Letselschade berekenen: de richtlijnen van de Letselschade Raad (deel 2)

15 mrt 2018 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De richtlijnen van de Letselschade Raad geven duiding bij het vaststellen van schadeposten bij een ongeval. In mijn vorige blog  heb ik een toelichting gegeven op de richtlijnen huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid. In dit blog zal ik meer vertellen over de richtlijnen kilometervergoeding, ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding en studievertraging.

Richtlijn Kilometervergoeding

Na een ongeval maak je vaak reiskosten voor bezoeken aan het ziekenhuis, de huisarts, de fysiotherapeut, etc. Voor deze kosten krijg je een vergoeding. Als je in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum verblijft, dan worden ook de reiskosten van gezins- en naaste familieleden - om jou te bezoeken – vergoed. Voor de reizen met een personenauto ontvang je volgens de Richtlijn Kilometervergoeding € 0,26 per kilometer. Dit geldt voor de eerste 2000 kilometer per jaar. Als je meer dan 2000 kilometer als gevolg van het ongeval rijdt, dan moet er een concrete vergoeding worden vastgesteld. Voor het reizen met het openbaar vervoer of een taxi worden de daadwerkelijke kosten (voor zover redelijk) vergoed.

Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding

Na een ongeval kan je tijdelijk verblijven in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum. De Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding ziet op de kosten die jij tijdens dat verblijf maakt. Onder de daggeldvergoeding vallen de volgende kosten:
 • Kosten van de aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding;
 • Kosten om het tijdelijk verblijf in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum te veraangenamen. Hierbij kan je denken aan:
  • Extra telefoonkosten;
  • Aanschaf of huur van boeken en tijdschriften;
  • Consumpties;
  • Huur televisie;
  • Huur spelletjes, films, e.d.;
  • Parkeergeld familiebezoek;
  • Bloemen, fruit, etc.
Er geldt een vergoeding van € 30,00 per dag voor de opname in een ziekenhuis en € 15,00 per dag voor de opname in een revalidatiecentrum.

Richtlijn Studievertraging

Met de schadepost studievertraging wordt bedoeld: de schade die je lijdt als je als gevolg van een ongeval een jaar langer over je studie doet en daardoor (een jaar) later op de arbeidsmarkt actief zal worden. Onder de richtlijn valt een studievertraging van maximaal één jaar. In deze richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 • Basisschool;
 • Vmbo en lbo;
 • Havo, mbo en vwo;
 • Hbo en wo.
Extra studiekosten, zoals boeken en examenkosten vallen buiten het bereik van de richtlijn. Hiermee hangt samen dat ontvangen inkomsten, zoals studiefinanciering en een stagevergoeding, niet mogen worden verrekend met het normbedrag.

Letselschade berekenen

Zoals in mijn vorige blog aangegeven, gelden de richtlijnen als uitgangspunt voor het berekenen van letselschade. Als het onredelijk is om op een situatie een richtlijn toe te passen, dan zullen wij de daadwerkelijke schade verhalen op de aansprakelijke partij. Meer informatie over de richtlijnen van de Letselschade Raad? Neem gerust contact met ons op! Fotocredits: Jacob Lund / Fotolia

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.