Pieter Lakeman: alleen blaffen of ook nog bijten?

20 mei 2016 Ondernemingsrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Pieter Lakeman liet voorafgaande aan de vergadering van aandeelhouders van de ABN AMRO Bank van afgelopen donderdag optekenen, dat hij frontaal de confrontatie met het bestuur van ABN AMRO zou zoeken. Volgens publicaties in de media zou Lakeman van mening zijn, dat de ABN AMRO Bank veel te ‘zuinig’ was ten aanzien van klanten met een zgn renteswap (een rentederivaat waarover ik eerder schreef) en zou de bank zich op voorhand moeten neerleggen bij een (volgens Pieter Lakeman te verwachten) oordeel van een recentelijk benoemde commissie van onafhankelijken.

Tegenstrijdig belang?

De eerste vraag die rijst is of Lakeman tijdens zo’n vergadering niet met een wel erg grote dubbele pet op staat. Hij voert als aandeelhouder ( of als gemachtigd vertegenwoordiger van aandeelhouders) het woord en je mag toch aannemen dat een aandeelhouder mede handelt in het belang van de vennootschap en niet puur uit eigen belang. Lakeman roept de bank echter op om zeer ruimhartig schade aan (vermeende) gedupeerden van swaps uit te keren. Ik vraag mij af hoe hij die stelling heeft gemotiveerd: waar is het belang van de bank en de aandeelhouders? Of zou het zo zijn, dat Lakeman tijdens de aandeelhoudersvergadering feitelijk het woord heeft gevoerd als betrokkene bij een stichting die een massaclaim tegen de bank heeft ingediend? Want Lakeman is het boegbeeld van zo’n Stichting. Naar mijn mening is de laatste vraag er eentje in de categorie: de vraag stellen is hem beantwoorden.

Deskundigheid Lakeman discutabel.

In de media kon ik zo snel niet achterhalen wat Lakeman als juridische argumentatie ten grondslag heeft gelegd aan zijn stelling dat de bank veel ruimhartiger vermeende gedupeerden zou moeten compenseren. Ik hoop dat hij dat niet heeft gedaan op dezelfde basis als waarop hij kort voor de beursintroductie van ABNAMRO in de media liet optekenen, dat hij vond dat de beursgang van deze bank diende te worden uitgesteld. Dat voorgestelde uitstel van de beursgang baseerde Lakeman op een kort daarvoor gewezen uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Die uitspraak zou volgens Lakeman zeer verstrekkende gevolgen hebben voor de bank en feitelijk van toepassing zijn op alle swapovereenkomsten die de ABNAMRO was aangegaan. Het zou de bank zeker honderden miljoenen gaan kosten en Lakeman was van mening dat in de prospectus met deze uitspraak onvoldoende rekening was gehouden.

Kennelijke misslag.

Lakeman heeft die uitspraak van het Hof gewoon niet goed begrepen. De betreffende uitspraak is helemaal niet van toepassing op de meeste renteswapzaken van de ABN AMRO. Als je de uitspraak goed leest, dan constateert iedereen die een beetje verstand heeft van swapzaken dat er twee unieke elementen in die uitspraak zitten:
  1. de ABN AMRO Bank had aan de afnemer van het swapcontract een garantie gegeven die vrij uniek was (wij zijn hem in die vorm in ieder geval in de tientallen swapzaken die wij behandelen nog niet eerder tegengekomen);
  2. in die zaak was vrij uniek dat de swapovereenkomst gesloten werd door de ABN AMRO Bank, terwijl de onderliggende leningen grotendeels bij een andere bank (SNS) waren gesloten.
Al met al helemaal geen uitspraak waar ABNAMRO, anders dan Lakeman beweert, acuut van wakker had moeten gaan liggen.

Demagogisch?

Zijn uitlatingen met betrekking tot het arrest van het Hof in relatie tot de beursgang van ABN AMRO komen op mij eerder over als ‘demagogisch’ dan als ‘weloverwogen, goed juridisch onderbouwd’. Even 'demagogisch' komt het op mij over als Lakeman zeer recentelijk laat optekenen dat de ABN AMRO Bank ten onrechte opslagen heeft verhoogd, maar dan (opzettelijk?) nalaat te vermelden dat die bank die verhogingen al op grote schaal ongedaan maakt en terugbetaalt. Niet iedere swap is per definitie een “wangedrocht” , hoezeer Lakeman dat ook maar blijft betogen. Een ondernemer die gewoon zijn swap uitdient betaalt meer rente dan op grond van de huidige marktrente, maar dat zou deze ondernemer ook hebben betaald als hij een “gewone” lening met vaste rente had genomen. Het wordt tijd dat de heer Lakeman met zijn Stichting eens in de rechtszaal zijn gelijk laat zien alvorens dingen in de pers te roepen. Niet alleen blaffen, ook eens bijten…

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.