It’s all in the game; of toch niet?

26 mei 2021 Letselschaderecht Jimke van Ruitenbeek-Eyck

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Velen van ons kijken enorm uit naar al die leuke zomerevenementen. De een kiest voor een festival (zoals ik); de ander voor een sportevenement. Iedere organisator, van welk evenement dan ook, moet maatregelen treffen om ongelukken zoveel mogelijk te voorkomen. Wat als jij tijdens zo’n evenement letsel oploopt? Kun je dan jouw schade verhalen en zo ja, op wie? 

Deelnemers onderling

Als jij als deelnemer van een sportevenement letsel oploopt door toedoen van een andere deelnemer, dan is er niet snel sprake van een onrechtmatige gedraging en dus ook geen mogelijkheid om jouw schade te claimen. Tussen deelnemers onderling geldt namelijk een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Die drempel geldt niet in de verhouding tussen de organisatie van een evenement en jou als deelnemer. 

Aansprakelijkheid van de organisatie

Op de vraag in welke gevallen de organisatie van een sportevenement aansprakelijk is te houden voor de schade die jij als deelnemer oploopt is geen kant en klaar antwoord te geven. Uitgangspunt is in ieder geval dat jij als deelnemer van het evenement erop mag rekenen dat de organisatie de ‘nodige’ veiligheidsmaatregelen treft ter voorkoming van schade. Hoe ver reikt deze zorgplicht precies? Dat hangt af van de omstandigheden van het geval.  Zo mag er bijvoorbeeld meer worden verwacht van de organisatie van een risicovol evenement, zoals een obstacle run, dan van de organisatie van een badmintontoernooi.

Hoe beoordeelt een rechter zo’n zaak?

Dat leg ik uit aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2021:3617), waarin een mevrouw letsel opliep tijdens een evenement, waarbij deelnemers een parcours met diverse hindernissen af moesten leggen. Vanuit de Maas moesten zij onder andere een houten trapje op- en afklimmen naar een steiger. Daarbij is haar voet weggegleden op een hoogte van anderhalf tot twee meter vanaf de grond, waardoor zij is gevallen en letsel opliep aan haar voet. Zij stelt de organisator van het evenement aansprakelijk voor de schade die zij daardoor lijdt.

De kern van deze zaak draait om de vraag of de organisator in de gegeven omstandigheden heeft gehandeld in strijd met een zorgplicht ten opzichte van de deelneemster. De achtergrond van die zorgplicht zit erin dat zij als professionele c.q. deskundige organisatie in een bepaalde mate zeggenschap heeft over haar deelnemers en zich in een positie bevindt waarin zij omstandigheden kan creëren waardoor het sportevenement veilig kan verlopen. Die vraag beantwoordt de kantonrechter aan de hand van de eeuwenoude door de Hoge Raad ontwikkelde Kelderluikcriteria (ECLI:NL:HR:1965:AB7079). Die criteria houden (versimpeld weergegeven) in dat in het licht van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld: 

  1. hoe waarschijnlijk het is dat een deelnemer aan een sportevenement niet de nodige oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt; 
  2. hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan;
  3. hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn; en 
  4. hoe bezwaarlijk het is om veiligheidsmaatregelen te nemen.

Welke feiten en omstandigheden weegt de rechter mee?

De kantonrechter laat meewegen dat (onervaren) deelnemers aan een stormloop niet altijd de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht nemen bij het afleggen van een parcours. Ook relevant in deze zaak is het feit dat het ongeval heeft plaatsgevonden op een onderdeel van de stormloop waarbij deelnemers die druipend nat waren aan de hand van ijzeren buizen, die ook gedeeltelijk nat waren, van een stellage met een hoogte van anderhalf tot twee meter omlaag moesten klimmen met gras als ondergrond. Daarmee heeft de organisator volgens de rechter een potentieel gevaarlijke situatie in het leven geroepen. De kans dat hieruit ongevallen met letsel ontstaan is relatief groot. 

Welke veiligheidsmaatregelen had de organisatie kunnen treffen?

Van de  organisator mag worden verwacht dat zij die voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen neemt die onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid mogelijk zijn en mogen worden verwacht om schade bij deelnemers zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. In dit specifieke geval had de organisatie maatregelen kunnen en moeten treffen om het risico op vallen te verminderen, bijvoorbeeld door het creëren van een zachte landing door middel van een (val)mat en/of zorg te dragen voor voldoende toezicht/begeleiding. 

De rechter vindt dat de organisatie in dit geval aansprakelijk is.

Conclusie

De zorgplicht van een organisator van een sportevenement, zoals een stormloopevenement, reikt ver. Het feit dat het gaat om een sportevenement – dat onder andere het risico van vallen met zich brengt – betekent niet dat een organisator niet aansprakelijk kan zijn. Maar het is ook niet zo dat een sportevenementorganisator aansprakelijk is voor ieder ongeval. Antwoord op de vraag of jij jouw schade kunt verhalen en op wie is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Tot slot

Is jou iets vergelijkbaars overkomen, dan bekijken wij graag met jou de mogelijkheden om de letselschade die jij daardoor lijdt te verhalen. Neem in dat geval vrijblijvend contact op met mij of met een van mijn collega’s en leg jouw zaak aan ons voor. 

Contact opnemen

Over de blogger
Jimke van Ruitenbeek-Eyck

Jimke werkt sinds april 2019 bij AK Advocaten. Zij werkte eerder een aantal jaar als advocaat bij een kantoor in Breda. De afgelopen jaren werkte Jimke bij een schaderegelingsbureau, waar zij erachter kwam dat haar hart toch in de advocatuur ligt.

Meer artikelen van Jimke van Ruitenbeek-Eyck
Jimke van Ruitenbeek-Eyck letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.