Wijzigingen partneralimentatie per 1 januari 2020

18 dec 2019 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Per 1 januari 2020 veranderen een aantal belangrijke zaken in de wetgeving rondom de partneralimentatie. In deze blog zet Anoeska van Ginderen die wijzigingen op een rij.

Termijn partneralimentatie

De belangrijkste wijziging is dat er vanaf 1 januari 2020 een kortere termijn geldt voor de duur van de partneralimentatie. Wat verandert er?

Nu is de hoofdregel dat de duur van de partneralimentatie 12 jaar is. Dit is slechts anders als er geen minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn geboren en het huwelijk korter dan 5 jaren heeft geduurd. In dat geval is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Per 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dit is dus een flinke verkorting.

Uitzonderingen op de nieuwe wet

Er zijn echter de nodige uitzonderingen in de nieuwe wet opgenomen. Zo eindigt de partneralimentatie pas als de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt, in het geval het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. De partneralimentatie kan dan dus nog (maximaal) 10 jaar duren. Ook in het geval de alimentatiegerechtigde voor 1 januari 1970 is geboren en het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd, duurt het recht op partneralimentatie 10 jaar. Een uitzondering geldt ook als er nog jonge kinderen betrokken zijn. In dat geval eindigt de alimentatie als het jongste kind 12 jaar wordt. Tot slot kan er een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule.

Deze nieuwe wetgeving is van toepassing op nieuwe gevallen, dus vanaf 1 januari 2020. De wet haakt aan bij de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank of bij de datum van totstandkoming van de afspraken over de partneralimentatie. Als u een scheiding overweegt, kan het voor de duur van de partneralimentatie dus veel verschil maken of u vóór of ná 1 januari 2020 een verzoekschrift tot echtscheiding indient.

Fiscale aftrek

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor degene die de partneralimentatie betaalt. Met dit fiscaal voordeel wordt rekening gehouden bij de berekening van de partneralimentatie. Het fiscale voordeel verhoogt namelijk de partneralimentatie. Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid in de hoogste belastingschijf echter verlaagd. Nu is de maximale aftrekbaarheid 51,95%. Dit wordt in de komende jaren in stappen verlaagd naar maximaal 37% in 2023. In 2020 is dit 46%. Deze verlaging kan reden zijn om de hoogte van de partneralimentatie te verminderen.
De ontvanger moet nog belasting betalen over de partneralimentatie. Voor de ontvanger verandert er fiscaal niets. Wel kan een verlaging van de partneralimentatie ervoor zorgen dat de ontvanger recht heeft op hogere toeslagen.

Indexering

Dit is geen verandering in de wetgeving, maar wel goed om te weten. Ieder jaar wordt per 1 januari de kinder- en partneralimentatie automatisch verhoogd met de wettelijke indexering. Dit jaar is het indexeringspercentage 2,5%. De indexering hoeft niet te worden toegepast indien dit uitdrukkelijk is uitgesloten door de rechter of in een convenant.

Heeft u vragen over deze wijzigingen en wat die wijzigingen in de praktijk betekenen? U bent van harte welkom om contact met Anoeska hierover op te nemen.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.