Alimentatie - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Alimentatie

Een belangrijk onderwerp dat aan de orde komt bij een echtscheiding of verbreking van een samenwoning is alimentatie. Het kan dan gaan om kinderalimentatie of partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is verschuldigd als er bij het uiteengaan gezamenlijke kinderen zijn betrokken of als er gezamenlijk gezag (link naar gezag, maar moet nog worden geschreven) is over kinderen. Het gaat dan wel om minderjarige kinderen, dus kinderen die jonger dan 18 jaar zijn. De ouder bij wie het minderjarige kind woont, is degene die recht heeft op de kinderalimentatie en aan wie de kinderalimentatie voldaan moet worden. Overigens kunnen kinderen vanaf 18 jaar hier ook recht op hebben. We noemen dit alimentatie voor jongmeerderjarigen. Als er voor de 18e verjaardag van het kind een kinderalimentatie was vastgesteld, dan loopt dezelfde regeling automatisch door na de 18e verjaardag. Indien er geen regeling was, dan kan het kind er zelf aanspraak op maken. Voorwaarde is wel dat het kind niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat het kind studeert. De alimentatie is volgens de wet verschuldigd tot de 21e verjaardag van het kind, ongeacht of het kind nog langer studeert. Het is uiteraard mogelijk dat over deze termijn een andere afspraak wordt gemaakt, bijvoorbeeld in het ouderschapsplan. [conversiekader tekst=""]

Partneralimentatie

Ook kan partneralimentatie aan de orde zijn. De wet geeft hier alleen recht op na een echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Er bestaat dus volgens de wet geen recht op partneralimentatie na het beëindigen van een samenleving. Eventueel kan in een samenlevingscontract wel een recht op partneralimentatie opgenomen zijn. Partneralimentatie is verschuldigd voor de duur van 12 jaar na het beëindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaren heeft geduurd en er geen minderjarige kinderen geboren zijn, dan is de duur van het recht op partneralimentatie geen 12 jaren, maar gelijk aan de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. De wettelijke termijn is alleen aan de orde zolang de alimentatiegerechtigde behoefte heeft aan een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. Overigens kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt over de duur van het recht op bijdrage.

Vaststelling/wijziging

Het is natuurlijk mogelijk om in onderling overleg afspraken te maken over de hoogte van de alimentatie. Als dit niet lukt, dan zal aan de rechter gevraagd moeten worden om de hoogte vast te stellen. Dit kan op een later moment gewijzigd worden, indien er sprake is van een wijziging van de omstandigheden. Dit kan het geval zijn als het inkomen verandert, bijvoorbeeld bij ontslag. Maar ook uw lasten kunnen veranderen of de omstandigheden aan de zijde van uw ex-partner kunnen zijn gewijzigd. Uiteraard kunnen we steeds met u bekijken of de situatie zodanig is gewijzigd dat een wijziging op zijn plaats kan zijn.

Indexering

Iedere bijdrage wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Op deze wijze blijft de bijdrage in de pas lopen met de steeds stijgende kosten en de stijging van de lonen. Het indexeringspercentage wordt steeds jaarlijks opnieuw vastgesteld en vanaf medio november bekend gemaakt via verschillende websites, zoals de website van het LBIO. De indexering kan ook uitgesloten worden, als het inkomen van de alimentatieplichtige niet jaarlijks stijgt of de stijging lager is dan het loonindexcijfer. Partijen kunnen de uitsluiting afspreken. Indien dit niet lukt, dan kan de rechter verzocht worden om de indexering uit te sluiten. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kan voor u berekenen, adviseren en procederen als het gaat om het vaststellen van kinder- en partneralimentatie, de wijziging hiervan en eventueel de uitsluiting van de indexering. Indien u vragen heeft, neemt u dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. Neem contact op. Familierecht