April, normaliter de maand van de aanzeggingen van huurprijsverhoging

20 apr 2020 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Huurt of verhuurt u een woning? April is normaal gesproken de maand waarin de huurprijsverhogingen per 1 juli worden aangezegd. In dit blog leest u meer over de basis regels en de invloed van de coronacrisis op het huurprijsbeleid.

Liberalisatiegrens

Bij huurwoningen bepaalt de liberalisatiegrens of de woning binnen de sociale huur of in de vrije sector valt. Bepalend hiervoor is de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst, dit wordt ook wel de aanvangshuur genoemd.De liberalisatiegrens wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, zo lag de grens in 2019 op €720,42 en ligt de liberalisatiegrens in 2020 op €727,14. Wanneer de aanvangshuur onder de liberalisatiegrens ligt, betreft het ‘sociale huurwoonruimte’.

Huursomstijging in 2020

Voor zelfstandige sociale huurwoningen geldt in 2020 dat een maximale huurprijsverhoging van 5,1% is toegestaan. Dit percentage bestaat uit inflatie van 2,6% vermeerderd met 2,5%.

Voor corporaties is het toegestaan om voor zelfstandige woonruimte een inkomensafhankelijke huurprijsstijging voor te stellen, wanneer het gezamenlijk huishoudinkomen in 2018 hoger was dan € 43.574,00. Hier gelden uitzonderingen op, waar in dit bericht niet verder op wordt ingegaan. De maximale huurprijsverhoging bedraagt in dat geval 6,6%; bestaande uit inflatie 2,6% plus 4%. Wanneer de corporatie een dergelijke huurprijsstijging wenst voor te stellen, dient zij eerst een huishoudverklaring aan te vragen. 

Huuraanpassing wordt maatwerk

Even leek sprake van de wens tot bevriezen van huurprijzen voor sociale woonruimte. Dit in verband met de impact van de coronacrisis op de maatschappij. Minister Ollongren heeft gisteren echter besloten de huren voor sociale huurwoningen niet te bevriezen. Reden hiervoor is dat woningcorporaties de huurinkomsten nodig hebben om ook tijdens de coronacrisis te blijven bouwen en verduurzamen.

De minister doet wel een moreel appèl op woningcorporaties om samen met huurders tot individuele oplossingen te komen wanneer een huurder aangeeft in financiële problemen te verkeren door inkomensverlies.

Sociaal huurakkoord

Middels het sociaal huurakkoord hebben woningcorporaties en de Woonbond afspraken gemaakt om huuraanpassingen te matigen, individueel huurbevriezing of huurverlaging te kunnen krijgen. De afspraken zijn er speciaal voor hen die hard worden getroffen door de coronamaatregelen. Nadat een huurder in financiële problemen zich heeft gemeld, wordt gezocht naar een passende oplossing.

Huurverhoging latere ingangsdatum

Het is gebruikelijk om in april de huurverhogingen per 1 juli aan te zeggen. Vanwege de coronacrisis is het mogelijk om de huurprijsstijging op een later moment aan te zeggen met een latere ingangsdatum. De latere ingangsdatum in 2020 heeft geen gevolgen voor de gebruikelijke ingangsdatum van de huurverhoging in 2021.

Huurverhoging in de vrije sector

Over de ‘vrije sector’ wordt gesproken bij geliberaliseerde huurovereenkomsten, dus huurovereenkomsten waarvan de aanvangshuurprijs gelijk aan of hoger was dan de liberalisatiegrens in het betreffende jaar. De huurprijs voor dergelijke huurwoningen kan ééns per 12 maanden worden verhoogd. Een tijdige aanzegging is in dat geval niet nodig. Verhuurder is ook niet aan de van overheidswege gestelde grenzen gebonden. Wat partijen (in de huurovereenkomst) hebben afgesproken is in dit geval leidend. Vaak kennen geliberaliseerde huurovereenkomsten een indexeringsclausule.

Indexering uitrekenen

De website van het CBS kent hier een handige tool om de huurprijsverhoging van zowel woonruimte als bedrijfsruimte te berekenen. 

Contact

Wenst u meer informatie of wilt u advies over de wijze waarop de huurprijs verhoogd kan worden? Onze specialisten helpen u graag verder!

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.