Nieuwe drempelwaarden aanbestedingen 2020-2021 - Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Asselbergs & Klinkhamer
gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken te verzamelen aan de hand waarvan de website kan worden verbeterd.

Voor het eerst sinds jaren een daling.

Voor het aanbesteden gelden Europese en nationale regels. Deze ‘spelregels’ zijn opgesteld om het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal tussen EU-lidstaten te bevorderen en een optimale marktwerking te bereiken.

Drempelwaarde bepaalt de procedure

Een overheidsopdracht met een waarde gelijk aan of hoger dan het Europese drempelbedrag moet met inachtneming van de geldende Europese aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed. Er gelden verschillende drempelwaarden voor aanbesteding van werken en leveringen/diensten onder de klassieke aanbestedingsrichtlijn, de concessierichtlijn en de defensierichtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid tussen drempelwaarden bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven.

Lagere drempelwaarden voor werken, leveringen en diensten

Iedere twee jaar stelt de Europese Commissie bij verordening nieuwe drempelwaarden voor aanbestedingen vast. De drempelwaarden voor de periode 2020-2021 zijn onlangs gepubliceerd. Voor het eerst sinds jaren leidt aanpassing van de drempelwaarden tot een daling van de drempelbedragen voor werken, leveringen en diensten. Dat betekent dat de overheid vaker opdrachten ‘Europees’ zal moeten aanbesteden.

Drempelwaarden 2020-2021

De nieuwe Europese drempelbedragen (exclusief btw) opgesplitst per soort opdracht/concessie:

Overheidsopdrachten (Klassieke sectoren, richtlijn 2014/24/EU)

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
 • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid): 214.000 euro (i.p.v. 221.000 euro)
 • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor centrale overheid): 139.000 euro (i.p.v. 144.000 euro)
 • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro (is onveranderd gebleven)

Overheidsopdrachten (Speciale sectoren, richtlijn 2014/25/EU)

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
 • Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro (i.p.v. 443.000 euro)
 • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 1.000.000 euro (is onveranderd gebleven)

Overheidsopdrachten (Defensie en veiligheid, richtlijn 2009/81/EG)

 • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
 • Opdrachten voor leveringen en diensten: 428.000 euro (i.p.v. 443.000 euro)

Concessies (richtlijn 2014/23EU)

 • Concessies voor (openbare) werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)
 • Concessies voor diensten: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)

Met ingang van 1 januari 2020

De nieuwe drempelbedragen gelden voor opdrachten die ná 1 januari 2020 worden aangekondigd. Ze gelden tot en met 31 december 2021. Eén klein voorbehoud: de Europese Raad moet de nieuwe drempelbedragen nog accorderen. In december vindt de definitieve vaststelling plaats.

Overheidsopdrachten met een lagere waarde

Bij overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de hierboven genoemde Europese drempelwaarden, zijn Europese procedures niet verplicht. Wel gelden daarvoor specifieke regels uit deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.