Dwangsom verjaring nu zelf stuiten bij bestuursrechter

30 jan 2014 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
In mijn blog van 13 september 2013, besprak ik de frustraties die kunnen ontstaan als een gemeente weigert te handhaven. Echter, ook als de gemeente wel overgaat tot handhaving is dit nog geen garantie voor succes. De gemeente kan een dwangsom namelijk laten verjaren, maar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft derden een instrument gegeven om dwangsommen zelf te stuiten.

Dwangsom verbeurd… en verjaard

In de uitspraak van 24 december 2013 hadden burgemeester en wethouders een last onder dwangsom opgelegd om een bedrijfsinstallatie te verwijderen. De installatie was niet verwijderd en het stond niet ter discussie dat daardoor een dwangsom van € 50.000,-- ineens was verbeurd. Na procedures van bezwaar, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State, blijkt de derdebelanghebbende (waarschijnlijk een omwonende) echter met lege handen te staan. De dwangsom is namelijk op 9 januari 2012 verbeurd. De bevoegdheid tot invordering verjaart dan in beginsel op 9 januari 2013. Het college had de verjaringstermijn – schijnbaar moedwillig – niet gestuit of verlengd, waardoor de bevoegdheid tot invordering inmiddels was verjaard.

Oplossing van de Raad van State

De hoogste bestuursrechter ziet in dat dit tot onrechtvaardige situaties kan leiden en geeft een handreiking voor toekomstige gevallen. Als niet ter discussie staat dat de dwangsom is verbeurd en het college toch weigert in te vorderen, dan kan men verzoeken de verjaringstermijn te stuiten of de verjaringstermijn te verlengen door uitstel van betaling te verlenen. Bij afwijzing van dit verzoek kan aan de bestuursrechter bij wijze van voorlopige voorziening (een ‘kort geding’) verlenging van de verjaringstermijn worden gevraagd of kan worden verzocht om het college op te dragen de verjaringstermijn te stuiten. Zo kan de dwangsom niet verjaren.

Goede ontwikkeling

Zo kan het college er niet meer mee wegkomen dat zij dwangsommen laat verjaren. Dit is een goede ontwikkeling, omdat derdebelanghebbenden dan niet meer met lege handen staan en de overtreders hebben een grotere prikkel om de last na te komen omdat dwangsommen daadwerkelijk geïnd worden. Voor de persoon in de uitspraak kwam deze handreiking helaas te laat, die moet weer gewoon bij 'start' beginnen.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.