Windturbinerecht op zijn kop

30 jun 2021 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De Raad van State heeft vandaag een baanbrekende uitspraak gedaan. De regering moet een uitgebreid milieuonderzoek doen voor de vaste wettelijke normen die in Nederland worden gehanteerd voor windparken. Dit zijn bijvoorbeeld normen over de maximale hoeveelheid geluid of slagschaduw die een windpark mag veroorzaken. Een dergelijk milieueffectrapport (MER) is bij de totstandkoming van die normen nooit gemaakt. Dat is op grond van Europese regels echter wel vereist.

Europese richtlijn en uitspraak Europees Hof van Justitie

Aanleiding voor de uitspraak van de Raad van State is het zogenoemde Nevele arrest van het Europees Hof van Justitie. Zie hierover mijn eerdere blog. In deze zaak was een Belgisch windpark aan de orde. Het Europese Hof oordeelde dat voor de Belgische windturbinenormen ten onrechte geen MER was gemaakt. Op grond van de Europese Richtlijn voor Strategische MilieuBeoordeling had dit wel gemoeten. Deze milieubeoordeling houdt in dat voor bepaalde plannen en programma’s een MER moet worden opgesteld. Met een MER worden de milieugevolgen van een windpark op bijvoorbeeld de woon- en leefomgeving in kaart gebracht, voordat daarover een besluit wordt genomen.

Regering is aan zet om een milieubeoordeling te maken

De uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 gaat over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’. Deze uitspraak van de Raad van State is een tussenuitspraak. Dat houdt in dat in deze zaak nog geen eindbeslissing is genomen. De Raad van State heeft huiswerk meegegeven aan de regering. De regering moet voor de wettelijke normen die in Nederland gelden voor onder andere geluid, slagschaduw en veiligheid voor windturbines een MER maken.

Windturbines on hold?

Deze zaak heeft niet alleen gevolgen voor het Windpark Delfzijl. De uitspraak heeft ook gevolgen voor nog te bouwen windparken en windparken waarvan de besluitvorming nog niet onherroepelijk is. De komende tijd moet de regering aan de slag met het maken van een MER. Een opgave die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is. Dit zal zeker tot aanzienlijke vertragingen leiden voor de exploitanten van windturbines. Voor omwonenden is deze uitspraak echter positief.

Dat betekent niet automatisch dat windturbines on hold worden gezet. De uitspraak heeft namelijk niet tot gevolg dat overheden geen nieuwe besluiten mogen nemen over windturbineparken. Gemeenten mogen vanaf nu de wettelijke normen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet gebruiken. Gemeenten mogen echter wel eigen normen stellen. Mits deze normen wel worden voorzien van een actuele, deugdelijke en op zichzelf staande motivering die is toegesneden op de situatie. Dat betekent dat zowel de regering als de lagere overheden aan zet zijn om windturbineparken mogelijk te maken en daarmee zal, net als bij de stikstof en PFAS-discussie, de nodige tijd mee gemoeid zijn.

AK advocaten heeft ruime ervaring met windenergie en planschade door windturbines. Neem vrijblijvend contact op met Renata Königel.

Contact opnemen

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.