Architecten, auteursrecht en De Nieuwe Regeling

In het bouwproces vervult de architect een bijzondere rol. Hij is vertrouwenspersoon voor de opdrachtgever, maar ook verantwoordelijk voor een ontwerp dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en dat binnen het bouwbudget blijft. Om dit op een juiste manier te laten verlopen, moeten afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever, architect en eventuele andere adviseurs.

De Nieuwe Regeling (DNR)

Om twijfels en problemen in de toekomst te voorkomen is het aan te raden een schriftelijke overeenkomst op te stellen. De Nieuwe Regeling (DNR) wordt hiervoor vaak als uitgangspunt gebruikt. Deze regeling bevat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en opdrachtnemer. DNR is opgesteld op initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. Volgens DNR kan de aansprakelijkheid maximaal 1.000.000 of 2.500.000 euro zijn. Het is contractueel mogelijk om van DNR af te wijken.

Architecten en auteursrecht

De zelfstandig werkende architect heeft net als iedere andere ontwerper het recht om zijn ontwerp te beschermen. Op de (bouw)tekeningen en schetsen rust auteursrecht. Dit auteursrecht geldt niet alleen voor het definitieve ontwerp, maar ook voor eerdere ontwerpen en schetsen. Niemand mag deze ontwerpen, tekeningen of schetsen zonder toestemming gebruiken om te bouwen, te verspreiden of te kopiëren. Wordt het ontwerp in opdracht gemaakt, dan behoudt de architect het auteursrecht, tenzij dit aan de opdrachtgever wordt overgedragen. Zelfs als er duidelijke instructies zijn gegeven door de opdrachtgever, behoudt de architect het auteursrecht. Aan het overdragen van auteursrecht kunnen voorwaarden worden verbonden. De opdrachtgever mag ontwerpen niet zomaar veranderen en de architect kan zich in de meeste gevallen verzetten tegen aantasting of verminking van zijn werk. Dit zijn de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Ook als de architect zijn exploitatierechten heeft overgedragen, behoudt de architect het persoonlijkheidsrecht. De eigenaar van het gebouw moet voor de verbouwing of sloop eerst met de architect overleggen. Als de eigenaar en architect er samen niet uitkomen, kunnen zij naar de burgerlijke rechter die de belangen van de beide partijen tegen elkaar zal afwegen. Het maken van foto’s, film of andere afbeeldingen van het ontworpen gebouw door anderen is toegestaan, zolang dit is bedoeld voor eigen gebruik. Het verkopen of verspreiden van de afbeelding zonder toestemming van de architect is ook toegestaan. Dit geldt niet als het gebouw de hoofdafbeelding (hoofdonderwerp) van de foto is.

Auteursrecht van architect in loondienst

Heeft een architect de ontwerpen in loondienst gemaakt, dan berust het auteursrecht automatisch bij de werkgever. Indien een architect als zelfstandige aan de slag gaat en afbeeldingen van eerdere ontwerpen op de website wil zetten, zal hiervoor toestemming gevraagd moeten worden aan de voormalige werkgever. De vastgoedspecialisten van AK Advocaten beschikken over de ervaring en deskundigheid om architect en opdrachtgever te adviseren over en te begeleiden in de invulling en het opstellen van de afspraken in een overeenkomst. Als er problemen ontstaan voor, tijdens of na het ontwerp- en bouwproces kunnen wij u adviseren en voor u onderhandelen of zo nodig voor u procederen. Onze advocaten beschikken over veel ervaring met alle discussies die kunnen ontstaan tijdens het bouwproces. Wilt u meer weten over wat AK Advocaten voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op. Neem contact op.  Vastgoedrecht