Opvang vluchtelingenstroom planologisch versneld

25 sep 2015 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
We kennen allemaal de schrijnende beelden van de dagelijkse vluchtelingenstroom, met alle gevolgen van dien voor de opvang. Er worden dit jaar alleen al in Nederland circa 35.000 vluchtelingen verwacht. Naast het probleem met acute opvang, is er ook een probleem voor de verspreide (tijdelijke) opvang. Er staan veel gebouwen, denk aan kantoren,zorgvastgoed enzovoort, leeg welke kunnen worden benut voor de opvang van vluchtelingen. Een van de problemen is echter dat het onderliggende bestemmingsplan gebruik voor opvang van vluchtelingen in leegstaande panden niet rechtstreeks toestaat en dat daar een aparte procedure voor moet worden gevoerd. Bij een ontheffing voor gebouwen binnen de bebouwde kom geldt een procedure van in beginsel 8 weken. Er zijn daarnaast ook verschillende soorten gebouwen in het buitengebied, die uitermate geschikt zouden zijn voor de opvang van asielzoekers. Niet alleen leegstaanden woningen zoals boerderijen, maar ook kantoren, zorggebouwen, kazernes, schoolgebouwen, recreatiewoningen en dergelijke. Gaat het echter om leegstaande gebouwen buiten de bebouwde kom dan geldt er een veel langere procedure van maximaal 26 weken! Gebleken is dat deze lange planologische procedure erg belemmerend werkt voor een adequate aanpak van de opvang van vluchtelingen. Recentelijk heeft de wetgever een wijziging aangebracht om aan deze belemmering tegemoet te komen. Per 8 september 2015 geldt ook voor de transformatie ten behoeve van opvang van asielzoekers of andere categorie├źn vreemdelingen de procedure van 8 weken. Het betreffende artikel werd in de praktijk vaak al gebruikt om het toestaan van een logiesfunctie voor buitenlandse werknemers in leegstaande woningen, zoals boerderijen in het buitengebied. Daar komt dus nu de categorie asielzoekers bij, waarvoor dus ook de kortere procedure gaat gelden. De wetgever heeft met deze wijziging beoogd aan gemeenten een sneller instrument beschikbaar te stellen om de opvang binnen relatief korte termijn formeel toe te staan. Een nobel streven, voor een grote groep mensen die het toch al zo moeilijk hebben. Foto credits Fotolia

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.