Beslagperikelen

28 mei 2014 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De wet kent in artikel 7:3 BW een bepaalde bescherming van in het kadaster ingeschreven koopovereenkomsten, de zogeheten 'Vormerkung'. Vormerkung betreft de mogelijkheid om een koopovereenkomst in te schrijven in het Kadaster, zodat het recht van de koper wordt beschermd met het oog op de daadwerkelijke levering van de gekochte onroerende zaak. Deze bescherming strekt zich onder andere uit tot een beslag op de onroerende zaak, gelegd tussen de koop en levering van het registergoed. In de praktijk proberen schuldeisers hun vordering alsnog veilig te stellen door een beslag op de koopsom onder de koper te leggen. De koper kan daardoor de koopsom niet bevrijdend betalen en de levering komt tot stilstand. Dit doorkruist het doel van de Vormerkung.

Wetsvoorstel ter bescherming koper

Op 17 februari jongstleden is een wetsvoorstel gepubliceerd waarmee wordt beoogd om de hiervoor genoemde patstelling te doorbreken. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de koper in weerwil van een beslag op de koopsom de mogelijkheid te geven de koopsom bevrijdend aan de notaris te betalen waarbij ook is voorgesteld om bij de inschrijving van de koop verplicht te vermelden bij welke notaris de akte van levering zal worden verleden. Schuldeisers van de verkoper kunnen daardoor doeltreffend beslag op de koopsom onder de notaris leggen. Dit wetsvoorstel heeft drie maanden ter inzage gelegen voor consultatie. Deze termijn is op 17 mei jongstleden verstreken.

Commentaar op voorstel

Er is van de zijde van het notariaat wel wat commentaar op het voorstel gegeven, maar de algemene verwachting is dat dit voorstel zonder noemenswaardige wijzigingen als zodanig zal worden geaccepteerd. Door dit voorstel wordt de bescherming van de koper beter geregeld. Deze bescherming is ook op haar plaats, omdat met het vervullen van de vereiste levering van een onroerende zaak in de praktijk niet zelden enige maanden gemoeid zijn. De kans dat zich gedurende die periode schuldeisers van de verkoper aandienen met aanspraken op het registergoed is zeker aanwezig. Het wetsvoorstel is kortom een welkome aanvulling op de bestaande regeling.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.