Regresrecht verzacht financiële pijn van werkgevers bij letselschade

19 aug 2014 Letselschaderecht Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een (verkeers)ongeval of medische fout heeft voor een letselschade slachtoffer veel impact. Maar ook als werkgever word je ermee geconfronteerd. Als iemand anders jouw werknemer van zijn sokken heeft gereden, worden bedrijfsprocessen vaak verstoord. Er moeten vervangende arbeidskrachten worden ingeschakeld en het loon van de zieke werknemer moet worden doorbetaald. Verder heeft de werkgever ook de verplichting een zieke werknemer te re-integreren. De verzuimbegeleiding kost de werkgever vaak veel geld. De werkgever heeft in dit geval gelukkig de mogelijkheid om zijn kosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Onder deze kosten valt ook de beëindigingsvergoeding volgens de rechtbank Noord-Holland.

Aansprakelijkheid & letselschade

In de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland ging het om een werknemer die goederen moest laden bij een distributiecentrum. Hierbij is hij in de laadhal aangereden door een vorkheftruck die bestuurd werd door een werknemer van het distributiecentrum. Als gevolg van deze aanrijding is de chauffeur arbeidsongeschikt geraakt. De rechtbank oordeelt dat de chauffeur van de distributiehal onzorgvuldig heeft gehandeld. Het rijden met de vorkheftruck is niet zonder gevaren. De chauffeur had beter moeten opletten. Zeker omdat hij wist dat er voetgangers in de laadhal aanwezig waren. De chauffeur is dus aansprakelijk voor het ongeval. Naast de chauffeur zelf is ook zijn werkgever risico-aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW. De chauffeur kan dan ook zijn schade verhalen op de bestuurder van de vorkheftruck en het distributiecentrum. Beiden zijn aansprakelijk.

Schade werkgever

Niet alleen de chauffeur zelf lijdt schade. Ook zijn werkgever. Die heeft namelijk het loon doorbetaald, vervangende arbeidskrachten moeten inschakelen, reiskosten gemaakt om hem in het ziekenhuis te bezoeken en re-integratiebureaus aan het werk gezet. En toen dit alles niet mocht baten, van de chauffeur afscheid moeten nemen. Er is een forse beëindigingsvergoeding betaald.

Regresrecht werkgever

In artikel 6:107a BW is bepaald dat de werkgever een verhaalsrecht heeft. Dit recht houdt in dat de werkgever ook zijn schade kan verhalen op het moment dat iemand anders aansprakelijk is voor de schade van de gewonde werknemer. Maar welke schade kan de werkgever dan claimen?

Loonschade en re-integratiekosten

De werkgever kan maximaal verhalen wat de werknemer had kunnen claimen als zijn loon niet zou zijn doorbetaald. Dat betekent dat de werkgever alleen het netto loon kan claimen en niet het bruto loon. Vervangende arbeidskrachten vallen hier niet onder. De rechtbank heeft dan ook de vergoeding van deze kosten afgewezen. Kosten van re-integratie kan de werkgever wel vorderen. Opmerkelijk is dat de werkgever van de chauffeur naast de doorbetaalde loonkosten ook vergoeding van de betaalde beëindigingsvergoeding vordert. De chauffeur was namelijk direct na het ongeval volledig arbeidsongeschikt. Hij is arbeidsongeschikt gebleven. Het is de vraag of de beëindigingsvergoeding is aan te merken als doorbetaald netto loon. De rechtbank oordeelt dat deze vergoeding onder het regresrecht valt van de werkgever. Het moet gezien worden als een schadebeperkende maatregel. Als de arbeidsovereenkomst niet zou zijn beëindigd, dan had er langer loon moeten worden doorbetaald. Als werkgever is het goed je te realiseren dat je veel kosten, die worden gemaakt als een werknemer uitvalt, kan verhalen op de aansprakelijke partij. Wij helpen de werkgever hier graag bij.

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.