Acht dingen die je moet weten over de aanzegplicht bij het einde van een tijdelijk arbeidscontract

20 jan 2017 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

1. Verplichte aanzegging

De aanzegplicht houdt in dat een werkgever verplicht is om een werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van rechtswege eindigt te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

2. Aanzegging ook bij voortzetting

Ook als het dienstverband wordt voortgezet, bestaat de wettelijke verplichting voor de werkgever tot het aanzeggen. Er moet in dat geval aangegeven worden onder welke voorwaarden de werkgever dit wenst.

3. Schriftelijke aanzegplicht

De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Dit kan per post, maar ook per e-mail. Mijn advies is echter om de aanzegbrief per aangetekende post te versturen of de werknemer voor ontvangst te laten tekenen. De bewijslast ter zake de ontvangst ligt bij de werkgever.

4. Aanzegging in de arbeidsovereenkomst

Het is wettelijk toegestaan om bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al een bepaling op te nemen waarin wordt aangezegd dat er geen sprake zal zijn van een opvolgende arbeidsovereenkomst.

5. Uitzonderingen op de aanzegplicht

Nederland zou Nederland niet zijn indien er geen uitzonderingen bestaan op de hoofdregel. De aanzegplicht geldt dan ook niet altijd. Welke uitzonderingen kennen wij?
 1. De aanzegplicht geldt niet als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd betreft die is aangegaan voor minder dan zes maanden.
 2. Hetzelfde geldt voor een opvolgende arbeidsovereenkomst (het tweede of derde contact) aangegaan voor minder dan zes maanden.
 3. De aanzegplicht geldt niet wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.
 4. De aanzegplicht vindt geen toepassing wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet is vastgesteld op een vooraf bepaalde kalenderdag. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke werknemer.

6. Gevolgen voor het geval geen tijdige aanzegging plaatsvindt

Ook wanneer de aanzegplicht niet wordt nagekomen eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gewoon van rechtswege. Het gevolg is wel dat de werkgever aan de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd is. De hoogte van deze vergoeding bedraagt maximaal één maandsalaris. Komt de werkgever de aanzegplicht te laat na, maar wel binnen de periode van één maand, dan is de werkgever een aanzegvergoeding verschuldigd naar rato van de periode dat de werkgever te laat is.

7. Vergoeding ook mogelijk bij voortzetting dienstverband

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt voortgezet na de einddatum, dan is de werkgever nog altijd de aanzegvergoeding van maximaal één maand verschuldigd wanneer de werkgever niet heeft voldaan aan de aanzegplicht. Ook als hij te laat heeft aangezegd. Ik heb het nog niet meegemaakt dat een werknemer in een dergelijk geval aanspraak heeft gemaakt op deze vergoeding bij voortzetting van het dienstverband. Niemand wenst de relatie met zijn werkgever te verstoren. De aanspraak op de vergoeding blijft bestaan.

8. Vervaltermijn aanzegvergoeding

Als de werkgever de vergoeding niet op eerste verzoek voldoet, dan heeft de werknemer twee maanden de tijd om bij de kantonrechter de vergoeding te claimen. Doet hij dit niet, dan vervalt zijn aanspraak op de vergoeding. Fotocredits: contrastwerkstatt / Fotolia

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

3 reacties op “Acht dingen die je moet weten over de aanzegplicht bij het einde van een tijdelijk arbeidscontract”

 1. Kleine typo:

  Mijn advies is echter om de aanzegbrief per aangetekende post te versturen of de werknemer voor ontvangst te layten tekenen.

  😉

 2. Als een werknemer een tijdelijk contract heeft van zes maanden of langer, dan ben je als werkgever wettelijk verplicht om die werknemer uiterlijk één maand voor het einde van zijn contract schriftelijk te laten weten of je het contract wilt voortzetten of niet. Als je dat niet of niet op tijd doet, dan moet de werkgever een vergoeding aan de werknemer betalen.

  Dat is een vastgestelde vergoeding die betaald moet worden als de werknemer daar aanspraak op maakt. Oók als de werknemer geen schade of nadeel heeft van het feit dat hij niet of niet tijdig schriftelijk is aangezegd, bijvoorbeeld omdat zijn dienstverband gewoon is voortgezet.

  Als je helemaal niet aanzegt, dan is de vergoeding gelijk aan één volledig bruto maandsalaris. Als je te laat aanzegt dan is de aanzegvergoeding naar rato van het aantal dagen dat je te laat bent binnen die maand.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.