Wordt de transitievergoeding na 2 jaar ziekte geschrapt?

14 mrt 2016 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Ineens kwam daar het bericht dat minister Lodewijk Asscher bereid zou zijn de transitievergoeding voor werknemers na 2 jaar ziekte te schrappen, als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie. De minister zei dit nadat hij veel kritiek had gekregen vanuit de Tweede Kamer op de Wwz. De minister wil in gesprek gaan met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers om na te gaan óf, en onder welke voorwaarden, de transitievergoeding na 2 jaar ziekte geschrapt zou moeten worden. De actie van de minister verbaast mij. Al voorafgaand aan de invoering van de Wwz werd er veel kritiek geuit op de bepaling die het ook mogelijk maakte dat een werkgever een transitievergoeding verschuldigd zou zijn na 2 jaar ziekte. Destijds hield de minister voet bij stuk. Hij wilde nog niets weten van een eventuele schrapping. De transitievergoeding voor zieke werknemers zou bedoeld zijn voor de begeleiding naar een andere baan en het was ongewenst dat er onderscheid zou worden gemaakt tussen zieken en niet-zieken. Er werd zelfs nog gezegd dat het niet mogelijk zou zijn om deze vergoeding te schrappen omdat er dan sprake zou zijn van een ongeoorloofd onderscheid tussen zieken en niet-zieken. Maar goed, het draaien en keren is in politiek Den Haag geen uitzondering. De mogelijke schrapping is uiteraard nog geen wet. Wel roept de uitspraak van de Minister de vraag op of werkgevers gaan anticiperen op deze mogelijkheid. Een aantal werkgevers heeft de afgelopen tijd al haar heil gezocht in een slapend dienstverband. Ik bedoel hiermee dat een werkgever na 2 jaar ziekte niet overgaat tot het vragen van toestemming aan het UWV om het dienstverband met de werknemer te beëindigen, maar het dienstverband laat voortbestaan. Dit in de wetenschap dat geen loondoorbetalingsverplichting meer aanwezig is. De werknemer is dus wel in dienst maar ontvangt geen salaris meer. Het voordeel hiervan is dat door het slapende dienstverband geen transitievergoeding verschuldigd is nu deze gekoppeld is aan een beëindiging van het dienstverband. Het risico van deze constructie is dat een werknemer in de toekomst alsnog gedeeltelijk herstelt. Dan kan hij zich bij de werkgever melden om zijn werk (al dan niet in aangepaste vorm) te hervatten. Ook is wel betoogd dat de werkgever op deze manier ernstig verwijtbaar zou handelen. Tot nu toe echter zonder succes in de jurisprudentie. Meerdere kantonrechters hebben zich uitgesproken en in zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de kantonrechters van mening zijn dat er op de werkgever geen verplichting rust om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Let er wel op dat nog geen hogere rechtspraak voorhanden is. Met de uitspraak van minister Asscher in het achterhoofd, zou ik mij voor kunnen stellen dat meer werkgevers een dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer na het verstrijken van de 104 weken periode slapend houden in afwachting van de ontwikkelingen. Fotocredits: vbaleha / Fotolia

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.