Plankosten exploitatieplan per 1 juli 2015 vastgelegd?

29 mei 2015 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
In januari 2010 publiceerde de overheid een ontwerp van de regeling plankosten exploitatieplan. Hierna is het lange tijd stil gebleven rond dit instrument, maar als we de overheidswebsite Ondernemersplein mogen geloven, zal deze per 1 juli 2015 eindelijk in werking treden.

Regeling plankosten exploitatieplan maakt kosten inzichtelijk

Als de gemeente meewerkt aan exploitatie van gronden, dan moeten daarvoor kosten worden gemaakt. Een van de grootste kostenposten, die bovendien het moeilijkste in te schatten is, betreft de post voor de kosten van het ambtelijk apparaat. Denk daarbij aan kosten voor het opstellen van plannen, onderzoek, zienswijzenbehandeling enzovoorts. De regeling plankosten exploitatieplan probeert die kosten op voorhand inzichtelijk te maken voor de initiatiefnemers.

Uren en tarief beide vastgelegd

In de regeling is niet alleen het uurtarief per ambtenaar vastgelegd, ook het aantal uren dat met het plan is gemoeid, is vooraf te berekenen. Zo geldt voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan 2,5 uur per woning, te vermenigvuldigen met een uurtarief van honderdtwintig euro. De advocaatkosten bij onteigening zijn bijvoorbeeld dertigduizend euro per onteigening. Afhankelijk van de complexiteit en de omvang van het project wordt er vervolgens nog een opslag of een korting berekend over het totale bedrag.

Regeling geldt alleen voor exploitatieplannen

De regeling is van toepassing op exploitatieplannen, maar is niet bindend voor anterieure overeenkomsten. Bij anterieure overeenkomsten bestaat dus meer ruimte voor afwijkende afspraken. Als een gemeente echter in een anterieure overeenkomst onredelijk hoge bedragen zou vragen, dan zouden ontwikkelaars kunnen kiezen voor het exploitatieplan. Als er verder geen planologische bezwaren tegen de ontwikkeling zijn, mag de raad de vaststelling van een bestemmingsplan niet weigeren vanwege het enkele feit dat er geen anterieure overeenkomst is gesloten. Voor het kostenverhaal kan dan immers een exploitatieplan worden opgesteld.

Per 1 juli 2015 waarschijnlijk in werking

De bovenstaande uitleg is nog gebaseerd op de ontwerpregeling zoals die in 2010 is gepubliceerd. Het is nu afwachten of de regeling per 1 juli 2015 daadwerkelijk in werking treedt en hoe de regeling er uit zal zien. Update: de regeling is niet per 1 juli 2015 in werking getreden. Volgens ondernemersplein.nl is de verwachte datum van inwerkingtreding nu 1 januari 2016. Update 2: De regeling plankosten exploitatieplan is niet in werking getreden per 1-1-2016. Inmiddels is de aankondiging verdwenen van de website ondernemersplein.nl. Mocht de regeling op enig moment in werking treden, dan zal ik dat uiteraard signaleren op deze website. Update 7 februari 2017: Gisteren is de Regeling Plankosten Exploitatieplan eindelijk gepubliceerd in de Staatscourant. De inwerkingtreding is vastgesteld op 1 april 2017.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

2 reacties op “Plankosten exploitatieplan per 1 juli 2015 vastgelegd?”

    • De regeling plankosten exploitatieplan is niet in werking getreden per 1-1-2016. Inmiddels is de aankondiging verdwenen van de website ondernemersplein.nl. Ik vermoed dat het voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Mocht het op enig moment in werking treden, dan zal ik dat uiteraard wel signaleren op deze website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.