De bimmende aannemer en zijn waarschuwingsplicht

26 aug 2014 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het Bouw Informatie Model (BIM) wordt in de bouw steeds meer toegepast. BIM is een informatiemodel dat gemaakt en gebruikt wordt bij een manier van ontwerpen en bouwen, waarbij een gebouw of constructie en veel of alle informatie daarover geïntegreerd als een informatiemodel in één of meer computer databanken wordt vastgelegd. Meestal vormt een 3D-model een onderdeel van het totale model. Ook kan andere informatie over het bouwwerk in het model geintegreerd worden, zoals functies van ruimten en onderdelen, planning van werkzaamheden, etc. Daarnaast kunnen de factoren tijd (Vierde dimensie, 4D) en kosten (Vijfde dimensie, 5D) worden meegenomen.

In het BIM worden fouten eerder gedetecteerd

Het hiervoor genoemde informatiemodel van een bouwwerk bevat allereerst de samenstelling van het bouwwerk en de eigenschappen van de onderdelen zoals afmetingen, materialen en dergelijke. Het 3D-model voegt daar vormen en posities aan toe. Wijzigingen in het ontwerpproces worden in de databank bijgehouden. Bij een traditioneel ontwerp veroorzaken wijzigingen in het ontwerp vaak fouten die dan later weer gecorrigeerd moeten worden. In het ontwerpproces worden in het BIM fouten eerder gedetecteerd, de zogenaamde “clash-detectie”. Een ander groot voordeel is dat het risico op verschillen tussen constructie, bouwkundig en installatie afneemt doordat alle onderdelen in één model worden geïntegreerd.

Wettelijke en contractuele waarschuwingsverplichting

De vraag is wat dit betekent voor de waarschuwingsverplichting van de aannemer. In de wet (art. 7:754 BW), de UAV-2012 en de UAV-GC 2005 zijn vergelijkbare waarschuwingsverplichtingen opgenomen. De aannemer/opdrachtnemer is aansprakelijk voor de gevolgen van zijn verzuim om te waarschuwen. De aannemer moet waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten of gebreken. Door gebruik te maken van het BIM als technisch hulpmiddel komen fouten eerder naar voren. Hierdoor is het voor de aannemer dan ook makkelijker geworden om aan zijn waarschuwingsverplichting te voldoen. Het BIM-proces herbergt wel het risico dat de aannemer wellicht teveel op de clash-detectie zal leunen, terwijl een clash-detectie niet alle fouten zal kunnen filteren, zeker niet als niet alle tekeningen worden ingebracht.

Wat brengt de toekomst?

Het aantal fouten/gebreken door gebruik van BIM zal ongetwijfeld afnemen. Mijn verwachting is dat toepassing van BIM niet zal leiden tot een wezenlijke verandering van de waarschuwingsplicht van de aannemer. Uitspraken op dit terrein zijn nog niet voorhanden. Zodra er uitspraken komen, zal ik u hierover verder informeren.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.