Vereenvoudiging kindregelingen: welke invloed heeft dit op alimentatie?

17 jul 2014 Familierecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Diegene die kinderalimentatie betalen of ontvangen, weten wellicht dat zij met verschillende fiscale regelingen te maken hebben. De overheid heeft gemeend die wildgroei aan fiscale regelingen met ingang van 1 januari 2015 te moeten terugbrengen tot slechts vier ‘kindregelingen’. De regelingen die overeind blijven zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Regelingen die komen te vervallen, betreffen onder andere de alleenstaande ouderkorting en de aftrek wegens uitgaven levensonderhoud kinderen. De alleenstaande ouderkorting wordt overigens weliswaar afgeschaft, maar alleenstaande ouders krijgen een extra kindgebonden budget. De aanvullende alleenstaande ouderkorting was reeds eerder afgeschaft.

Minder financiële ruimte

De aanpassing van deze fiscale regelingen kan echter van invloed zijn op de door u te betalen of te ontvangen kinderalimentatie. Zo wordt nu nog de financiële ruimte van de alimentatieplichtige ouder verhoogd met het te ontvangen fiscaal voordeel wegens aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen. Met andere woorden, het fiscaal voordeel waar de alimentatieplichtige een beroep op kan doen, wordt doorgeschoven naar het kind. Dat fiscaal voordeel kan oplopen tot meer dan honderd euro per maand bij meerdere kinderen en is dus zeker niet te onderschatten. Als het fiscaal voordeel komt te vervallen, dan is de financiële ruimte dus ook beperkter. Dit heeft weer nadelige gevolgen voor de alimentatiegerechtigde en dus uiteindelijk voor het kind, tenzij de financiële ruimte van de ouders – ook zonder dit fiscaal voordeel – voldoende is om in de kosten van het kind te voorzien.

Ook van invloed op eerder vastgestelde kinderalimentatie

Maar de fiscale veranderingen die per 1 januari 2015 intreden hebben niet alleen gevolgen voor de alimentatiebedragen die vanaf volgend jaar vastgesteld worden. Zeker ook voor de bestaande alimentatieregelingen heeft dit impact. Voor de alimentatiebijdragen hoger dan 138 euro per maand per kind mag je ervan uitgaan dat met dit fiscaal voordeel rekening zal zijn gehouden. Nu dit fiscaal voordeel komt te vervallen, kan het zijn dat de alimentatieplichtige niet meer de ruimte heeft om die bijdrage te kunnen voldoen. In dat geval zou in onderling overleg een lagere bijdrage afgesproken kunnen worden. Als dat niet lukt, zou een gang naar de rechter tot een lagere alimentatiebijdrage kunnen leiden.

Wijzigingsprocedure kindregelingen

Het is niet te voorspellen of wijziging van deze fiscale regeling leidt tot een hausse aan procedures, maar ik verwacht dat het toch velen zodanig in de portemonnee zal treffen dat wijziging van de kinderalimentatie niet kan uitblijven.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Eén reactie op “Vereenvoudiging kindregelingen: welke invloed heeft dit op alimentatie?”

 1. Beste advocate,

  Sinds de wets -en belasting wijzigingen van 2015 krijg ik steeds mails van mijn ex partner.
  Hij wil dat ik op zijn zorgdag opvang inkoop, tevens in zijn vakantiedagen
  Wij hebben in het convenant afgesproken dat een ieder zorg draagt voor zijn eigen benodigde opvang.
  Hij zegt dat dit hem ontzettend veel geld scheelt.
  Ik ben niet bereid dit zomaar te doen, hij draagt andersom ook niet bij en bovendien denk ik dat het illegaal is.
  Vervolgens vraagt hij of ik akkoord ga een kind van de 2 in te schrijven bij hem.
  Dit zou hem ook veel geld schelen.
  Aangezien de kinderen vier van de vijf werkdagen door mij worden opgevangen en wonen en zij om het weekend bij mij danwel hem zijn en we de vakanties gedeeld hebben ben ik er uiteraard niet voor dit te veranderen.
  Nu stelt hij mij voor een keus:
  Kiezen voor de gang naar de rechter
  Die zal dan opnieuw berekenen
  Of akkoord gaan met een kind inschrijven bij hem
  Ik noem dat chantage
  Ik zit niet te wachten op een rechtszaak
  Tevens weigert hij een herberekening in detail te maken.
  We hebben een convenant opgesteld in 2010
  Dat heeft hij verzocht te wijzigen in 2014
  Daar zijn we na ellenlang puzzelen uit gekomen en nu wil hij weer iets anders
  Hij kan de alimentatie betalen
  De partner alimentatie is al fors omlaag gegaan
  Ik wil gaan samen wonen in de toekomst verdien erg weinig en heb nog een kind uit een eerder huwelijk
  Kortom een lagere kinder alimentatie past mij zeker niet
  Maar opvang inkopen voor hem of een kind inschrijven wil ik zeker niet
  Wat raad u aan?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.