ZZP’er: verzeker je goed!

08 mei 2014 Letselschaderecht Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Iedereen kent het wel: je hebt een klus, dus je belt een klusser. Een handige jongen die zijn vak verstaat. Toch is het karwei wat moeilijker of tijdrovender dan gedacht. Gelukkig kent hij andere vaklui die kunnen helpen: ‘daar heb ik wel een mannetje voor’. De klusser is vaak een zzp’er. Hij heeft een netwerk van andere zzp’ers die op dezelfde manier ‘voor zichzelf’ werken en elkaar bij opdrachten betrekken. Als er bij het werk iets misgaat waardoor een zzp’er schade lijdt bij het uitvoeren van de opdracht, is dat in hun ogen ieder voor zich. Maar is dat wel zo? Zzp’ers moeten zich goed realiseren dat de inlenende zzp’er in sommige situaties toch opdraait voor de schade van de door hem ingeleende zzp’er.

Aansprakelijkheid bij inschakelen zzp’er door andere zzp’er

Op 12 februari 2014 heeft de Rechtbank Gelderland hierover een uitspraak gedaan. In deze zaak ging het om het volgende. Een zzp’er met een bouwbedrijf (G), krijgt van een veehouder de opdracht om het golfplaten dak van een stal te vervangen. G benadert op zijn beurt E, ook een zzp’er die een klusjesbedrijf heeft in metsel- en stukadoorswerk. E werkt vaker in opdracht van G. E heeft, anders dan G, geen ervaring met dakherstel. De mannen gaan aan de slag. G stuurt E het dak op met een ladder, zonder eerst de staat van het dak te onderzoeken en zonder nadere instructies over het gebruik van die ladder. De veehouder (opdrachtgever) wil de stal tijdens het werk in gebruik houden, daarom spant G geen netten. G treft ook verder geen enkele veiligheidsmaatregel. Al snel na aanvang gaat het mis: E zakt door het dak en landt vier meter lager op de betonnen roostervloer in de stal. Hij loopt hierdoor vervelend voetletsel op en raakt arbeidsongeschikt. Beide zzp’ers zijn niet verzekerd voor (de gevolgen van) het ongeval. G heeft geen bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering. E heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering om op terug te vallen voor zijn inkomensderving. E wil zijn schade vergoed krijgen en klopt daarvoor aan bij G. De rechter geeft E gelijk. Ook al is G als zzp’er formeel geen werkgever van E, hij is in deze omstandigheden toch aansprakelijk, omdat de ingeleende zzp’er E voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van G, de zzp’er voor wie E zijn werkzaamheden verricht.

'Voor zichzelf' werken, wat betekent dat voor aansprakelijkheid?

De les die hieruit te leren valt, is dat zzp’ers weliswaar ‘voor zichzelf’ werken, maar dat dit niet betekent dat in alle gevallen de zzp’er aansprakelijk is voor zijn eigen schade. De zzp’er die (mede) invloed heeft op de veiligheid van degene die hij inschakelt (vaak ook een zzp’er) , kan dus aansprakelijk zijn indien die ander een ongeval overkomt. Uit dit oogpunt verdient het aanbeveling voor de zzp’er om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten die deze risico’s dekt. Had G die verzekering gehad, dan had hij de schade van E ten bedrage van een halve ton niet uit eigen zak hoeven betalen. Verzeker je goed en voorkom dat je een zelfstandige zonder poen wordt!

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.