Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

09 aug 2018 Letselschaderecht Ine Dilven

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Als u het slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf, zoals een (zware) mishandeling of een zedendelict, heeft u verschillende mogelijkheden om uw schade op de dader te verhalen. U kunt er ook voor kiezen om een aanvraag in te dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Maar hoe gaat dat in zijn werk? En wat zijn de voor- en nadelen?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is in 1976 opgericht en wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een zelfstandige organisatie. Het Schadefonds geeft slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Daarmee erkent het Schadefonds het onrecht dat hen is aangedaan en probeert het bij te dragen aan het herstel van vertrouwen. U kunt via de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven een aanvraag indienen. Dit is vrij eenvoudig en moet u zelf doen. Een letselschadeadvocaat kan u hierbij in beginsel niet kosteloos helpen. U kunt voor gratis hulp wel contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Vult u het formulier zo volledig mogelijk in en voegt u zo veel mogelijk bewijsstukken bij. Het Schadefonds beoordeelt vervolgens in welke categorie letsel u valt. Er zijn in totaal zes categorieën. Hoe ernstiger het letsel, de gevolgen en de omstandigheden, hoe hoger de uitkering. De uitkering varieert van € 1.000 tot maximaal € 35.000. Het Schadefonds stort het bedrag binnen 30 dagen na verzending van de beslissing op uw rekening. Let wel op: als u na uw uitkering van het Schadefonds nog een bedrag ontvangt van bijvoorbeeld een verzekering of de dader, moet u dit aan het Schadefonds melden. Het Schadefonds kan dan (een gedeelte van) de uitkering terugvragen. Ook nabestaanden van een slachtoffer dat door een geweldsmisdrijf of dood door schuld is overleden kunnen een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Elke nabestaande die recht heeft op een uitkering, krijgt een vast bedrag van € 5.000. Daarnaast kunnen nabestaanden een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de uitvaart en - onder voorwaarden - voor schade die het gevolg is van het wegvallen van het inkomen van de overledene.

Wanneer naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een vordering in te dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als bijvoorbeeld niet bekend is wie u het misdrijf heeft aangedaan, kunt u de schade niet op de dader verhalen. U kunt dan wel terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds is ook een goede optie als u de confrontatie met de dader(s) niet wilt aangaan. Daarnaast is het Schadefonds Geweldsmisdrijven een vangnet als u inschat dat de dader geen financiële mogelijkheden heeft om uw schade te vergoeden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • Er moet sprake zijn van een in Nederland opzettelijke gepleegd geweldsmisdrijf.
  • Er moet sprake zijn van ernstig psychisch of fysiek letsel.
  • U mag als slachtoffer geen eigen schuld hebben.
  • De vordering moet binnen tien jaar na de dag van het misdrijf (bij nabestaanden: na overlijden van het slachtoffer) worden ingediend.
Als het Schadefonds Geweldsmisdrijven uw aanvraag afwijst kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. Een letselschadeadvocaat kan u hierbij helpen.

Voor- en nadelen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Een aanvraag bij het Schadefonds heeft voor- en nadelen.

Voordelen

  • De aanvraag is relatief eenvoudig, het kan ook online.
  • U kunt ook een aanvraag indienen als u geen aangifte heeft gedaan.
  • Een aanvraag bij het Schadefonds staat los van een eventuele voeging in de strafprocedure. Het is uiteraard niet mogelijk om uw schade twee keer vergoed te krijgen, dus als de dader u een bedrag betaalt moet u de uitkering van het Schadefonds (gedeeltelijk) terugbetalen.

Nadelen

  • Het duurt vaak tot wel zes maanden tot het Schadefonds heeft beslist.
  • Het Schadefonds keert alleen een vergoeding uit voor ernstige schade.
  • Bij dit soort ernstige feiten is de werkelijke schade vaak hoger dan de maximale uitkering van het Schadefonds. U krijgt dus waarschijnlijk niet alle schade vergoed.

Vragen?

Heeft u vragen over uw zaak of over uw mogelijkheden om de schade te verhalen? Neem dan gerust contact met mij op, ik sta u graag te woord. Fotocredits: imagesetc / Adobe Stock

Over de blogger
Ine Dilven

Ine werkt sinds 2002 bij AK advocaten. Ze begon op de sectie ondernemingsrecht, waar ze veel heeft geprocedeerd en onderhandelingservaring heeft opgedaan. Ook hield Ine zich toen al bezig met het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht.

Meer artikelen van Ine Dilven
Ine Dilven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.