Prettige vakantie! Alle ins en outs omtrent vakantiedagen

15 jun 2017 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De zomer nadert en dat betekent dat ook de vakantietijd aanbreekt. De koffers worden gepakt, de caravan wordt gereed gemaakt en de auto wordt aan een laatste check onderworpen voordat de reis aanvangt. Een goed moment om eens stil te staan bij hoe het ook alweer zit met dat recht op vakantie. In dit blog vind je de belangrijkste ins en outs omtrent vakantiedagen.

Hoe lang mag je vakantie opnemen? Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft op grond van de wet recht op vakantie. Ook het minimale aantal vakantiedagen/-uren per jaar is wettelijk vastgelegd. Dit is vier maal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die 5 dagen van 8 uur werkt heeft dus recht op 160 uur (20 dagen) doorbetaalde vakantie. Een werknemer die parttime werkt, bijvoorbeeld 24 uur per week, kan 96 uur (12 dagen) vakantie opnemen. Zoals gezegd is de aanspraak een minimumaanspraak. Er mag niet ten nadele van de werknemer van het aantal wettelijke vakantiedagen worden afgeweken. Werkgever en werknemer kunnen wel met elkaar afspreken dat een werknemer meer vakantie opbouwt dan het wettelijke minimum. Ook kan in de cao geregeld zijn dat een werknemer recht heeft op meer vakantie dan het minimum. Deze extra dagen worden ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd. De vakantiedagen worden gedurende het jaar opgebouwd. Treedt een werknemer later in het jaar in dienst dan bouwt hij naar evenredigheid vakantiedagen op.

Wanneer kun je vakantiedagen opnemen?

De wet bepaalt dat de vakantie wordt vastgesteld ‘overeenkomstig de wensen van de werknemer’. In beginsel is het dus de werknemer die bepaalt wanneer hij vakantie neemt. De werkgever kan de gevraagde vakantie weigeren als daarvoor gewichtige redenen zijn. Vraagt de werknemer schriftelijk vakantie en reageert de werkgever niet binnen twee weken schriftelijk op de aanvraag, dan staat de door de werknemer gevraagde vakantie vast. Bij overeenkomst of in de cao kan worden bepaald in welke periode de vakantie moet worden genoten.

Dagen over?

De werknemer moet van de werkgever de kans krijgen om de vakantiedagen op te nemen. Neemt de werknemer niet alle vakantiedagen op en houdt hij dagen over dan vervallen de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die in 2016 zijn opgebouwd vervallen dus op 1 juli 2017. Dit geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor deze dagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Afkopen en verrekenen van vakantiedagen

Tijdens het dienstverband mogen de wettelijke vakantiedagen niet worden ‘afgekocht’ tegen betaling van het loon over deze dagen. Volgens de wet mag dit wel bij het einde van het dienstverband. De werknemer, die bij het einde van de arbeidsovereenkomst dagen over heeft, heeft recht op het loon over deze dagen. Dat het recht op vakantie tijdens het jaar wordt opgebouwd kan tot gevolg hebben dat een werknemer bij het einde van het dienstverband meer dagen heeft opgenomen dan hij heeft opgebouwd. Dit kan het geval zijn als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst in juli opzegt net nadat hij drie weken vakantie heeft gehad. Over deze situatie bepaalt de wet niets. De wet bepaalt niet dat de werknemer het loon over teveel genoten vakantie aan de werkgever moet vergoeden. De werkgever mag het loon over deze vakantiedagen ook niet verrekenen. Dit is anders als hierover van tevoren schriftelijk duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer.

Tip!

Mijn advies aan werkgevers zou dan ook zijn: maak schriftelijk de afspraak met de werknemer dat als deze bij het einde van de arbeidsovereenkomst te veel dagen heeft opgenomen, hij het loon over deze dagen moet vergoeden en dat dit mag worden verrekend met het nog verschuldigde loon en/of de eindafrekening. Iedereen een prettige vakantie! Fotocredits: nadezhda1906 / Fotolia

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.