Letselschade en wijzigingen Wmo

20 jan 2015 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
[caption id="attachment_6596" align="alignnone" width="620"] Old couple on bridge http://barnimages.com/[/caption] Per 1 januari 2015 zijn er tal van wetten gewijzigd waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn in een letselschadedossier.

Schadebeperkingsplicht

Een van de uitgangspunten in een schaderegelingstraject is dat het slachtoffer zoveel mogelijk zijn/haar schade dient te beperken. Dat betekent bijvoorbeeld dat een slachtoffer een beroep moet doen op de Wmo. Op grond van de Wmo betaalt de gemeente namelijk voor bijvoorbeeld de aanpassing van een woning en hulp in het huishouden. Uiteraard moet de persoon die de aanvraag doet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Beleidsvrijheid gemeente op grond van Wmo

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de taken van de gemeente uitgebreid op grond van de Wmo. Zo is de gemeente nu ook verantwoordelijk voor de hulp in de verzorging van mensen. Doel is dat mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Iedere gemeente heeft de vrijheid om een eigen beleid op te stellen. Het kan dus uitmaken of een slachtoffer in de gemeente Breda of de gemeente Etten-Leur woont.

Voorbeeld uit de praktijk

Een man is door een ongeval zijn dominante arm verloren en heeft ernstig beenletsel. Het verhaal van deze man is een opmerkelijk voorbeeld van hoe een gemeente kan omgaan met haar beleidsvrijheid. De man uit het voorbeeld is door zijn letsel fors beperkt. De man is alleenstaand en heeft geen kinderen die hem kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld het doen van de boodschappen. De verzekeringsmaatschappij verplicht de man om een beroep te doen op de voorzieningen die de gemeente biedt. De man moet namelijk zijn schade beperken. De man neemt contact op met de gemeente en ontvangt een inlichtingenbrochure waaruit het volgende blijkt: ” U kunt in aanmerking komen voor deze voorziening als u of uw situatie voldoet aan de volgende criteria:
  • U bent tijdelijk zodanig fysiek en/of psychisch beperkt dat u niet in staat bent om de gevraagde dienst zelf te verrichten.
  • Er zijn geen huisgenoten (vanaf 13 jaar) aanwezig die deze taken (eventueel voorafgaand aan een periode van begeleiding) kunnen overnemen;
  • Er zijn wel huisgenoten aanwezig maar deze hebben zodanige fysieke beperkingen, dat zij de taken niet kunnen overnemen;
  • Er zijn geen directe familieleden (kinderen, broers, zussen, ouders, grootouders, tantes, ooms, neven, nichten) die (een deel van de) taken van de (aspirant) cliënt kunnen overnemen;
  • Er zijn geen vrienden die (een deel van de ) taken van de (aspirant) cliënt kunnen overnemen;
  • Er zijn geen buren die (een deel van de) taken van de (aspirant) cliënt kunnen overnemen;
Boodschappendienst: een medewerker haalt uw boodschappenbriefje op en haalt uw boodschappen bij de dichts bijzijnde supermarkt. Het volume van de boodschappen is afgestemd op het formaat van een (dubbelzijdige) fietstas. Betaling alleen met contact geld. Om in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning in het huishouden in deze gemeente moet men kennelijk in een sociaal isolement verkeren. Verder kan het slachtoffer wel een voorziening krijgen voor het doen van de boodschappen, maar verwacht de gemeente tegelijkertijd dat het slachtoffer zelfstandig naar een pinautomaat kan gaan om contant geld op te nemen.  Dit is nog maar een voorbeeld van de eisen die een gemeente stelt om aanspraak te kunnen maken op een hulpvoorziening. Ik vraag mij sterk af of dergelijke eisen stand zullen houden. Duidelijk is in ieder geval dat lang niet bij iedere gemeente een voorziening kan worden verkregen. De eisen zijn divers en vaak onbegrijpelijk. Ik ben er voorstander van om met de verzekeringsmaatschappij in gesprek te gaan. Dan kan worden besproken of het indienen van een aanvraag bij de gemeentewel zinvol is en of het opweegt tegen de tijd en kosten die met de aanvraag gepaard gaan.

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.