Ontbinding geregistreerd partnerschap

Partners van gelijk of ongelijk geslacht die een relatie met elkaar hebben en niet willen trouwen, kunnen kiezen voor een geregistreerd partnerschap. De registratie van een geregistreerd partnerschap gebeurt door het opmaken van een akte door een ambtenaar van de burgerlijke stand, net als bij een huwelijk. De registratie heeft – met uitzondering van de gevolgen voor de kinderen – dezelfde rechtsgevolgen als het sluiten van een huwelijk. Ouders die een geregistreerd partnerschap hebben, oefenen pas gezamenlijk gezag over hun kind(eren) uit op het moment dat de vader het kind heeft erkend.

Einde geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap eindigt als het geregistreerd partnerschap wordt omgezet in een huwelijk of omdat partners besluiten uit elkaar te gaan. Het partnerschap eindigt ook als één van de partners komt te overlijden.

Procedure ontbinding geregistreerd partnerschap

Als partners besluiten uit elkaar te gaan kan het geregistreerd partnerschap in sommige gevallen zonder tussenkomst van de rechter worden beëindigd. Als de partners het met elkaar eens zijn én er zijn geen minderjarige kinderen bij deze scheiding betrokken, dan hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Samen met een advocaat of notaris kan een overeenkomst worden opgesteld. In de overeenkomst is een verklaring opgenomen van beide partners dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam ontwricht is en zij het partnerschap willen beëindigen. Ook zullen er afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld partneralimentatie en de verdeling van het vermogen en pensioen. Deze overeenkomst moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De datum van inschrijving bij de gemeente is de datum van ontbinding van het geregistreerd partnerschap. [conversiekader tekst=""]

Ontbinding geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen

Als partners er niet samen uitkomen en/of er wél minderjarige kinderen bij betrokken zijn, dient de rechtbank te worden gevraagd om de ontbinding van het geregistreerd partnerschap uit te spreken. Het verzoek kan eenzijdig of samen met de partner worden ingediend. De procedure is hetzelfde als bij een echtscheiding; hiervoor zal een advocaat moeten worden ingeschakeld. Nadat de beschikking onherroepelijk is geworden, moet de betrokkene de beschikking binnen zes maanden aanbieden aan de gemeente ter inschrijving. De datum van inschrijving bij de gemeente is de datum van ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Soms kan de ontbinding van een geregistreerd partnerschap meer tijd in beslag nemen, als de partners het niet eens kunnen worden over bepaalde onderwerpen. Sommige zaken, zoals het contact met kinderen, kunnen niet zo lang wachten. In deze gevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd via een advocaat. De rechter neemt dan een voorlopige beslissing over zaken waarover de partners het niet eens kunnen worden. Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap kan verstrekkende, ingrijpende en financiële gevolgen hebben. AK Advocaten is u graag van dienst bij het opstellen van de overeenkomst tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap en ondersteunt u graag bij de procedure bij de rechtbank. De familierechtspecialisten van AK Advocaten zorgen dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan en uw belangen zorgvuldig worden behartigd. Tevens zijn onze advocaten gespecialiseerd mediators en heeft u met hun hulp de beste kans om er samen uit te komen. Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op, of stuur ons een e-mail. Neem contact op. Familierecht