Letselschade-uitkering verdelen bij echtscheiding?

14 apr 2015 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
U heeft een ongeval gehad, waardoor u recht heeft op vergoeding van uw schade. Nu gaat u scheiden. Wat nu? Moet de letselschade-uitkering bij de echtscheiding worden verdeeld, of komt de vergoeding geheel aan u toe? Indien er huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn, dan is een en ander afhankelijk van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Bij een gemeenschap van goederen is het uitgangspunt dat de boedel verdeeld dient te worden.

Letselschade-uitkering verknocht of niet?

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd en u gaat scheiden, dan is het uitgangspunt dat het gezamenlijk vermogen gelijkelijk moet worden verdeeld. Tot het gezamenlijk vermogen behoort ook een eventuele letselschade-uitkering die ten tijde van het huwelijk aan een van beide echtgenoten is uitgekeerd of waar nog recht op bestaat. Indien er sprake is van een goed dat verknocht is aan een van beide echtgenoten, gelden er andere regels. Goederen die verknocht zijn hoeven in de verdeling niet altijd te worden meegenomen. Wanneer is een goed verknocht? Op die vraag kan helaas geen algemeen antwoord worden gegeven. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De Hoge Raad heeft bepaald dat een letselschade-uitkering niet zonder meer is verknocht. Van verknochtheid kan wel sprake zijn, indien de letselschade-uitkering, of een deel van die uitkering, naar haar aard uitsluitend is afgestemd op de persoon die de nadelige gevolgen van het letsel ondervindt. Of er sprake is van verknochtheid, moet dus per schadepost worden bekeken. Zo is een smartengeldvergoeding verknocht. Dat heeft het hof Amsterdam beslist in haar uitspraak van 8 april 2014. Een smartengeldvergoeding dient als compensatie voor het leed dat iemand heeft ondergaan en in de toekomst zal ondergaan. De vergoeding is uitsluitend afgestemd op de nadelige gevolgen voor die persoon. In voornoemde uitspraak van het hof hoefde de man zijn smartengeldvergoeding niet te delen met zijn (inmiddels) ex-vrouw. Dit kan anders zijn als er sprake is van een materiële schadevergoeding die strekt tot vergoeding van schade die is geleden tijdens het huwelijk, vóór de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Je kunt hierbij denken aan een vergoeding voor schade wegens verlies aan verdienvermogen die is geleden vóór de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Een vergoeding voor schade wegens verlies aan verdienvermogen na ontbinding van de huwelijksgemeenschap, hoeft niet te worden verdeeld.

 Tip!

Indien je een letselschade-uitkering laat uitkeren op een gezamenlijke rekening, kan het bij een eventuele echtscheiding lastig zijn om aan te tonen dat het geldbedrag dat uit hoofde van de letselschade-uitkering is ontvangen, nog aanwezig is. Dat is zeker het geval, indien op die gezamenlijke rekening, ook andere gelden (zoals inkomsten uit dienstbetrekking) binnenkomen. Het is dus verstandig om een eventuele letselschade-uitkering op een aparte rekening te laten storten waar geen andere gelden op binnenkomen. Mocht u over dit onderwerp nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van onze advocaten van de sectie letselschade of de sectie familierecht. Foto: Fotolia

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.