Risicomanagement bij letselschade

22 mei 2018 Letselschaderecht Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Deel 1: de belastinggarantie

Bij het uitkeren van een schadevergoeding loopt een letselschadeslachtoffer een aantal risico’s. Eén van die risico’s is een naheffing over de schadevergoeding door de Belastingdienst. Dit risico kan worden vermeden door een belastinggarantie. In dit artikel wordt de belastinggarantie toegelicht.

Schadevergoeding voor verminderd vermogen om te werken

In het vak noemen we dit ook wel ‘verlies aan verdienvermogen’. Bij veel letselschadeslachtoffers is er sprake van verlies aan verdienvermogen. Het slachtoffer kan door de gevolgen van een ongeluk bijvoorbeeld niet meer (volledig) werken. Of het slachtoffer verdient minder omdat het werk langzamer gaat, of op een ander niveau. Het vermogen om te werken is dan door het letsel (deels) verloren gegaan. Dat verlies moet vergoed worden. De aansprakelijke partij kan het slachtoffer niet zijn vermogen om te kunnen werken teruggeven. Daarom krijgt het slachtoffer in plaats daarvan een schadevergoeding. De schade wordt berekend door te onderzoeken wat het slachtoffer had kunnen verdienen zonder ongeluk. Wat zou het slachtoffer door zijn arbeidsvermogen netto iedere maand, of ieder jaar hebben ontvangen? Met andere woorden: wat is zijn arbeidsvermogen waard? Voor het ongeval was het slachtoffer bijvoorbeeld in staat om voor € 1.500,00 netto per maand arbeid te verrichten. Nu kan het slachtoffer helemaal geen arbeid meer verrichten (€ 0,00 per maand). De aansprakelijke partij moet het slachtoffer dan het verschil, € 1.500,00 netto per maand, als schadevergoeding betalen. De Belastingdienst mag hier in beginsel geen belasting over heffen: het is geen inkomen, maar een schadevergoeding. Een vergoeding voor het missen van het vermogen om te kunnen werken.

Het risico: een heffing van de Belastingdienst

Het hoogste rechtscollege in Nederland - de Hoge Raad – heeft het bovenstaande bevestigd . Toch ligt hier een risico voor het slachtoffer. Soms heft een belastinginspecteur namelijk alsnog belasting over de schadevergoeding onder Box 1. Hierdoor houdt het slachtoffer minder schadevergoeding over dan waar hij recht op heeft. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

De oplossing: een belastinggarantie

De oplossing voor dit risico is de zogenaamde belastinggarantie. Met een belastinggarantie staat de aansprakelijke partij garant voor een eventuele belastingheffing. Als de Belastingdienst de schadevergoeding als inkomen ziet en daarover belasting heft, kan het slachtoffer bij de aansprakelijke partij aankloppen. De aansprakelijke partij voert dan namens het slachtoffer de discussie met de Belastingdienst en betaalt desnoods de heffingen. Hierdoor loopt het slachtoffer geen risico meer en behoudt hij zijn volledige schadevergoeding. In een belastinggarantie wordt vaak wel een aantal voorwaarden opgenomen. Het is dus belangrijk om de tekst van de bepaling(en) goed lezen en zo nodig met een letselschadeadvocaat te bellen en om uitleg te vragen.

Conclusie

Bij het afwikkelen van een letselschadezaak is het van groot belang een belastinggarantie af te spreken, zodat een slachtoffer voor het risico van een belastingheffing is ingedekt. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u altijd contact opnemen met de letselschadeadvocaten van AK Advocaten. Fotocredits: Rostislav Sedlacek / Adobe Stock

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.