Verhaalssanctie UWV bij schending re-integratieplicht

20 apr 2017 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Soms eindigt een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van een werknemer en gedurende de loondoorbetalingsperiode (104 weken). Komt de werknemer vervolgens in aanmerking voor een Ziektewetuitkering, dan bestaat het risico dat UWV aan de werkgever een verhaalssanctie oplegt. De werkgever moet in dat geval het ziekengeld geheel of gedeeltelijk betalen en dat wilt u uiteraard voorkomen.

Onvoldoende re-integratie inspanningen

Een werknemer die ziek uit dienst gaat en aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering, wordt ook wel een vangnetter genoemd. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) toetst ook in dat geval de re-integratie inspanningen en het re-integratieverslag (bij ziekte langer dan zes weken). UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie inspanningen die zijn verricht. Heeft de werkgever onvoldoende gedaan dan kan UWV een verhaalssanctie opleggen en wordt het ziekengeld op de werkgever (gedeeltelijk) verhaald. De verhaalssanctie is opgenomen in artikel 39a van de Ziektewet. De periode waarover de uitkering wordt verhaald, is gebaseerd op de tijd dat niet aan de re-integratieverplichting is voldaan (maximaal 52 weken).

Re-integratieplicht loopt door ondanks voorbereiden ontslagprocedure

De Centrale Raad van Beroep heeft een interessante uitspraak gedaan over de verhaalssanctie (CRvB 01-02-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:574). In deze zaak was tijdens ziekte van de werknemer door de werkgever een ontbindingsprocedure gestart. De ontbinding werd uitgesproken maar de werkgever kreeg wel van UWV de rekening voor de Ziektewetuitkering gepresenteerd. UWV had volgens de rechter in deze zaak terecht een sanctie opgelegd aan de werkgever. De verhaalssanctie had betrekking op het tekort schieten van re-integratie inspanningen in de periode dat de werkgever een ontslagprocedure aan het voorbereiden dan wel voeren was. Een beëindiging van het dienstverband past volgens de rechter niet bij een adequate invulling van re-integratieverplichtingen. De rechter stelt dat van de werkgever had mogen worden verwacht dat hij zich zou hebben georiënteerd op andere mogelijkheden binnen de eigen organisatie of daarbuiten. Ook nadat was besloten tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst mocht de werkgever in deze zaak niet stilzitten. Op dat moment stond namelijk nog niet vast dat de beëindiging gerealiseerd zou worden.

Wat wel doen tijdens ziekte van de werknemer?

Neem geen afwachtende houding aan! Blijf de werknemer schriftelijk aanmanen en leg een loonsanctie op om de werknemer ertoe te bewegen mee te werken aan re-integratie.

Werkgever belanghebbende bij toekennen uitkering

Daarnaast kan het zinvol zijn om tijdig bezwaar te maken tegen de toekenning van een Ziektewetuitkering. Is het namelijk juist de werknemer die onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht of die zich verwijtbaar heeft gedragen, dan kan dat tot een geheel of gedeeltelijke weigering van de uitkering leiden. Dat moet dan wel tijdig door de werkgever worden aangevoerd. Mail of bel me wanneer u vragen heeft over (de re-integratie van) een zieke werknemer, het oplossen van een arbeidsconflict of ontslagprocedure.

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.