik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.