Nieuws alert: Windpark A16 mag definitief worden gebouwd, vraag planschade aan!

03 dec 2020 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De Raad van State oordeelt op 2 december 2020 dat windpark A16 mag worden gebouwd. Vraag planschade aan!

De Raad van State heeft op 2 december 2020 geoordeeld dat het windpark A16 mag worden gebouwd. Het windpark zal bestaan uit 28 windturbines. Deze komen in 4 clusters langs de A16, van Lage Zwaluwe/Moerdijk tot de Nederlands-Belgische grens.

Van boven naar beneden: Cluster Klaverpolder, Cluster Zonzeel / Nieuwveer, Cluster Galder, Cluster Hazeldonk.

Wat betekent dit voor u?

De windturbines kunnen voor omwonenden en bedrijven leiden tot geluidshinder, slagschaduw en aantasting van het uitzicht en de situeringswaarde. Hierdoor kan de waarde van uw pand (woning of bedrijfspand) dalen. U kunt hiervoor een tegemoetkoming in de planschade aanvragen.  

Hiermee moet u rekening houden bij het aanvragen van planschade:

1. u moet eigenaar van het pand zijn en geen huurder; 

2. u moet het pand hebben gekocht vóór: 

  • 6 juni 2013 voor de clusters Nieuwveer / Zonzeel, Galder en Hazeldonk;
  • 25 jui 2016 voor cluster Klaverpolder.

Na deze data was de komst van de windturbines voorzienbaar en bestaat geen recht op planschade. Let op, er bestaat een kans dat de voorzienbaarheid al eerder bestond. 

3. Dien de aanvraag per brief in bij de provincie Noord-Brabant (er is geen formulier). Vermeldt naam, adres, planschadeoorzaak, geschatte waardedaling en aankoopdatum van uw pand. Stuur een kopie van de koopakte mee. 

4. Voor het behandelen van de aanvraag betaalt u een vast recht van € 300,-- aan de provincie. Betaal tijdig. Betaalt u te laat, dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Bij toekenning van de tegemoetkoming wordt het vast recht terugbetaald.

5. Dien de aanvraag binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan “Windenergie A16” in, vóór 2 december 2025. 

6. Uw pand mag op maximaal 600 tot 700 meter afstand van de windturbine(s) staan. Staat uw pand verder weg, dan valt uw schade waarschijnlijk weg tegen het normaal maatschappelijk risico. Hoe dichter uw pand op de windturbines staat, hoe hoger de waardervermindering.

Een deel van de waardevermindering blijft voor uw eigen rekening (normaal maatschappelijk risico). Dit bedraagt minimaal 2 %, maar kan hoger zijn. Een normaal maatschappelijk risico van meer dan 5 % is uitzonderlijk. Een voorbeeld: als uw pand € 300.000,- waard is en het normaal maatschappelijk risico 2 % is, dan bedraagt uw normaal maatschappelijk risico dus € 6.000,-. Stel uw waardedaling is € 15.000,-, kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming van € 9.000,-. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Het normaal maatschappelijk risico wordt dan naar 4 % verhoogd. Dien uw aanvraag daarom zo snel mogelijk in!

Planschade kan ook in natura of op andere wijze worden gecompenseerd. Als de exploitanten bijvoorbeeld een burenregeling of iets dergelijks hebben, worden de vergoedingen daaruit verrekend met de planschadetegemoetkoming. 

AK advocaten heeft ruime ervaring met windenergie en planschade door windturbines. Wij hebben tegen de komst van het windpark geprocedeerd, wat heeft geleid tot strengere regels voor geluid en slagschaduw. Wij helpen u graag bij het invullen en indienen van de planschadeaanvraag. Dat doen wij voor een vast tarief. Neem vrijblijvend contact op met Renata Königel. 

N.B. De kosten van juridische bijstand kunnen onder voorwaarden worden uitgekeerd boven op de tegemoetkoming in de planschade. 

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.