Een kijkje in de keuken van een letselschadedossier (deel 1)

15 sep 2014 Letselschaderecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De regeling van een letselschadezaak begint in het geval je schade lijdt nadat je betrokken bent geraakt bij een ongeval of wanneer je met een medische fout of een geweldsdelict geconfronteerd bent. Hoeveel tijd de regeling in beslag gaat nemen is van diverse factoren afhankelijk, zoals de duur van het herstelproces, de bewijsmiddelen die men heeft en de standpunten die over en weer worden ingenomen. Men moet een aantal fasen in het schaderegelingstraject doorlopen. Hieronder zal ik uiteenzetten wie men bij de regeling van de schade, naast de belangenbehartiger, zoal tegenkomt. Ik zal alleen de actief betrokkenen voorstellen.

Dossierbehandelaar en schaderegelaar

Doorgaans werken er twee personen aan de kant van de verzekeraar aan een letselschadedossier: de dossier behandelaar en de schaderegelaar. De schaderegelaar is degene die het contact met het slachtoffer en de belangenbehartiger onderhoudt, dus die bij een bezoek namens de verzekeraar met u komt praten. Waarom zijn er twee personen met de zaak bezig? Dat zal doorgaans uit praktische overwegingen gebeuren. Schaderegelaars wonen op strategische plekken in Nederland en kunnen een bepaald gebied bestrijken. Er zijn bijvoorbeeld schaderegelaars die alleen het gebied Noord-Brabant als hun werkgebied hebben. Dat scheelt reistijd en dat werkt natuurlijk ook efficiënter. Soms lijkt het erop dat de verzekeraar bewust twee zaken van elkaar heeft willen scheiden: het persoonlijke contact, waarbij de emoties zichtbaar worden, en het zakelijke beslissingsniveau. Er wordt wel eens gezegd dat de schaderegelaar de ‘ogen en oren’ zijn van de dossierbehandelaar. De schaderegelaar maakt van elk gesprek een rapport van wat er besproken is en dat wordt opgestuurd naar de dossierbehandelaar.

Medisch adviseur

De medische kant is in elke letselschadezaak van belang en kan behoorlijk wat discussie opleveren. Met name het erkennen van de klachten in relatie tot het ongeval vormt een speerpunt in de discussie. Duidelijk is wel dat dit doorgaans speelt bij subjectief (niet zichtbaar), moeilijk aantoonbaar, letsel. Bij objectief letsel, zoals een breuk in het been (op een röntgenfoto zichtbaar), speelt die discussie minder. Zowel aan de kant van de belangenbehartiger als aan de kant van de verzekeraar treedt een medisch adviseur op. Een medisch adviseur wordt ingeschakeld om de vertaalslag vanuit het medisch dossier te maken, om bijvoorbeeld ingewikkelde medische terminologie in voor iedereen begrijpelijke taal uit te leggen. In de meeste gevallen zijn de medisch adviseurs zelf niet (meer) als behandelend arts in de praktijk werkzaam, maar werkt men vooral vanachter het bureau. De behandelend arts mag niet de functie van medisch adviseur op zich nemen teneinde belangenverstrengeling te voorkomen. In de meeste gevallen gaat de inbreng van een medisch adviseur verder dan het maken van de vertaalslag. Hij adviseert ook over het medisch causaal verband (of de klachten (uitsluitend) het gevolg zijn van het ongeval), beoordeelt de beschikbare medische informatie en geeft aan welke informatie aanvullend dient te worden opgevraagd. Een medisch adviseur wordt niet samen met de wederpartij aangewezen. Elke partij heeft zijn eigen medisch adviseur en deze neemt een standpunt in dat als advies in het dossier wordt ingebracht. In mijn volgende blog zal ik de rollen van een expertise-arts, arbeidsdeskundige en een rekenkundige nader toelichten.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.