Gaat herstel voor schade?

07 okt 2016 Letselschaderecht Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Herstelgerichte dienstverlening in letselzaken is een thema dat op dit moment erg leeft. Vaak ligt de focus in letselzaken op een vergoeding in geld: het slachtoffer krijgt een zak met geld, waarmee hij de kosten van het ongeluk kan betalen. Daar is niet elk slachtoffer mee geholpen. Zou er niet meer moeten worden ingezet op herstelgerichte dienstverlening dan op een financiële vergoeding? Na een ongeluk komt er veel op het slachtoffer af. Er moet thuis en op het werk van alles geregeld worden. Het slachtoffer krijgt door zijn letsel ineens te maken met instanties zoals het UWV, de arbodienst, thuiszorg, de gemeente enzovoorts. Vaak komt hij in een molen van papierwerk terecht. Het is heel belastend voor een slachtoffer om dit allemaal zelf te regelen. Dikwijls lukt dat gewoonweg niet. Denk bijvoorbeeld aan slachtoffers met niet aangeboren hersenletsel of jonge kinderen met ernstig letsel.

Herstelgerichte dienstverlening

Bij herstelgerichte dienstverlening gaat het om oplossingen, die bijdragen aan het herstel van het slachtoffer. Ik bedoel hier herstel in ruime zin, dus niet alleen medisch herstel, maar ook praktisch, sociaal en emotioneel. Denk aan oplossingen als ondersteuning bij het re-integreren naar werk, het regelen van een aannemer voor aanpassingen die in huis nodig zijn of voorzieningen die nodig zijn zoals huishoudelijke hulp of verzorging. Een andere oplossing is een herstelcoach of casemanager die samen met het slachtoffer de knelpunten door het letsel in kaart brengt. Hij kijkt wat er uit handen kan worden genomen van het slachtoffer, zodat die zich zoveel mogelijk kan richten op zijn herstel. Herstelgerichte dienstverlening vraagt geen ellenlange discussies over schade. Het gaat om in een vroeg stadium samen bekijken hoe het slachtoffer het best geholpen kan worden om zijn leven weer op de rit te krijgen. Dat vraagt een andere manier van denken en aanpak van verzekeraars maar ook van slachtofferadvocaten.

Meer aandacht voor herstelgerichte oplossingen

Ik ben in ieder geval een groot voorstander van herstelgerichte oplossingen. Deze helpen het slachtoffer de regie over zijn leven terug te krijgen. Het slachtoffer en zijn behoeften staan wat mij betreft centraal. Die visie heb ik ook verwoord op de bijeenkomst over herstelgerichte dienstverlening die ik deze week als slachtofferadvocaat heb bijgewoond op uitnodiging van het AKC (Arbeidsdeskundig Kennis Centrum).

Vergoeden van schade blijft overeind

Overeind blijft natuurlijk dat er uiteindelijk ook een compensatie in geld moet komen voor de geleden schade. Die schade zou naar mijn overtuiging weleens minder kunnen zijn als de verzekeraar op tijd wil meedenken en investeren in herstelgerichte maatregelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het slachtoffer zo snel mogelijk zijn kwaliteit van leven terugkrijgt. Dat kunnen soms ook kleine dingen zijn. Wat ik hieraan nog wil toevoegen, is dat het tijdig voldoende financieel ondersteunen van het slachtoffer of het treffen van een voor het slachtoffer goede regeling eveneens herstelbevorderend kan zijn. Fotocredits: Fotolia / Syda Productions

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.