Projectontwikkeling

Projectontwikkeling is het proces waarbij grond, geld en gebruikers bijeen gebracht worden om een bouwwerk te realiseren. Het is iedere vorm van samenwerking tussen één of meer projectontwikkelaars, grondeigenaars, bouwondernemers en financiers met het doel een gebouw te bouwen op de ingebrachte grond. Bij projectontwikkeling zijn dus veel verschillende partijen betrokken, zoals de gemeente, aannemer, financiers en huurders. De projectontwikkelaar moet alles doen wat nodig is om de nieuwbouw gerealiseerd te krijgen. Zo bedenkt hij niet alleen het plan, maar contracteert hij ook de aannemer, regelt hij de vergunningen en financiert hij het project. De vorm waarin de samenwerking wordt gerealiseerd is afhankelijk van de omstandigheden van de situatie.

Risico’s en juridische zaken

Projectontwikkeling is ook een proces waarbij risico’s op het juridische vlak aanzienlijk zijn. Er wordt geïnvesteerd in bouwplannen terwijl op voorhand niet zeker is dat de nieuwbouw die is beschreven in de plannen daadwerkelijk gebouwd of verkocht kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van bouwgrond en het inhuren van deskundige specialisten om de plannen te maken of te onderbouwen. Zeker in economisch zware tijden kan het van belang zijn hier vooraf rekening mee te houden. Deze risico’s zijn daarbij ook nog zeer divers van aard. Een veelvoud van juridische zaken zal getackeld moet worden alvorens een project ontwikkeld kan worden. Denk daarbij aan overeenkomsten met de gemeente (intentieovereenkomst, exploitatieovereenkomst), ruimtelijke ordenings- en omgevingsrechttraject, samenwerkingsovereenkomsten, aanneemovereenkomst, koop/verkoopovereenkomsten, planschaderisico en nog tal van andere zaken. Vanwege de complexiteit van projectontwikkeling is geen project hetzelfde. Maatwerk is altijd noodzakelijk om een project tot een goed einde te brengen. De vastgoedspecialisten van AK Advocaten hebben een ruime ervaring binnen het hele speelveld van het vastgoedrecht en projectontwikkeling. Onze specialisten zijn u op de meest adequate wijze van dienst. Heeft u vragen over uw project of wenst u advies, neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Wij helpen u graag! Neem contact op.  Vastgoedrecht