Nieuwe werkwijze Schadefonds Geweldsmisdrijven: een verandering ten goede?

20 nov 2014 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft de wijze waarop zij de vergoedingen toekent per 15 oktober 2014 gewijzigd. Wat is er veranderd en is dit een goede verandering?

Wat is het Schadefonds Geweldsmisdrijven?

Het gebeurt regelmatig dat een slachtoffer dat letsel heeft opgelopen niet weet wie het letsel heeft toegebracht. Er kan dan niemand verantwoordelijk worden gehouden voor de vergoeding van de schade die wordt geleden door het geweldsmisdrijf. Ook als men wel iemand kan aanspreken, is de kans klein dat de volledige schade wordt vergoed. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt doorgaans geen dekking omdat hun verzekerde (de dader) een strafbaar feit heeft gepleegd. De kans dat de dader zelf voldoende verhaal biedt, is ook niet groot. Dat betekent het slachtoffer met de schade blijft zitten. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verzacht dat leed. Deze verstrekt namelijk een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel tot gevolg.

Werkwijze vóór 15 oktober 2014

Vóór 15 oktober 2014 werd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor iedere schadepost afzonderlijk een vergoeding verstrekt. Het slachtoffer moest niet alleen aantonen dat men slachtoffer was geworden van een geweldsmisdrijf, maar ook wat de concrete schade was als gevolg van dat geweldsmisdrijf. Het slachtoffer moest dus bonnetjes en facturen indienen, verklaringen van getuigen overleggen en andere bewijsstukken zoals medische gegevens. Hierdoor bleef het slachtoffer terugblikken op het verleden. Al met al een vervelende, tijdrovende en bovenal emotionele klus!

Werkwijze vanaf 15 oktober 2014

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft het beleid volledig omgegooid. Per 15 oktober 2014 wordt er een all-in vergoeding verstrekt. Het slachtoffer hoeft niet langer bonnetjes te bewaren om de concreet geleden schade aan te tonen. Het slachtoffer dient aannemelijk te maken dat men slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf en dat men daar ernstig letsel bij heeft opgelopen. Afhankelijk van de aard en ernst van het letsel wordt er vervolgens een vast bedrag uitgekeerd. Op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is een Letsellijst te vinden alsmede een Beleidsbundel waarin staat uitgelegd bij welk type letsel er een tegemoetkoming plaatsvindt en wat de hoogte van die tegemoetkoming is. Met het uitkeren van een all-in bedrag wil het Schadefonds Geweldsmisdrijven het tegemoetkomende karakter van de vergoeding benadrukken. De dader blijft immers primair verantwoordelijk voor de vergoeding van de schade. Door de veranderde werkwijze kan de aanvraag sneller worden afgehandeld. Waar het slachtoffer vroeger gemiddeld twee jaar moest wachten voordat er werd beslist op de aanvraag, is de verwachting dat dit nu aanzienlijk sneller zal zijn.

Goede verandering of niet?

Natuurlijk is het prettig dat het slachtoffer wordt ontlast door deze vereenvoudigde procedure en dat er sneller een bedrag wordt uitbetaald. Dat kan alleen maar worden toegejuicht. Maar is ieder slachtoffer hierbij gebaat? Ik kan mij voorstellen dat een slachtoffer zich niet gehoord voelt omdat er geen maatwerk meer wordt geleverd, maar iedereen over één kam wordt geschoren. Dit komt wellicht het rechtsgevoel niet ten goede. Daarnaast bedraagt de maximum uitkering nog steeds 35.000 euro. Als er sprake is van zeer ernstig letsel, dan zal de tegemoetkoming van het Schadefonds Geweldsmisdrijven dus ook bij de nieuwe werkwijze de geleden schade bij lange na niet dekken. Het slachtoffer blijft dan alsnog met de schade zitten. Ondanks dat zal de vereenvoudigde werkwijze van het Schadefonds Geweldsmisdrijven naar mijn idee zeker bijdragen aan de verwerking van hetgeen het slachtoffer is overkomen. En daar is ieder slachtoffer bij gebaat.

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.