Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte blijft onzeker

22 mei 2017 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het wetsvoorstel wijziging transitievergoeding regelt de compensatie voor de kosten van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. De behandeling van het wetsvoorstel wordt echter opgeschort, omdat het controversieel is verklaard. Het is daarmee onzeker of het wetsvoorstel wet zal worden. Indien dit nog wel gebeurt, is het de vraag of de beoogde ingangsdatum van de wetswijziging per 1 januari 2019 wel wordt gehaald.

Verzet tegen transitievergoeding na twee jaar ziekte

Werknemers die na langdurige ziekte worden ontslagen, hebben sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ook recht op een transitievergoeding. Werkgevers verzetten zich van aanvang af tegen toekennen van de transitievergoeding. Zij hebben reeds hoge kosten moeten maken in het kader van de doorbetaling van loon en de wettelijke re-integratieverplichtingen.

Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding

Deze kritiek heeft geleid tot het wetsvoorstel wijziging transitievergoeding. Hierin is geregeld dat werkgevers de kosten van de transitievergoeding kunnen verhalen op het UWV. Het UWV verhaalt vervolgens de kosten weer op het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Verhaal zou met terugwerkende kracht mogelijk zijn.

Uitblijven nieuw kabinet

De Tweede Kamer zal pas naar het wetsvoorstel gaan kijken als er een nieuw kabinet is. Dat kan nog wel even duren na het klappen van de formatiegesprekken. Werkgevers blijven dus in onzekerheid leven over de toekomstige compensatie.

Slapend dienstverband

Veel werkgevers hebben een afwachtende houding aangenomen bij het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer. Zij vinden de vergoeding die betaald moet worden namelijk te hoog. Het dienstverband wordt slapend gehouden. De werknemer blijft in dienst maar ontvangt geen loon meer, omdat de loondoorbetalingsperiode van 104 weken is verstreken. Werknemers ervaren dit vaak als oneerlijk. Ze kunnen echter weinig doen, omdat de jurisprudentie vooralsnog aangeeft dat geen plicht bestaat voor de werkgever om de werknemer te ontslaan. Mijn verwachting is dat de voortdurende onzekerheid ertoe zal leiden dat werkgevers er vaak voor zullen blijven kiezen dienstverbanden slapend te houden. Zo proberen ze dus om aan betaling van de transitievergoeding te ontkomen. Een gemiste kans voor de overheid om een einde te maken aan de huidige (onwenselijke) onzekerheid. Fotocredits: kieferpix / Fotolia

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.