Herstructureren en een (mogelijk) faillissement voorkomen met de WHOA?

08 jul 2020 Ondernemingsrecht Yannick Willems

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op 26 mei 2020 werd de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen door de Tweede Kamer. In dit blog plaatst Yannick Willems de WHOA in het licht van het huidige juridische instrumentarium als het gaat om herstructureren van een onderneming, omdat de WHOA te omvangrijk (en technisch) is om op deze plaats alle ins en outs te kunnen bespreken.

Huidige juridische instrumentarium

De Faillissementswet biedt op dit moment verschillende mogelijkheden om te herstructureren. De belangrijkste zijn:

  • de surseance van betaling
  • een faillissement
  • het onderhandse akkoord (ook wel crediteurenakkoord genoemd)

Surseance van betaling

De gedachte achter de surseance van betaling is dat een onderneming die verwacht dat zij haar schulden niet meer kan betalen, gedurende een bepaalde periode haar schuldeisers niet hoeft te betalen. Die periode kan de onderneming dan gebruiken om de financiƫn op orde te krijgen. In de praktijk lukt dit vaak niet, waardoor de surseance van betaling veelal fungeert als voorportaal van een faillissement.

Faillissement

Ook een faillissement kan worden aangegrepen voor een herstructurering. Een onderneming kan namelijk op eigen verzoek in staat van faillissement worden verklaard, waarna met een doorstart de rendabele onderdelen van de onderneming kunnen worden voortgezet.

Onderhands akkoord

Daarnaast kan een onderneming het tij proberen te keren door haar schuldeisers een onderhands akkoord aan te bieden. Hierbij is vaak problematisch dat het iedere schuldeiser in principe vrijstaat wel of niet aan het akkoord mee te werken. Daarnaast moet met iedere schuldeiser een overeenkomst worden gesloten, omdat het akkoord niet algemeen verbindend is. Dit leidt er in de praktijk dan ook vaak toe dat niet met iedere schuldeiser een akkoord kan worden gesloten.

De WHOA

De WHOA voorziet in de mogelijkheid om het hiervoor genoemde onderhandse akkoord te laten homologeren (lees: goedkeuren) door een rechter. Het gevolg van die goedkeuring is dat iedereen die geraakt wordt door het akkoord daar in beginsel ook aan wordt gebonden. Met andere woorden: ook een schuldeiser die weigerde mee te werken aan het akkoord wordt daar door de goedkeuring van de rechter toch aan gebonden. Dat is een groot verschil met de huidige mogelijkheden om een akkoord aan te bieden.

Met de WHOA wordt dus een herstructureringsmogelijkheid gecreƫerd voor een onderneming die op zichzelf rendabel is, maar door een te zware schuldenlast insolvent dreigt te raken.

Wordt vervolgd!

Op dit moment wordt de WHOA door de Eerste Kamer behandeld. Wanneer de WHOA exact in werking treedt is nog onduidelijk. Wij zullen u uiteraard van de voortgang op de hoogte houden. Wordt vervolgd!

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.