Schadevergoeding bij een eenzijdig ongeval?

22 okt 2014 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een aantal maanden geleden meldde een meneer zich bij mijn kantoor. Hij had een ongeval gehad in Etten-Leur waarbij hij ernstig letsel had opgelopen. Hij had zelf een stuurfout gemaakt. Daardoor was zijn auto van de weg geraakt, had een verkeersbord geraakt en was uiteindelijk in de berm tot stilstand gekomen. Dit noemen we een eenzijdig ongeval; er is geen tegenpartij. Soms heeft de veroorzaker, in dit geval tevens slachtoffer, toch recht op vergoeding van zijn (letsel)schade. Dit is afhankelijk van de verzekeringen die deze meneer voor het ongeval had afgesloten. Welke verzekeringen zijn er?

WA(M)-verzekering

Als een automobilist door zijn schuld letselschade toebrengt aan een ander, dekt de WA(M)-verzekering deze schade. Dit geldt ook voor de letselschade van inzittenden van de auto. Ook als dat de partner, de kinderen of anderszins familie betreft van de aansprakelijke bestuurder. Deze verzekering dekt dus niet de (letsel)schade van de bestuurder zelf. Naast de aansprakelijkheidsverzekering kan er nog een inzittendenverzekering worden gesloten. Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen, namelijk de ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) en de schadeverzekering inzittenden (SVI).

Ongevallen inzittendenverzekering (OVI)

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een sommenverzekering. Dat betekent dat de uitkering wordt gebaseerd op vooraf vastgestelde bedragen. Er volgt een uitkering als een inzittende (ook de bestuurder!) ten gevolge van een ongeval komt te overlijden of blijvende functionele invaliditeit oploopt. Wat is blijvende functionele invaliditeit? Ik zal een voorbeeld geven. Als iemand zijn arm kwijt raakt als gevolg van een ongeval, is er sprake van veertig procent blijvende functionele invaliditeit. Als het verzekerd bedrag bij volledig blijvende functionele invaliditeit 10.000 euro is, dan ontvangt deze persoon dus veertig procent van 10.000 euro, zijnde 4.000 euro. De uitkering is voor iedereen (jong of oud) met dezelfde ongevallen-inzittendenverzekering en hetzelfde letsel dus gelijk. Het is dus geen verzekering die de volledige schade vergoedt. Bij overlijden wordt het daarvoor vastgestelde bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

De schadeverzekering inzittenden is een schadeverzekering. Bij deze verzekering wordt de werkelijk geleden schade vergoed. De vaststelling van de schade vindt op dezelfde manier plaats als bij de aansprakelijkheidsverzekering (dus als je schade lijdt door de schuld van een tegenpartij). Het verschil zit in het feit dat de schadeverzekering inzittenden uitkeert ongeacht de schuldvraag. Ook als het ongeval is instaan door toedoen van de bestuurder krijgt de bestuurder op grond van de schadeverzekering inzittenden (SVI) zijn schade vergoed

Eenzijdig ongeval: conclusie

Kijk goed in uw verzekeringspapieren hoe u verzekerd bent. Dat heb ik gedaan voor de meneer die zich bij mijn kantoor meldde. Deze meneer bleek helaas helemaal niet goed verzekerd te zijn. Hoe vervelend ook, deze meneer kreeg geen enkele vergoeding voor de door hem geleden (en mogelijk nog in de toekomst te lijden) schade. Het afsluiten van een SVI is dan ook aan te raden. Alleen dan heeft u in veel gevallen recht op een (gedeeltelijke of volledige) vergoeding van de schade. Bovendien is de premie voor deze verzekering relatief gering. En voor het geval u het zich afvraagt, deze blog wordt niet “gesponsord” door een SVI-verzekeraar….Dit is gewoon een eerlijk advies.

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.