Val in een kokendhete vleesketel: de werkgever is aansprakelijk!

21 aug 2014 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Onlangs heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dit beslist in een procedure die een werknemer was gestart tegen zijn werkgever wegens een val in een kokend hete vleesketel.

Een wel héél ongelukkige val

Een productiemanager bij een vleeswerkend bedrijf klom op een grote ketel waarin vlees wordt gekookt. Hij deed dit om toegang te krijgen tot de technische ruimte die zich boven de kookketel bevond. Op de rand van de kookketel gleed de werknemer uit en viel in de ketel met vlees en vleesbouillon met een temperatuur van 90 graden Celcius. Het lichaam van de ongelukkige werknemer raakte voor bijna de helft ernstig verbrand. De Arbeidsinspectie legde de vleeswarenfabriek een boete op en de werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk voor de door hem geleden schade.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit is niet het geval indien de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Beide argumenten voerde de werkgever aan om aan zijn aansprakelijkheid te ontkomen.

De beslissing van het gerechtshof

Het gerechtshof volgde de werkgever niet. Het hof overwoog dat de werkgever de bedrijfsruimte zodanig had moeten inrichten of maatregelen had moeten treffen dat de ketel niet kon worden beklommen. Ook had de werkgever het zijn werknemers moeten verbieden op de ketels te klimmen of voor de gevaren daarvan kunnen waarschuwen. Het hof meende dat de werkgever zijn zorgplicht niet was nagekomen. Het argument van de werkgever dat de werknemer bewust roekeloos handelde slaagde evenmin. Het hof baseerde dit oordeel op vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat pas sprake is van bewust roekeloos handelen als een werknemer zich ‘tijdens het verrichten van zijn onmiddellijk aan het ongeval voorafgaande gedrag daadwerkelijk bewust moet zijn van het roekeloze karakter daarvan’. Omdat dit voor een werkgever zeer lastig te bewijzen valt wordt aan dit criterium zelden voldaan. Ook niet in deze kwestie. Het hof verklaarde de werkgever daarom aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval en kende de werknemer een voorschot op de schadevergoeding toe van € 25.000.

Ongevallen en aansprakelijkheid voorkomen?

In dit soort aansprakelijkheidszaken loopt het voor de werkgever nogal eens verkeerd af. De maatregelen die een werkgever moet treffen om een veilige werkomgeving te creëren gaan erg ver. Duidelijke protocollen en regelmatige training van werknemers, waarbij zij worden gewezen op gevaren van risicovolle werkzaamheden, kunnen ongevallen en mogelijke aansprakelijkheden voorkomen.

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.