De woning en inboedel bij einde samenwonen deel I

26 jul 2017 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Wellicht heeft u recent ook de beelden gezien van een vrouw die een groot deel van de inboedel uit het raam gooide? Naar verluidt ging het om een ‘echtelijke twist’, waarbij de vrouw het heft in eigen hand nam. Hoewel we dit in de praktijk gelukkig niet vaak zien, wordt mij wel regelmatig gevraagd hoe moet worden omgegaan met de woning en inboedel na beëindiging van de relatie. Mag ik mijn spullen meenemen uit de woning? En de spullen van de kinderen? En mag de vertrekkende partner de woning daarna nog betreden? Relevante vragen, waarop het antwoord hopelijk bijdraagt aan het voorkomen van een verdere escalatie.

Inboedel: privébezit of gezamenlijk eigendom?

Voor wat betreft de inboedel, moet eerst worden nagegaan wie de eigenaar van de spullen is.

Einde samenwonen met samenlevingscontract

Is er een samenlevingscontract opgesteld? Dan is daarin meestal opgenomen welke spullen aan wie toebehoren en hoe de inboedel moet worden verdeeld. Deze regels moeten in beginsel worden gevolgd. Besluit u echter samen om af te wijken van deze eerdere afspraken, leg dit dan goed vast. Dit om te voorkomen dat de andere partij later alsnog een deel van de inboedel bij u opeist.

Geen samenlevingscontract

Is er geen samenlevingsovereenkomst opgesteld, dan hebben de ex-partners geen recht op elkaars privéspullen. Ieder van partijen behoudt dus datgene wat hij/zij heeft aangeschaft en meegebracht. De andere partij mag deze spullen dus ook niet wegmaken of beschadigen. De partij die stelt dat iets een privégoed is, moet dit wel kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld door het overleggen van facturen en betalingsbewijzen. Goederen waarvan niet kan worden aangetoond van wie ze zijn, moeten tussen partijen worden verdeeld. Ook goederen die gezamenlijk eigendom zijn, omdat partijen deze samen hebben gekocht of de goederen op naam van beide partijen staan, moeten worden verdeeld. Ieder heeft recht op de helft.

Meenemen inboedel bij einde samenwonen

Privégoederen kunnen bij de beëindiging van de samenleving in principe direct worden meegenomen. Maar vergeet niet stil te staan bij de gevolgen daarvan. Het weghalen van meubels en andere spullen uit de woning, maakt vaak veel indruk op de kinderen. Zij zien hun vertrouwde omgeving plots veranderen. Dat kan, met name voor jonge kinderen, moeilijk zijn. Verder is het ook verstandig om stil te staan bij de vraag wat er met de woning moet gebeuren. Moet de woning worden verkocht? Bedenk dan dat een leeg huis minder aantrekkelijk overkomt op potentiële kopers en daardoor mogelijk minder makkelijk wordt verkocht. Mijn advies is dan ook om goede afspraken te maken over het moment waarop de inboedel feitelijk wordt verdeeld.

Wat gebeurt er met de spullen van de kinderen?

Voor wat betreft de spullen van de kinderen, geldt dat deze zoveel als mogelijk bij de kinderen moeten blijven. Uitgangspunt is dat de kinderen na de beëindiging van de samenleving bij beide ouders een vertrouwde omgeving hebben. Voor kinderen is het dan ook prettig als zij bij allebei de ouders hun vertrouwde spullen hebben. Maak daarom goede afspraken met elkaar over de verdeling van de spullen van de kinderen.

Wie mag de woning nog betreden?

Indien de woning gezamenlijk eigendom is van partijen, dan behoudt ieder van partijen het recht om de woning te betreden en te gebruiken. De achterblijvende partner mag de vertrekkende partner de toegang tot de woning dus niet ontzeggen. In de praktijk komt het echter wel voor dat een van de partners de sloten van de woning vervangt. En dan? Bent u zich ervan bewust dat zolang de woning gezamenlijk eigendom is, iedere partij het recht op toegang tot de woning behoudt. De buitengesloten partner kan zich dus toch weer de toegang tot de woning verschaffen, in het uiterste geval door braak. Om vervelende situaties te voorkomen, raad ik u aan om goede afspraken te maken over het gebruik van de woning. Lukt dat niet, dan kan de partner die er belang bij heeft dat de ander de woning niet meer betreedt, de rechtbank verzoeken om het alleengebruik van de woning aan hem/haar toe te kennen.

Advies bij einde samenwonen

Gaat u uit elkaar en heeft u advies of bijstand nodig? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van de advocaten van de sectie Familierecht van AK Advocaten. Graag wijs ik erop dat deze blog is geschreven met het oog op samenwoners. Voor gehuwden en geregistreerde partners, gelden afwijkende regels. Wij informeren u daarover graag in een andere blog. Fotocredits: YakobchukOlena / Fotolia

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

2 reacties op “De woning en inboedel bij einde samenwonen deel I”

  1. Beste Annita,

    Dank voor uw reactie. Helaas kan ik uw vraag niet goed beantwoorden, omdat ik te weinig informatie heb over uw situatie en omstandigheden. Mocht u dit met mij willen bespreken, dan nodig ik u uit om telefonisch contact met mij op te nemen (076-502 20 80) of mij een e-mail te sturen (avg@ak-advocaten.eu).

    Met vriendelijke groet,

    Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.