(Zorg)verzekeraar subrogeert ook in zieligheid

10 nov 2015 Letselschaderecht Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Lange tijd was het uitganspunt dat regresnemers zoals zorgverzekeraars niet in dezelfde mate konden profiteren van de billijkheidscorrectie (art. 6:101 lid 1 BW) als hun verzekerden. De Hoge Raad heeft een aantal maanden terug in zijn uitspraak van 10 juli 2015 geoordeeld dat de billijkheidscorrectie ook bij subjectieve omstandigheden doorwerkt in de regresverhouding tussen verzekeraars op dezelfde manier als tussen de verzekerden. Wat betekent dit voor de (zorg)verzekeraars in Nederland?

De billijkheidscorrectie bij eigen schuld

De billijkheidscorrectie kan worden toegepast als er sprake is van eigen schuld van het slachtoffer bij het ontstaan van de schade. En speelt dus in het kader van de omvang van de schadevergoedingsplicht. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan te weinig afstand houden ten opzichte van een auto voor je en te hard rijden. Op grond van een causale verdeling wordt objectief vastgesteld welke partij in hoeverre aan de schade heeft bijgedragen. Na deze causale verdeling is er nog ruimte voor correctie op grond van de billijkheid. Een verzekeraar heeft een van het slachtoffer afgeleid recht op schadevergoeding op grond van subrogatie (art. 7:962 lid 2 BW). Eerder heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een regresnemer niet kan profiteren van de 100% en 50% regel zoals die voor ongemotoriseerde verkeersslachtoffers in het leven is geroepen. Een regresnemer valt terug op het normale regime van art. 6:101 BW. Eerst een causaliteitsafweging en daarna de billijkheidscorrectie. De Hoge Raad heeft echter wel geoordeeld dat de billijkheidscorrectie “doorgaans slechts tot een bijstelling van beperkte omvang van het resultaat van de causaliteitsafweging (zal) kunnen leiden.” In de praktijk is het al lange tijd zo dat op het moment dat een regresnemer zijn vordering wilt verhalen op de aansprakelijke partij, zij geconfronteerd wordt met de stelling dat zij zich niet op subjectieve omstandigheden kan beroepen in het kader van de billijkheidcorrectie. Veelal betekende dit dat een regresnemer genoegen moest nemen met een lagere vergoeding dan haar verzekerde.

Hoge Raad 10 juli 2015

De zaak die aan de Hoge Raad werd voorgelegd, illustreert dit goed. Een bromfietser reed te kort achter een taxibusje, met een snelheid van 35 km. Toen het taxibusje zonder verkeersnoodzaak plotseling remde, kon de bromfietser niet meer op tijd remmen. Hij is tegen de taxibusje geknald en heeft daarbij ernstig letsel opgelopen (dwarslaesie). In deze zaak sprak Menzis als zorgverzekeraar de aansprakelijke (WAM) verzekeraar aan voor de door haar geleden schade wegens uitkeringen op grond van de ziektekostenverzekering. Het Hof oordeelde dat de bromfietser voor 60% aan de schade had bijgedragen en het taxibusje voor 40%. Op grond van de billijkheidscorrectie diende het taxibusje 65% van de schade van Menzis te vergoeden. In de billijkheidscorrectie van 25% is rekening gehouden met de ernst van het letsel en de jonge leeftijd van de bromfietser. De Hoge Raad oordeelde dat het arrest in stand kon blijven. De verzekeraar subrogeert ook indien de billijkheidscorrectie verband houdt met subjectieve omstandigheden aan de zijde van de verzekerde.

Zorgverzekeraar zal groter deel van haar vordering kunnen incasseren

De bijstelling van “beperkte omvang” in een regressituatie brengt dus niet mee dat de billijkheidscorrectie ten gunste van de regresnemer altijd geringer dient te zijn dan die ten gunste van het slachtoffer zelf. Dit betekent dat een regresnemer ook een beroep kan doen op subjectieve omstandigheden zoals ernst van het letsel, de jeugdige leeftijd van het slachtoffer etc. Dit zal tot gevolg hebben dat de vordering van een regresnemer naar boven kan worden bijgesteld als dergelijke omstandigheden zich voordoen. Er kan aansluiting gezocht worden bij de billijkheidscorrectie van het slachtoffer zelf. Fotocredits: Fotolia

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.