Nu al schadevergoeding voor 380 kV tracé in de achtertuin?

09 jan 2018 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Er is een nieuwe hoogspanningsverbinding gepland tussen Rilland en Tilburg: het nieuwe 380 kV. Netwerkbeheerder TenneT en het Ministerie van Economische Zaken houden in diverse gemeenten waar het nieuwe 380 kV tracé is gepland voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld voor omwonenden die te maken krijgen met het nieuwe tracé. In dit blog leest u meer over het nieuwe tracé en de mogelijke schadevergoeding voor omwonenden.

Het voorgenomen tracé van de hoogspanningsverbinding

Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal Borchwerf naar Standdaarbuiten. Vervolgens loopt het via Zevenbergschen Hoek en Hooge Zwaluwe door naar Geertruidenberg en daarna via ’s-Gravenmoer naar Tilburg. Meer gedetailleerde kaarten van het voorgenomen tracé vindt u op de website van het 380 kV tracé en bij Bureau Energieprojecten.

Uitkoop of schadevergoeding door komst van de hoogspanningsverbinding

De maatschappelijke weerstand tegen hoogspanningsverbindingen in de achtertuin is groot. Die weerstand is begrijpelijk. Deze weerstand hangt niet alleen samen met vermeende gezondheidsrisico’s als gevolg van straling, maar ook met mogelijke waardedaling van eigendommen. Het indicatieve tracé kent een zogenaamde magneetveldzone. Die zone bedraagt circa 100 meter aan weerszijden van de bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding. Eigenaren die een woning of een bedrijf hebben dat binnen de indicatieve magneetveldzone ligt, zijn door TenneT schriftelijk in kennis gesteld van de mogelijkheid tot aankoop van het geheel of over een schadevergoeding te onderhandelen. Uitkoop geschiedt op basis van volledige schadeloosstelling van op geld waardeerbare schade (Onteigeningswetprincipe). Waardevermindering van het eigendom als men blijft wonen geschiedt op basis van de planschadesysthematiek. Dat systeem kent een tegemoetkoming in de te lijden schade. Meestal een waardedaling van de onroerende zaken, maar dus geen volledige schadevergoeding.

Waar wringt de schoen?

Gesprekken van TenneT over uitkoop of waardedaling starten pas als de specifieke magneetveldzones bekend zijn en dat is volgens de huidige planning medio 2020! In de periode van nu tot medio 2020 (maar liefst 2,5 jaar) is er geen mogelijkheid tot uitkoop of schadevergoeding. Eigendommen met opstallen gaan in feite op slot, zijn besmet en alleen verkoopbaar tegen een veel lagere prijs. Die schade komt niet voor vergoeding in aanmerking in de periode tot medio 2020.

Tweeëneenhalf jaar onzekerheid over schadevergoeding is onterecht

Gelet op de gevolgen voor eigenaren die in de indicatieve magneetveldzone zijn gelegen, zou het toe te juichen zijn dat TenneT de uitkoopregeling of de planschadevergoeding ruimhartig gaat toepassen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door in het eerste kwartaal van 2018 de gesprekken aan te gaan en in de loop van dit jaar de gesprekken proberen af te ronden. Het is volstrekt onredelijk en onjuist om de eigenaren 2,5 jaar lang in onzekerheid te laten verkeren. Bovendien worden zij opgezadeld met zo goed als onverkoopbaar onroerend goed. Ik houd deze zaak daarom nauwlettend in de gaten en informeer u graag over eventuele wijzigingen. Fotocredits: ntokozocartledge / Fotolia

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.