Vrij met carnaval?

24 feb 2019 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Carnaval nadert. Begin maart ligt het zuiden van het land een paar dagen plat. Vorig jaar werd er nog een handtekeningenactie gestart met als doel: twee nationale vrije dagen tijdens carnaval. Die kwamen er niet. Werknemers moeten dus ook dit jaar ‘gewoon’ vrije dagen opnemen als ze op maandag naar de carnavalsoptocht willen gaan kijken en op dinsdag de polonaise willen lopen. Hoe zit het eigenlijk met die vrije dagen?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Iedere werknemer heeft op grond van de wet recht op vakantie. Ook het minimale aantal vakantiedagen/-uren per jaar is wettelijk vastgelegd.
Het minimale aantal vakantiedagen per jaar is 4 keer de wekelijkse arbeidsduur.
Een werknemer die 5 dagen van 8 uur werkt heeft dus recht op 160 uur doorbetaalde vakantie. Dit zijn 20 vakantiedagen. Zoals gezegd is dit een minimumaanspraak. Er mag niet ten nadele van de werknemer van het aantal wettelijke vakantiedagen worden afgeweken. Wel kunnen werkgever en werknemer met elkaar afspreken dat een werknemer meer vakantie opbouwt dan het wettelijke minimum. Deze extra dagen worden ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd.

Opnemen van vakantiedagen (met carnaval)

De wet bepaalt dat de vakantie wordt vastgesteld ‘overeenkomstig de wensen van de werknemer’. Het is dus in beginsel de werknemer die bepaalt wanneer hij vakantie neemt. Als daarvoor gewichtige redenen zijn, mag de werkgever de gevraagde vakantie wel weigeren. Bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering door de gewenste vakantie ernstig in de problemen komt. Vraagt de werknemer schriftelijk vakantie en reageert de werkgever niet binnen twee weken schriftelijk op deze aanvraag? Dan staat de door de werknemer gevraagde vakantie vast. Werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst bepalen in welke periode de vakantie moet worden genoten. De wet biedt daarnaast de mogelijkheid om verplichte vakantiedagen vast te stellen. Zo wijzen sommige werkgevers de carnavalsdagen aan als ‘verplichte vrije dagen’.

Dagen over?

De werkgever moet de werknemer de kans geven om de vakantiedagen op te nemen. Neemt de werknemer niet alle vakantiedagen op en heeft hij aan het einde van het jaar vakantiedagen over? Dan vervallen de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die in 2018 zijn opgebouwd vervallen dus op 1 juli 2019. Dit geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor deze dagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Leg regels omtrent het opnemen van vakantiedagen vast

Het is raadzaam om regels omtrent het opnemen van vakantiedagen vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of in een vakantiereglement. Let op! Worden de regels vastgelegd in een vakantiereglement? Dan is instemming van de ondernemingsraad nodig. Fotocredits: nadezhda1906 / Adobe Stock

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer
Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.