Zakendoen met bedrijven in zwaar weer: het recht van reclame

16 sep 2021 Ondernemingsrecht Erik van Loon

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

In een serie blogs over zakendoen met bedrijven in zwaar weer vertel ik u hoe u uw bedrijf zo goed mogelijk kunt beschermen tegen een faillissement van een afnemer. In mijn vorige blogs stonden het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud centraal. In deze aflevering vertel ik u meer over het recht van reclame.

Wat is het recht van reclame?

Het recht van reclame is een recht dat door leveranciers nog wel eens over het hoofd wordt gezien. En dat is zonde, want het is een sterk recht, ook in faillissement.

Anders dan de naam doet vermoeden heeft het recht van reclame niets te maken met reclame maken. Wel met ‘reclameren’, het terugeisen of terugvorderen van geleverde producten. Het houdt namelijk het recht in om geleverde producten terug te vorderen als de koopprijs niet (volledig) wordt betaald.

Het recht van reclame is geregeld vanaf artikel 7:39 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Net als het retentierecht is het een zogenaamd wettelijk recht. Dat betekent dat u er – anders dan bij bijvoorbeeld het eigendomsvoorbehoud – niets over hoeft op te nemen in de overeenkomst of algemene voorwaarden. Om het te kunnen inroepen moet wel zijn voldaan aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden recht van reclame

Het gaat om de volgende voorwaarden:

  • U hebt roerende zaken geleverd die geen registergoed zijn (zoals vliegtuigen en schepen).
  • De factuur van deze levering is niet (volledig) voldaan.
  • Uw afnemer is in verzuim. Meestal is dat automatisch het geval als de betalingstermijn is verlopen.
  • De producten zijn nog in dezelfde staat als waarin u ze hebt geleverd. Met andere woorden, ze zijn nog niet verwerkt of bewerkt.
  • De producten zijn nog niet verkocht of doorgeleverd aan een derde partij die geen rekening hoefde te houden met het recht van reclame.

Hoe roept u het recht van reclame in?

Als aan de voorwaarden is voldaan moet u het recht van reclame schriftelijk inroepen. En let op, dat moet op tijd: binnen 6 weken nadat de uiterste betaaldatum is verlopen óf binnen 60 dagen na de dag waarop het product bij de afnemer is opgeslagen. Zijn beide termijnen verstreken? Dan bent u te laat.

Als aan de voorwaarden is voldaan en u het recht van reclame schriftelijk en op tijd heeft ingeroepen wordt de koopovereenkomst ontbonden en gaat de eigendom van de producten (anders dan bij een normale ontbinding) weer naar u over. En dat betekent dat uw afnemer de goederen moet teruggeven.

Het recht van reclame in faillissement

Zoals ik eerder al aangaf is het recht van reclame een relatief sterk recht. Zo is het ook bestand tegen het faillissement van de afnemer. Als u het tegen de curator inroept, moet u hem wel een redelijke termijn geven om de factuur alsnog te betalen of om zekerheid te bieden. Doet hij dat niet? Dan moet hij de producten aan u teruggeven.

Maakt u in faillissement geen of niet op tijd gebruik van het recht van reclame terwijl dat wel mogelijk was? Dan kan u dat duur komen te staan. Dan moet u uw vordering indienen bij de curator en is het nog maar de vraag of u iets van uw vordering terug zult zien.  

Conclusie

Het recht van reclame is zowel in als buiten faillissement een sterk zekerheidsrecht. Verkeert een van uw afnemers in betalingsmoeilijkheden? Dan kan het lonen om te controleren of aan de voorwaarden is voldaan en u het recht van reclame kunt inroepen. Dit geldt overigens ook als u een eigendomsvoorbehoud had gemaakt. Een eigendomsvoorbehoud is immers opgenomen in de algemene voorwaarden. En in de praktijk blijken die helaas niet altijd van toepassing. Bijvoorbeeld omdat ze niet of niet op de juiste manier ter hand zijn gesteld. Maar daarover leest u meer in mijn volgende blog.

Als u naar aanleiding van dit artikel behoefte heeft aan advies, overleg of bijstand, neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s.

Contact opnemen

Over de blogger
Erik van Loon

Binnen het ondernemingsrecht heeft Erik twee duidelijke specialisaties: het faillissementsrecht en het rechtspersonen- & vennootschapsrecht. Het zijn voornamelijk ondernemers die vertrouwen op deze specialistische kennis van Erik.

Meer artikelen van Erik van Loon
Erik van Loon Ondernemingsrecht advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.